składki ZUS działalność gospodarcza

Składki ZUS z tytułu działalności gospodarczej w 2015 r. – ile i kto musi płacić?

UWAGA

Poniższy wpis prezentuje wysokość składek z 2015 r. Aktualne wartości znajdziesz tutaj: Składki ZUS 2016 r. z tytułu działalności gospodarczej.

O składkach ZUS słyszymy, że są wysokie i rząd powinien je obniżyć, ale czy wiemy jakie składki i po co płacimy?

Z pytaniem o składki z tytułu działalności gospodarczej spotykam się bardzo często. Wiele osób coraz częściej pracuje na swój własny rachunek. Dlatego dzisiaj przybliżę Wam trochę temat składek ZUS przedsiębiorców. O składkach ZUS za pracowników etatowych będzie innym razem.

Jeżeli zakładamy działalność gospodarczą to na podstawie Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jesteśmy zobowiązani do opłacania składek społecznych, natomiast na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jesteśmy zobowiązani do płacenia składki zdrowotnej. Oprócz tego państwo wyciągnie też do nas rękę po składkę na Fundusz Pracy. Wszystko to łącznie potocznie nazywamy składkami na ZUS.

Poniżej omówię co składa się na poszczególne składki, jakie są ich wysokości oraz po co je płacimy.

 1. Składki społeczne

To składki na ubezpieczenie społeczne, składają się na nie 3 rodzaje składek:

 1. Emerytalna – płacimy na naszą przyszłą emeryturę;
 2. Rentowa – płacimy na wypadek gdybyśmy mieli przejść na rentę np. z tytuły niezdolności do pracy;
 3. Wypadkowa – opłacamy na ewentualną okoliczność wypadku przy wykonywanej pracy, abyśmy mogli dostać odszkodowanie;
 4. Chorobowa – płacimy na wypadek choroby, aby móc otrzymywać zasiłek chorobowy, czyli korzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego. W przypadku działalności gospodarczej jest to składka dobrowolna. Jeżeli jej nie będziemy opłacać to nie będziemy mieli prawa do skorzystania z płatnego zwolnienia lekarskiego.
 1. Składka zdrowotna

To składka na NFZ, której opłacanie uprawnia nas do korzystania ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej, czyli na jej podstawie możemy iść do państwowej przychodni czy też skorzystać z opieki szpitalnej.

 1. Składka na Fundusz Pracy

Jest to składka przeznaczana na finansowanie aktywizacji osób bezrobotnych i ich powrotu na rynek pracy. W skrócie, jest to danina na nasz ewentualny zasiłek dla bezrobotnych.

Wysokość składek ZUS

Wiemy już jakie składki musimy płacić. Teraz pora na odpowiedź ile tych składek co miesiąc do ZUS-u odprowadzić trzeba.

Wysokość składek określana jest procentowo, a kwoty od jakich liczymy dany procent obwieszcza nam Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zazwyczaj raz do roku. Oczywiście nie jest powiedziane, że procenty nie mogą się zmienić. Raz na jakiś czas nasi rządzący wpadają na pomysł podwyżek, albo obniżek składek i wówczas wydają ustawę, która te procenty zmienia.

Na chwilę obecną wysokość procentowa składek jest następująca:

rodzaj składki % składki
emerytalna 19,52%
rentowa 8%
wypadkowa 1,80%
chorobowa (dobrowolna) 2,45%
zdrowotna 9%
Fundusz Pracy 2,45%

Teraz pytanie od jakich kwot liczymy te procenty?
To oczywiście „zależy” 🙂

To co ważne dla nas to to, że kwoty od jakich wyliczymy nasze składki nazywane są przez ZUS „podstawami wymiaru składek”.

Po pierwsze kwoty te są różne dla składek społecznych i składki zdrowotnej. Po drugie są różne dla tzw. składek preferencyjnych i składek.

Składki preferencyjne

Jeżeli jesteśmy początkującym przedsiębiorcą to mamy prawo do tzw. składek preferencyjnych. Dużo niższych niż dla przedsiębiorców z dłuższym stażem. Podstawa wymiaru składek społecznych i Funduszu Pracy, czyli właśnie kwota od której liczymy należne składki dla tych przedsiębiorców to w 2015 r:

525 zł

Dla składki zdrowotnej kwota ta wynosi w 2015 r.:

3.104,57 zł

Czyli korzystając z ZUS-u „preferencyjnego” zapłacimy składki w następującej wysokości:

rodzaj składki kwota % składki
emerytalna        102,48 zł 19,52%
rentowa          42,00 zł 8%
wypadkowa            9,45 zł 1,80%
chorobowa (dobrowolna)          12,86 zł 2,45%
RAZEM Społeczne        166,79 zł 31,77%
zdrowotna        279,41 zł 9%
Fundusz Pracy                –   zł 2,45%
RAZEM      446,20 zł  

Przy składce na Fundusz Pracy mamy 0 zł. Nie jest to błąd. W przypadku korzystania z preferencyjnych składek ZUS nie opłacamy składki na Fundusz Pracy, bowiem obowiązek jej opłacania zachodzi, gdy podstawa wymiaru składek jest równa co najmniej płacy minimalnej, a ta w 2015 r. wynosi: 1750 zł, także jest to kwota wyższa od naszej podstawy równej 525 zł.

Kto może skorzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek?

Z preferencyjnych zasad opłacania składek mogą skorzystać jedynie osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej, które:

 • w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat!) kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły innej pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej.

Oznacza to, że jeżeli nasz pracodawca zaproponuje nam tzw. przejście na działalność i będziemy zobowiązani do wykonywania tych samych czynności, które wykonywaliśmy na umowie o pracę to wówczas będziemy niestety opłacać składki w pełnej wysokości.

Dodatkowo z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać:

 • wspólnicy spółki jawnej,
 • komandytowej,
 • partnerskiej,
 • osoba, która jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o.,

nawet jeżeli przy powoływaniu tych spółek po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą. Działalność w ramach powyższych spółek niestety wyklucza możliwość skorzystania z preferencji.

Jedyną spółką w ramach której wspólnicy mogą skorzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek jest spółka cywilna.

Składki w pełnej wysokości

Jeżeli nie spełniamy warunków do skorzystania z możliwości preferencyjnego opłacania składek nie pozostaje nam nic innego jak opłacanie składek w pełnej wysokości. Wygląda to następująco:

Podstawa wymiaru składek ZUS na 2015 r. to:

2.375,40 zł

Dla składki zdrowotnej kwota jest taka sama jak w przypadku składek preferencyjnych i wynosi:

3.104,57 zł

Oznacza to, że nasze składki będą wynosić:

rodzaj składki kwota % składki
emerytalna        463,68 zł 19,52%
rentowa        190,03 zł 8%
wypadkowa          42,76 zł 1,80%
chorobowa (dobrowolna)          58,20 zł 2,45%
RAZEM Społeczne        754,67 zł 31,77%
zdrowotna        279,41 zł 9%
fundusz pracy          58,20 zł 2,45%
RAZEM    1 092,28 zł  

Podwyższenie wysokości podstawy do opłacania składek

Jeżeli ktoś ma ochotę to może płacić składki na ZUS jeszcze wyższe niż te 1092,28 zł. Spytacie zapewne po co? Otóż np. po to, żeby później dostawać większy zasiłek chorobowy i macierzyński (dość znana sprawa „przedsiębiorczych matek”) albo po to żeby dostawać na starość wyższą emeryturę 😀

Jak się okazuje możemy płacić więcej – ale nie za dużo 🙂 Żebyśmy przypadkiem nie puścili ZUS-u z torbami jak przyszłoby mu wypłacać nam milionowe świadczenia od wysokich składek. Dlatego właśnie nasz ustawodawca postanowił wprowadzić pewne limity.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2015 r. wynosi: 118.770 zł.

Oznacza to miesięczny limit podstawy do opłacania składek na poziomie: 9.897,50 zł.

Taki sam limit dotyczy dobrowolnej składki chorobowej.

Zobaczmy jakie składki zapłacimy jeżeli zdecydujemy się na dobrowolne podwyższenie podstawy do opłacania składek do maksymalnej wysokości:

rodzaj składki kwota % składki
emerytalna     1 931,99 zł 19,52%
rentowa        791,80 zł 8%
wypadkowa        178,16 zł 1,80%
chorobowa (dobrowolna)        242,49 zł 2,45%
RAZEM Społeczne     3 144,44 zł 31,77%
zdrowotna        279,41 zł 9%
fundusz pracy        242,49 zł 2,45%
RAZEM    3 666,34 zł  

Jaki jest dokładnie cel takiego zabiegu i w jaki sposób to robić aby uzyskać to na czym nam zależy opiszę w innym wpisie.

Terminy opłacania składek

Miesięczne wysokości składek już znamy, teraz czas na informację kiedy i gdzie te składki opłacać. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że składki należy opłacać bezwzględnie w terminach ustalonych przez ZUS. Niestety uchybienie tym terminom może spowodować poważne konsekwencje dla nas. Chociażby brak wypłaty zasiłku chorobowego gdy będziemy przebywać na zwolnieniu lekarskim.

Kiedy zatem opłacamy składki?

Do 5. dnia następnego miesiąca – jeżeli jesteśmy jednostką budżetową i samorządową zakładów budżetowych, a zazwyczaj nie jesteśmy 🙂

Do 10. dnia następnego miesiąca – jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą nie zatrudniającym pracowników (tj. jeśli opłacamy składki wyłącznie za siebie),

Do 15. dnia następnego miesiąca – jeżeli zatrudniamy pracowników lub w przypadku prowadzenia działalności razem z osobą współpracującą.

Termin do 10. dnia następnego miesiąca oznacza, że pieniądze te 10. powinny znaleźć się na koncie w ZUS-ie. Także najpóźniej robimy przelew 9.

Jak płacimy składki?

Składki wpłacamy na 3 konta ZUS widoczne poniżej. Dzielimy składki na 3 rodzaje, które zostały omówione na początku tego wpisu.

Konta ZUS
Ubezpieczenia społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

Przy wpłacaniu składek musimy nasze wpłaty odpowiednio oznaczyć. Służy do tego specjalnie przygotowany blankiet wpłaty, którego wzór został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest ZUS (Dz. U. z 2009 r. nr 202, poz. 1561).

Wzór ten wygląda tak:

ZUS_blankiet_wzór

Oczywiście aktualnie prawie we wszystkich systemach bankowych znajdziemy typ przelewu „ZUS” przy pomocy którego bez problemu wykonanym odpowiednio oznakowany przelew. Ważne jest abyśmy prawidłowo określali miesiące za które dokonujemy wpłaty oraz nasz identyfikator, którym jest np. nasz PESEL.

To tyle na dzisiaj. Temat składek ZUS oczywiście nie został wyczerpany. To jest temat na wiele wpisów, albo w ogóle na oddzielnego bloga 🙂 Jedno jest pewne, póki istnieje ZUS wszystkim działom kadrowo – płacowym i biurom rachunkowym bezrobocie nie grozi.

 

Interesuje Cię ten temat? Pozostańmy w kontakcie.
Zapisz się na newsletter i w prezencie pobierz poradnik "Jak negocjować podwyżkę?"


 

Print Friendly