urlopy okolicznościowe

Urlopy okolicznościowe

Dzisiaj będzie o urlopach dodatkowych jakie przysługują nam z tytułu różnych ważnych wydarzeń jakie mogą mieć miejsce w naszym życiu.

Inspiracją do napisania tego wpisu są narodziny mojego synka ponieważ z tytułu narodzenia dziecka należy nam się dodatkowe wolne 🙂

Ale po kolei, bo nie tylko urlop z tytułu urodzenia dziecka nam przysługuje. Zacznijmy od tego, że tak naprawdę nie są to dni urlopowe, a zwolnienia od pracy. Jednak w artykule będę się posługiwała tymi pojęciami zamiennie.

Katalog dodatkowych dni urlopowych znajdziemy w Rozporządzeniu z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

§ 15. tego Rozporządzenia mówi nam, że:

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

2 dni

– w razie ślubu pracownika

– urodzenia się jego dziecka

– zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;

1 dzień

– w razie ślubu dziecka pracownika

– zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Powyższe zwolnienia udzielane są na załatwienie formalności związanych z danym zdarzeniem oraz na samo wydarzenie. Podstawą udzielenia tych dni wolnych są dokumenty potwierdzające zaistnienie powyższych okoliczności. Pracodawca co prawda nie może nam odmówić udzielenia tych „urlopów” natomiast zapewne będzie chciał abyśmy prawo do tych dni wolnych udokumentowali. Dlatego też do wniosku o te specjalnie dni wolne najlepiej od razu załączyć kopię aktu ślubu, aktu urodzenia dziecka czy aktu zgonu.

Należy również zwrócić uwagę na to, że jeżeli z jakiegoś tytułu przysługują nam 2 dni wolne to nie mamy obowiązku wykorzystywania tych dwóch dni łącznie. Możemy je zaplanować w różnych terminach pod warunkiem, że wykażemy związek między tymi dniami wolnymi a zdarzeniami na jakie wnioskujemy o nie. Dodatkowo pamiętajmy, że między zdarzeniami a zwolnieniem od pracy powinna być zachowana rozsądna więź czasowa. Niestety ustawodawca nie określa co dokładnie oznacza pojęcie „rozsądna więź”.

Ważne jest również to, że urlop okolicznościowy z tytułu ślubu udzielany jest tylko w przypadku ślubu cywilnego (lub konkordatowego), niestety nie nabywamy prawa do tego zwolnienia gdybyśmy brali jedynie np. ślub kościelny.

CIEKAWOSTKA

Kto może skorzystać z 2 dni z tytułu urodzenia dziecka?

Powszechnie uważa się, że jedynie ojcu dziecka te dni przysługują. Jednak czytając wprost § 15 wyżej powołanego Rozporządzenia widzimy, że jest tam mowa o „pracowniku”, a pracownikiem jest przecież również matka dziecka. Matce co prawda z dniem porodu zaczyna przysługiwać urlop macierzyński, natomiast nie powinno być to okolicznością, która wyłącza możliwość skorzystania z tego uprawnienia po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Oczywiście pozostaje kwestia „rozsądnej więzi czasowej” między terminem urlopu, a zdarzeniem, wydaje się jednak, że matka nie ma innej możliwości jak skorzystanie z tego urlopu dopiero po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, dlatego też w mojej opinii pracodawca powinien przychylić się do wniosku matki o taki urlop. Oczywiście będzie to zależało od interpretacji przepisów przez niego.

Na koniec wpisu warto zaznaczyć, że z tytułu omawianych dzisiaj dni wolnych należy nam się wynagrodzenie 🙂 Są to urlopy płatne.

 

Interesuje Cię ten temat? Pozostańmy w kontakcie.
Zapisz się na newsletter i w prezencie pobierz poradnik "Jak negocjować podwyżkę?"


 

Print Friendly
  • Karolina

    Bardzo lubię odwiedzać ten blog. Starasz się opisać nadzwyczaj interesująco.

    • Dziękuję za słowa uznania. Motywują mnie do dalszej pracy.