wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą – czy dla każdego?

Jako, że lato w pełni to ciąg dalszy tematu urlopowego. Dzisiaj będzie na temat przyjemniejszy niż odwołania z urlopów, a mianowicie opowiem o dopłatach do wypoczynku jakich pracodawca może nam udzielić. Niestety nie wszyscy pracownicy mogą z nich skorzystać.

Co do zasady pracodawca powinien zaspokajać nasze potrzeby bytowe, socjalne i kulturalne. Niemniej jednak Kodeks pracy mówi, że robi to „stosownie do możliwości” (Art. 16 Kodeksu pracy). Także, jeżeli takich możliwości nie ma to naszych potrzeb socjalnych nie zaspokoi.

W jakich przypadkach i co nam się należy z tytułu urlopu?

Tzw. „wczasy pod gruszą” to dopłata do wypoczynku pracownika realizowana zazwyczaj w ramach ZFŚS (Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), wypłaty świadczenia urlopowego lub finansowana ze środków obrotowych pracodawcy – niestety to ostatnie dość rzadko się zdarza.

 1. Dopłata do wypoczynku z ZFŚS

Pracodawca u którego funkcjonuje ZFŚS (bo nie w każdej firmie taki fundusz istnieje), może część z jego środków przeznaczyć na dofinansowanie wypoczynku pracowników na zasadach jakie określi w regulaminie funduszu. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacania tego świadczenia z ZFŚS, może środki z funduszu przeznaczać na inne formy dofinansowań – karnety sportowe, bony świąteczne, paczki czy organizację imprez sportowych. Jeżeli jednak już zdecydował się na dofinansowanie wypoczynku pracowników to zasady tych dofinansowań określone są w regulaminie ZFŚS. W każdej firmie mogą być one inne. Także, jeżeli jesteśmy zainteresowani wypłatą takiego świadczenia to koniecznie przestudiujmy regulamin. O przyznaniu nam świadczenia zazwyczaj decyduje długość urlopu oraz na pewno jakieś kryteria socjalne. Regulamin będzie również jasno określał kwoty dofinansowania. Jeżeli chodzi o wypłaty z ZFŚS to warto wiedzieć, że kwota 380 zł rocznie jest zwolniona z opodatkowania. Wszystko powyżej tej kwoty wypłacone z ZFŚS będzie opodatkowane, nie będą natomiast naliczone składki ZUS z tego tytułu, bowiem wszystkie wypłaty z ZFŚS są zwolnione z składkowania.

 1. Wypłata świadczenia urlopowego

Jeżeli w firmie nie funkcjonuje ZFŚS, a może tak się zdarzyć w wielu przypadkach, pracodawca może być zobowiązany do wypłaty świadczenia urlopowego. Stwierdzenie „może być zobowiązany” jest tutaj kluczowe. Kiedy zatem wypłata takiego świadczenia jest obowiązkowa?

 • jeżeli pracodawca nie jest jednostką budżetową ani samorządowym zakładem budżetowym,
 • jeżeli pracodawca w dniu 1 stycznia danego roku zatrudnia mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
 • jeżeli pracodawca nie utworzył ZFŚS,
 • jeżeli pracodawca nie zrezygnował z wypłaty świadczenia urlopowego i nie poinformował o tym pracowników do dnia 31 stycznia.

Co to wszystko oznacza? Świadczenie urlopowe jest świadczeniem wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.). Niestety nie jest świadczeniem obowiązkowym. Jeżeli pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników zdecyduje o rezygnacji z wypłaty tego świadczenia to nam ono po prostu nie przysługuje.

Zdarza się jednak tak, że świadczenie jest wypłacane. Kiedy i ile się go należy?

 • świadczenie urlopowe wypłacane jest raz w roku,
 • należy się pracownikowi korzystającemu w danym roku z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych,
 • wysokość świadczenia nie może przekroczyć wartości odpisu dokonywanego na ZFŚS, kwota ta jest ustalana raz w roku na podstawie przepisów wspomnianej wyżej ustawy,
 • kwota świadczenia dodatkowo uzależniona jest od wymiaru naszego etatu oraz tego czy pracujemy w szczególnych warunkach czy też może jesteśmy pracownikiem młodocianym,
 • wysokość świadczeń na 2015 rok prezentuje poniższa tabela:

Świadczenia urlopowe 2015 r.

pracownik zatrudniony w tzw. normalnych warunkach pracy pracownik wykonujący prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze pracownik młodociany
na pełny etat 1.093,93 zł na pełny etat 1.458,57 zł w pierwszym roku nauki 145,86 zł
na 3/4 etatu 820,45 zł na 3/4 etatu 1.093,93 zł w drugim roku nauki 175,03 zł
na 1/2 etatu 546,97 zł na 1/2 etatu 729,29 zł w trzecim roku nauki 204,20 zł
na 1/4 etatu 273,48 zł na 1/4 etatu 364,64
 • powyższe kwoty to kwoty maksymalne, ustawa bowiem przewiduje możliwość określenia przez pracodawcę niższych kwot świadczeń,
 • świadczenie urlopowe jest zwolnione ze składek ZUS, także z tytułu wypłaty go zapłacimy jedynie podatek.
 1. Wypłata świadczenia urlopowego ze środków obrotowych pracodawcy

Jak już wcześniej wspomniałam, w firmie ZFŚS nie musi istnieć. Może go nie być dlatego, że pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób lub po prostu zrezygnował z tworzenia go. Zgodnie z ustawą ma do tego prawo. W takim przypadku powinien jedynie poinformować pracowników o tym, że takiego funduszu nie będzie tworzył i po sprawie. Mimo tego, że pracodawca nie wypłaca świadczeń urlopowych przewidzianych ustawą to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dofinansował nam wypoczynek ze środków własnych. Oczywiście tego typu wypłata będzie wypłatą ze stosunku pracy a co za tym idzie będzie ozusowana i opodatkowana.

Jak widzicie temat dopłat do naszego wypoczynku nie jest oczywisty. Jeżeli nie wiecie jak on w Waszej firmie wygląda to po prostu zapytajcie. Może się okaże, że dostaniecie jakiś bonus, w sam raz na nieprzewidziane wakacyjne wydatki 🙂

Pozdrawiam wakacyjnie!

 

Interesuje Cię ten temat? Pozostańmy w kontakcie.
Zapisz się na newsletter i w prezencie pobierz poradnik "Jak negocjować podwyżkę?"


 

Print Friendly