składki umowa zlecenia 2016

Umowy zlecenia – składki po nowemu od 1 stycznia 2016 r.

Rozpoczynam cykl wpisów na temat zmian jakie czekają nas w prawie pracy w 2016 r. Co prawda nowy rząd dopiero się tworzy jednak stary zadbał o to aby zmian w przepisach nam nie zabrakło i wprowadził dość dużo istotnych regulacji, które mają nam rynek pracy usprawnić :]

Zacznę od zmian dotyczących opłacania składek z tytułu umów zleceń.
W październiku 2014 r. czyli około rok temu Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1831) (dalej jako ustawa o sus) o której niektórzy z nas już zapomnieli. Mimo tego, że działo się to ponad rok temu to jej obowiązywanie w punktach dotyczących umów zleceń rozpocznie się dopiero od 1 stycznia 2016 r., także warto się z tymi zmianami zapoznać, abyście nie byli zaskoczeni wysokością wypłaty z tytułu Waszego zlecenia po nowym roku.

Ustawa wprowadza zasadę oskładkowania umów zleceń obowiązkowo od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w 2016 r. będzie wynosiło 1.850 zł brutto. Oczywiście, jeżeli mamy zawartą tylko jedną umowę zlecenia na kwotę niższą niż 1.850 zł to składki odprowadzimy od tej niższej kwoty (tzw. podstawy wymiaru składek, co to jest podstawa wymiaru składek przeczytasz tutaj: Składki ZUS z tytułu działalności gospodarczej w 2015 r.).

Problem po 1 stycznia 2016 r. pojawi się gdy zarabiamy pieniądze na podstawie kilku umów zleceń lub oprócz zarobku na zlecenie prowadzimy działalność gospodarczą. Dotychczas obowiązywała zasada, że obowiązkowe składki społeczne opłacamy z tytułu jednej umowy, zazwyczaj tej, która była podpisana najwcześniej. Mieliśmy również prawo do określenia z którego tytułu chcemy opłacać te obowiązkowe składki, zazwyczaj wybieraliśmy umowę zawartą na niższą kwotę, aby trochę na składkach zaoszczędzić. Niby prawo do wyboru tytułu opłacania składek również będziemy mieli, ale zostanie ono trochę ograniczone.
Myślę, że najłatwiej będzie wyjaśnić te zmiany na przykładach.

Przykład 1

dla pracujących na podstawie kilku umów zleceń

Wyobraźmy sobie sytuację, że mam zawartą umowę zlecenia z firmą A na kwotę 2.000 zł brutto miesięcznie oraz drugą umowę z firmą B na kwotę 500 zł brutto miesięcznie. Jako pierwsza zawarta była umowa z firmą A gdzie odprowadzałam obowiązkowe składki społeczne i składkę zdrowotną, moje wynagrodzenie w dużym uproszczeniu z tytułu tej umowy wyglądało tak:

Tytuł%Kwota
Wynagrodzenie brutto2000,00 zł
Składka emerytalna9,76 %195,20 zł
Składka rentowa1,5 %30,00 zł
Składka chorobowa (dobrowolna)2,45%49,00 zł
Składka Zdrowotna9 %155,32 zł
Podatek18%115 zł
NETTO (do wypłaty)1455,48 zł

Opłacałam wszystkie składki społeczne, składkę zdrowotną oraz podatek. Dodatkowo na wypadek choroby zdecydowałam się na składkę chorobową, która jest dobrowolna. Po wszystkich odliczeniach na konto otrzymywałam 1.455,48 zł.
Po pewnym czasie udało mi się podpisać drugą umowę zlecenia z firmą B, gdzie zarabiałam 500 zł brutto. W związku z tym, że jedną umowę zlecenia miałam już całkowicie oskładkowaną z tytułu tej drugiej miałam prawo do opłacania jedynie składki zdrowotnej. Moje wynagrodzenie w takim wariancie wyglądało tak:

Tytuł
%Kwota
Wynagrodzenie brutto500,00 zł

Składka Zdrowotna9%45,00 zł
Podatek18%33,00 zł
NETTO (do wypłaty)422,00 zł

Czyli łącznie zarabiałam 1.455,48 zł + 422 zł = 1.877,48 zł.

Po przepracowaniu jednego miesiąca w taki sposób zdałam sobie sprawę, że mam przecież prawo do wybrania tytułu z którego chcę opłacać obowiązkowe składki i lepiej będzie jak powyższy układ zmienię, tzn. opłacę obowiązkowe składki społeczne z umowy na niższą kwotę, a z tej wyższej zapłacę tylko składkę zdrowotną. Co też uczyniłam i po zmianie układ był następujący.
Z umowy na 2.000 zł brutto odprowadzałam tylko składkę zdrowotną:

Tytuł
%Kwota
Wynagrodzenie brutto2 000,00 zł
Składka Zdrowotna9%180,00 zł
Podatek18%133,00 zł
NETTO (do wypłaty)1 687,00 zł

A z tej na 500 zł pełne składki:

Tytuł%Kwota
Wynagrodzenie brutto500,00 zł

Składka emerytalna9,76 %48,80 zł
Składka rentowa1,5 %7,50 zł
Składka chorobowa (dobrowolna)2,45%12,25 zł
Składka Zdrowotna9 %38,83 zł
Podatek18%29,00 zł
NETTO (do wypłaty)363,62 zł

Łącznie do wypłaty miałam: 1.687,00 zł + 363,62 zł = 2.050,62 zł
Czyli o 173,14 zł więcej (2.050,62 zł – 1.877,48) co miesiąc. Przy powyższych zarobkach to całkiem sporo, prawda?

I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, otóż od 1 stycznia 2016 r. powyższe rozliczenie (w wariancie drugim) nie będzie możliwe. Dodany nowy ust. 2c w Art. 9 Ustawy o sus przewiduje bowiem, że zleceniobiorca u którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia (czyli od 1.850 zł brutto), spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi z innych tytułów, będzie podlegał tym ubezpieczeniom również z innych tytułów.
Zasady tej oczywiście nie będziemy stosować, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Oznacza to w dużym skrócie, że jeżeli do tej pory odprowadzaliśmy składki społeczne od kwoty niższej niż 1.850 zł, a zarabialiśmy więcej niż te 1.850 zł brutto to niestety od 1 stycznia 2016 r. taki stan rzeczy nie będzie mógł mieć miejsca.
W naszym przykładzie po 1 stycznia 2016 r., będziemy zobowiązani do powrotu do opłacania składek w wariancie nr 1 czyli do „zmniejszenia” swojej wypłaty o kwotę 173,14 zł miesięcznie.

Przykład 2

dla prowadzących działalność gospodarczą

W tym przykładzie prowadzę działalność gospodarczą i opłacam składki społeczne od kwoty 555 zł (taka będzie nowa podstawa dla składek preferencyjnych w 2016 r., o tym co tą są składki preferencyjne przeczytasz tutaj: Składki ZUS z tytułu działalności gospodarczej w 2015). Dodatkowo mam zawartą umowę zlecenia na kwotę 2.000 zł brutto od której odprowadzam tylko składkę zdrowotną, ponieważ tak zadeklarowałam (oczywiście było to korzystniejsze rozwiązanie :))

Czy moja sytuacja w 2016 r. się zmieni?

Niestety tak. Z uwagi na to, że kwota 555 zł jest niższa niż standardowa podstawa dla działalności gospodarczych (Składki ZUS z tytułu działalności gospodarczej w 2015 r.) to niestety pełne składki będę zobowiązana opłacić z tytułu umowy zlecenia, czyli od kwoty 2.000 zł.

Dodatkowo ustawodawca tak to sprytnie wymyślił, że z tytułu działalności gospodarczej również będę zobowiązana do opłacenia składek społecznych mimo że przecież 2.000 zł brutto to więcej niż 1.850 zł. Niestety w przypadku działalności gospodarczej abym nie musiała opłacać składek społecznych z tytułu działalności na umowie zlecenia musiałabym zarabiać min. 2.433 zł czyli tyle ile będzie wynosiła podstawa dla składek pełnych ZUS z tytułu działalności w 2016 roku.
Na szczęście przykład nr 2 jest dość rzadko spotykany w praktyce, bowiem zazwyczaj jak już prowadzimy swoją działalność gospodarczą to wolimy się rozliczać za nasze usługi na podstawie faktur a nie umów zleceń. Oczywiście, jeżeli zawarliśmy umowę zlecenia na czynności, które nie mieszczą się w zakresie wykonywanej przez nas działalności gospodarczej to wówczas nie mamy wyjścia i składki społeczne z tytułu takiej umowy zlecenia będziemy musieli zapłacić.

Dobra wiadomość dla studentów – po 1 stycznia 2016 r. nic się nie zmieni

Na szczęście nie dla wszystkich zmiany w opłacaniu składek od umów zleceń będą tak dotkliwe 🙂 W przypadku osób posiadających status studenta lub ucznia (do 26 roku życia) nic się nie zmienia.

Oznacza to, że takie osoby nadal mają prawo do niepłacenia składek ZUS z tytułu umów zleceń. Tacy to dopiero mają życie. Opłacają jedynie podatek. Dla porównania ich wynagrodzenie od 2.000 zł brutto wygląda tak:

Tytuł
%Kwota
Wynagrodzenie brutto2000,00 zł

Podatek18%288,00 zł
NETTO (do wypłaty)1712,00 zł

Ja niestety wiek studencki mam już za sobą, więc mnie to niestety nie dotyczy. Dla wyjaśnienia poniżej informacja kto dokładnie może skorzystać z powyższej preferencji:
Uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studenci, do ukończenia 26 lat (art. 6 ust. 4 ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych).
Aby wyjaśnieniom stało się zadość: Studentem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), jest osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

Kończąc dzisiejsze dywagacje należy podkreślić, że powyższe zmiany dla tych którzy do tej pory oszczędzali na składkach od zleceń korzystne niestety nie są. Dodatkowo przysporzą dość dużo pracy w działach kadrowo – płacowych, bowiem to na płatnikach składek będzie spoczywał obowiązek ustalenia właściwych tytułów do ubezpieczeń i potrącenia należnych składek, także jeżeli świadczycie usługi na podstawie umów zleceń to od stycznia spodziewajcie się większej papierkologii w tym zakresie. Wasz Zleceniodawca zapewne poprosi Was o dodatkowe oświadczenia.

Dodatkowo wydaje mi się, że walka z tzw. umowami śmieciowymi nie powinna przebiegać w ten sposób. Tego typu regulacje spowodują raczej przejście części osób do szarej strefy niż wpłacanie przez nich dodatkowych składek do budżetu państwa. Cóż, pozostaje nam teraz czekać na decyzje nowego rządu. Może coś usprawni… 😉

 

Interesuje Cię ten temat? Pozostańmy w kontakcie.
Zapisz się na newsletter i w prezencie pobierz poradnik "Jak negocjować podwyżkę?"


 

Print Friendly
 • A nie wiesz czy zmienia się coś w staraniu się o status bezrobotnego w przypadku bycia studentem? Wyczytałam że nie ma opcji zarejestrowania się nawet po przekroczeniu 26rz. Prawda to? Chciałabym się starać o dotacje na działalność ale trochę szkoda mi przerywać studia

  • Definicję bezrobotnego znajdziesz w Art. 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, ze zm.).
   Czytamy tam m.in. że: za bezrobotną osobę uważamy niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej (..), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu
   nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach
   niestacjonarnych (…).

   Oznacza to niestety tyle, że aby móc się zarejestrować jako bezrobotny
   nie można być studentem studiów dziennych. Jeżeli studiujesz zaocznie to masz
   do tego prawo. Niestety żadna zmiana w tym zakresie nie jest planowana.

 • Magsz

  Wspomniałaś o studentach, a co w sytuacji gdy osoba jest zatrudniona na umowę o pracę za minimalną krajową i ma podpisaną umowę zlecenie. Obecnie za zlecenie opłaca się tylko składkę zdrowotną. Czy w tej sytuacji coś się zmieni?

  • Nie, w takim przypadku nic się nie zmienia. Jeżeli mamy podpisaną umowę o pracę na min. 1850 zł brutto i dodatkowo z innym podmiotem umowę zlecenia to wtedy z tytułu tej umowy zlecenia zobowiązaniu będziemy opłacać tylko składkę zdrowotną (art. 9 ust.1 i 1b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

 • Piotr

  Witam, a ja mam pytanie od strony pracodawcy. Czy jeżeli zawrę U-Z z osobą, która odprowadza składki z tytułu umowy o pracę, to czy ta osoba musi mi dostarczać RMUA przed podpisaniem każdej umowy na dowód, że ta U-Z może być zwolniona z ubezpieczeń społecznych? Dziękuję

  • Aga

   Ponawiam pytanie Piotra, mam kilka takich osób.
   Mam też umowy zlecenia zawarte z osobami prowadzacymi działalność gospodarczą. Co z nimi, czy uzyskać oświadczenie od jakiej podstawy wymiaru odprowadzają składki z działalności? Nie wiem czy odprowadzac wszystkie skladki od umowy zlecenia czy czy tylko zdrowotna??

   • Odpowiedź na pytanie Piotra powyżej. Jeżeli zaś chodzi o osoby prowadzące działalność to wydaje mi się, że oświadczenie o podstawie ich składek od nich wystarczy. Zasady obowiązują te same co w przypadku innych osób. Zatem jeżeli przepisy nie precyzują dokumentów jakie powinni oni przedkładać to możemy te dokumenty ustalić sami.

  • Myślę, że możemy się w tej kwestii posiłkować tym co napisane jest na stronie ZUS: „Przepisy nie precyzują rodzaju dokumentów, które ubezpieczony może
   przedłożyć płatnikowi. Zagwarantowano zatem stronom dowolność. Istotne
   jest, aby z przedłożonych dokumentów wynikały wszystkie okoliczności
   niezbędne do rozstrzygnięcia zbiegu tytułów w danym przypadku, a tym
   samym stwierdzenia braku konieczności opłacania składek.”

   Oznacza to, że jako Zleceniodawcy powinniśmy określić jakich dokumentów wymagamy od Zleceniobiorców w tym zakresie. Wydaje mi się, że oświadczenie zainteresowanej osoby powinno wystarczyć. Jeżeli chce mieć Pan pewność może Pan wymagać druków RMUA, albo innych zaświadczeń. Natomiast dla zleceniobiorców może to być kłopotliwe, bo druk RMUA nie jest już wydawany co miesiąc (pracodawca może robić to raz do roku). Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że na stronie ZUS-u czytamy: „w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i 
   rentowych ustalania łącznej podstawy wymiaru składek należy dokonywać
   odrębnie dla każdego miesiąca”.

   Także jesteśmy zobowiązani do badania sytuacji osób wykonujących u nas umowę zlecenia co miesiąc. Przy każdej wypłacie wynagrodzenia.

   • Piotr

    Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.

 • runfree

  Witam. A co z kosztami uzyskania przychodu? W wyliczeniach ich nie ma, czy nie moga już być stosowane? –Natalia

  • Mogą. W wyliczeniach są uwzględnione, tylko nie są wyszczególnione. Nie skupiałam się na pokazaniu sposobu liczenia podatku. Chciałam zobrazować różnice w kwotach netto. Wpis poświęcony temu jak liczyć z brutta na netto mam w planach.

 • Lil90

  Witam serdecznie, potrzebuję porady – niestety nie mogłam nigdzie znaleźć jasnej odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, bardzo proszę o pomoc.

  Osoba ma 2 umowy zlecenia. Załóżmy, że w A zarobiła 1800 zł brutto, a w B 550 zł brutto. Czy zatem podstawa do potrącenia składek w firmie B wyniesie 550 zł, czy 50 zł (tak, żeby łączna podstawa składek z A i B wyniosła minimalne wynagrodzenie)?
  Drugie pytanie – osoba ma 2 umowy zlecenia. W firmie A zarobiła 2000 zł brutto, a w B załóżmy, że 500 zł. Czy podstawą do składek emeryt-rent. dla firmy A jest kwota 2000 zł, czy minimalne wynagrodzenie 1850 zł? Czy w takim razie firma B potrąci już tylko skł. zdr. i podatek?

  • W przypadku pierwszym składki będą odprowadzane zarówno od umowy A i B.
   W przypadku drugim podstawa do składek społecznych w firmie A to 2000 zł,a w firmie B tylko składka zdrowotna.