Składki ZUS 2016 r. z tytułu działalności gospodarczej.

ZUS ogłosił wysokość składki zdrowotnej na 2016 r., więc znamy już całkowity koszt składek z tytułu działalności gospodarczej.

Dla wszystkich „zaawansowanych” w temacie składek, wysokość ich na 2016 r. prezentuję poniżej. Dla tych, którzy chcieliby wiedzieć więcej na temat tego jakie składki i po co trzeba płacić odświeżam trochę wpis z 2015 r. (archiwalną wersję znajdziecie tutaj: http://prawowpracy.com/skladki-zus-z-tytulu-dzialalnosci-gospodarczej-w-2015-r/
Miłej lektury!

ZUS preferencyjny 2016 r.

Podstawa składek społecznych: 555,00 zł

Podstawa składki zdrowotnej: 3.210,60 zł

rodzaj składkikwota% składki
emerytalna       108,34 zł19,52 %
rentowa         44,40 zł8%
wypadkowa           9,99 zł1,8 %
chorobowa (dobrowolna)         13,60 zł2,45 %
RAZEM Społeczne       176,33 zł 31,77 %
zdrowotna       288,95 zł9 %
Fundusz Pracy               -   zł2,45 %
RAZEM     465,28 zł

ZUS pełny 2016 r.

Podstawa składek społecznych: 2.433,00 zł

Podstawa składki zdrowotnej: 3.210,60 zł

rodzaj składkikwota% składki
emerytalna       474,92 zł19,52 %
rentowa       194,64 zł8 %
wypadkowa         43,79 zł1,8 %
chorobowa (dobrowolna)         59,61 zł2,45 %
RAZEM Społeczne       772,96 zł 31,77 %
zdrowotna       288,95 zł9 %
fundusz pracy         59,61 zł2,45 %
RAZEM   1.121,52 zł

Jakie składki i po co płacimy?

O składkach ZUS słyszymy, że są wysokie i rząd powinien je obniżyć, ale czy wiemy jakie składki i po co płacimy?
Z pytaniem o składki z tytułu działalności gospodarczej spotykam się bardzo często. Wiele osób coraz częściej pracuje na swój własny rachunek. Dlatego dzisiaj przybliżę Wam trochę temat składek ZUS przedsiębiorców. O składkach ZUS za pracowników etatowych będzie innym razem.

Jeżeli zakładamy działalność gospodarczą to na podstawie Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jesteśmy zobowiązani do opłacania składek społecznych, natomiast na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jesteśmy zobowiązani do płacenia składki zdrowotnej. Oprócz tego państwo wyciągnie też do nas rękę po składkę na Fundusz Pracy. Wszystko to łącznie potocznie nazywamy składkami na ZUS.
Poniżej omówię co składa się na poszczególne składki, jakie są ich wysokości oraz po co je płacimy.

1. Składki społeczne

To składki na ubezpieczenie społeczne, składają się na nie 3 rodzaje składek:

 1. Emerytalna – płacimy na naszą przyszłą emeryturę;
 2. Rentowa – płacimy na wypadek gdybyśmy mieli przejść na rentę np. z tytuły niezdolności do pracy;
 3. Wypadkowa – opłacamy na ewentualną okoliczność wypadku przy wykonywanej pracy, abyśmy mogli dostać odszkodowanie;
 4. Chorobowa – płacimy na wypadek choroby, aby móc otrzymywać zasiłek chorobowy, czyli korzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego. W przypadku działalności gospodarczej jest to składka dobrowolna. Jeżeli jej nie będziemy opłacać to nie będziemy mieli prawa do skorzystania z płatnego zwolnienia lekarskiego.

2. Składka zdrowotna

To składka na NFZ, której opłacanie uprawnia nas do korzystania ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej. Dzięki niej możemy iść do państwowej przychodni czy też skorzystać z opieki szpitalnej.

3. Składka na Fundusz Pracy

Jest to składka przeznaczana na finansowanie aktywizacji osób bezrobotnych i ich powrotu na rynek pracy. W skrócie, jest to danina na nasz ewentualny zasiłek dla bezrobotnych.

Wysokość składek ZUS

Wiemy już jakie składki musimy płacić. Teraz pora na odpowiedź ile tych składek co miesiąc do ZUS-u odprowadzić trzeba.
Wysokość składek określana jest procentowo, a kwoty od jakich liczymy dany procent obwieszcza nam Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zazwyczaj raz do roku. Oczywiście nie jest powiedziane, że procenty nie mogą się zmienić. Raz na jakiś czas nasi rządzący wpadają na pomysł podwyżek, albo obniżek składek i wówczas wydają ustawę, która te procenty zmienia.
Na chwilę obecną wysokość procentowa składek jest następująca:

rodzaj składki% składki
emerytalna19,52 %
rentowa8 %
wypadkowa1,8%
chorobowa (dobrowolna)2,45 %
RAZEM Społeczne31,77 %
zdrowotna9 %
fundusz pracy2,45 %

Teraz pytanie od jakich kwot liczymy te procenty?
To oczywiście „zależy” 🙂
To co ważne do zapamiętania to właśnie to, że kwoty od jakich wyliczymy nasze składki nazywane są przez ZUS „podstawami wymiaru składek”.

Kwoty te (podstawy wymiaru składek) są różne dla składek społecznych i składki zdrowotnej oraz dla tzw. składek preferencyjnych i składek pełnych.

Składki preferencyjne

Jeżeli jesteśmy początkującym przedsiębiorcą to mamy prawo do tzw. składek preferencyjnych. Dużo niższych niż dla przedsiębiorców z dłuższym stażem. Podstawa wymiaru składek społecznych i Funduszu Pracy, czyli właśnie kwota od której liczymy należne składki dla tych przedsiębiorców to w 2016 r:
555 zł
Dla składki zdrowotnej kwota ta wynosi w 2016 r.:
3.210,60 zł

Czyli korzystając z ZUS-u „preferencyjnego” zapłacimy składki w następującej wysokości:

rodzaj składkikwota% składki
emerytalna       108,34 zł19,52 %
rentowa         44,40 zł8%
wypadkowa           9,99 zł1,8 %
chorobowa (dobrowolna)         13,60 zł2,45 %
RAZEM Społeczne       176,33 zł 31,77 %
zdrowotna       288,95 zł9 %
Fundusz Pracy               -   zł2,45 %
RAZEM     465,28 zł

Przy składce na Fundusz Pracy mamy 0 zł. Nie jest to błąd. W przypadku korzystania z preferencyjnych składek ZUS, nie opłacamy składki na Fundusz Pracy. Obowiązek jej opłacania zachodzi, gdy podstawa wymiaru składek jest równa co najmniej płacy minimalnej, a ta w 2016 r. wynosi: 1.850 zł, także jest to kwota wyższa od naszej podstawy równej 555 zł.

Kto może skorzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek?

Z preferencyjnych zasad opłacania składek mogą skorzystać jedynie osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej, które:

 • w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat!) kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły innej pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej.

Oznacza to, że jeżeli nasz pracodawca zaproponuje nam tzw. przejście na działalność i będziemy zobowiązani do wykonywania tych samych czynności, które wykonywaliśmy na umowie o pracę, to wówczas będziemy niestety opłacać składki w pełnej wysokości.

Dodatkowo z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać:

 • wspólnicy spółki jawnej,
 • komandytowej,
 • partnerskiej,
 • osoba, która jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o.,

nawet jeżeli przy powoływaniu tych spółek po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą. Działalność w ramach powyższych spółek niestety wyklucza możliwość skorzystania z preferencji.

Jedyną spółką w ramach której wspólnicy mogą skorzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek jest spółka cywilna.

Składki w pełnej wysokości

Jeżeli nie spełniamy warunków do skorzystania z możliwości preferencyjnego opłacania składek nie pozostaje nam nic innego jak opłacanie składek w pełnej wysokości. Wygląda to następująco:
Podstawa wymiaru składek ZUS na 2016 r. to:
2.433,00 zł
Dla składki zdrowotnej kwota jest taka sama jak w przypadku składek preferencyjnych i wynosi:
3.210,60 zł

Oznacza to, że nasze składki będą wynosić:

rodzaj składkikwota% składki
emerytalna       474,92 zł19,52 %
rentowa       194,64 zł8 %
wypadkowa         43,79 zł1,8 %
chorobowa (dobrowolna)         59,61 zł2,45 %
RAZEM Społeczne       772,96 zł 31,77 %
zdrowotna       288,95 zł9 %
fundusz pracy         59,61 zł2,45 %
RAZEM   1.121,52 zł

Podwyższenie wysokości podstawy do opłacania składek

Jeżeli ktoś ma ochotę to może płacić składki na ZUS jeszcze wyższe niż te 1.121,52 zł. Spytacie zapewne po co?

Otóż np. po to, żeby później dostawać większy zasiłek chorobowy i macierzyński albo po to żeby dostawać na starość wyższą emeryturę 😀 O tym jak ZUS wyliczy zasiłki w 2016 r. przeczytacie tutaj: Zasady naliczania zasiłków dla przedsiębiorców.

Jak się okazuje możemy płacić więcej – ale nie za dużo 🙂 Żebyśmy przypadkiem nie puścili ZUS-u z torbami jak przyszłoby mu wypłacać nam milionowe świadczenia od wysokich składek. Dlatego właśnie nasz ustawodawca postanowił wprowadzić pewne limity.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. wynosi: 121.650,00 zł
Oznacza to miesięczny limit podstawy do opłacania składek na poziomie: 10.137,50 zł.
Taki sam limit dotyczy dobrowolnej składki chorobowej.

Zobaczmy jakie składki zapłacimy jeżeli zdecydujemy się na dobrowolne podwyższenie podstawy do opłacania składek, do maksymalnej wysokości:

rodzaj składkikwota% składki
emerytalna    1 978,84 zł19,52 %
rentowa       811,00 zł8 %
wypadkowa       182,48 zł1,8%
chorobowa (dobrowolna)       248,37 zł2,45 %
RAZEM Społeczne 3 220,69 zł 31,77 %
zdrowotna     288,95 zł9 %
fundusz pracy       248,37 zł2,45 %
RAZEM   3 758,01 zł

Terminy opłacania składek

Miesięczne wysokości składek już znamy, teraz czas na informację kiedy i gdzie te składki opłacać.

Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że składki należy opłacać bezwzględnie w terminach ustalonych przez ZUS. Niestety uchybienie tym terminom może spowodować poważne konsekwencje dla nas. Chociażby brak wypłaty zasiłku chorobowego gdy będziemy przebywać na zwolnieniu lekarskim.

Kiedy opłacamy składki?

Do 5. dnia następnego miesiąca – jeżeli jesteśmy jednostką budżetową i samorządową zakładów budżetowych, a zazwyczaj nie jesteśmy 🙂
Do 10. dnia następnego miesiąca – jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą nie zatrudniającym pracowników (tj. jeśli opłacamy składki wyłącznie za siebie),
Do 15. dnia następnego miesiąca – jeżeli zatrudniamy pracowników lub w przypadku prowadzenia działalności razem z osobą współpracującą.
Termin do 10. dnia następnego miesiąca oznacza, że pieniądze te 10. powinny znaleźć się na koncie w ZUS-ie. Także najpóźniej robimy przelew 9.

Jak płacimy składki?

Składki wpłacamy na 3 konta ZUS widoczne poniżej. Dzielimy składki na 3 rodzaje, które zostały omówione na początku tego wpisu.

Konta ZUS

Ubezpieczenia społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

Przy wpłacaniu składek musimy nasze wpłaty odpowiednio oznaczyć. Służy do tego specjalnie przygotowany blankiet wpłaty, którego wzór został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest ZUS (Dz. U. z 2009 r. nr 202, poz. 1561).
Wzór ten wygląda tak:

blankiet wpłaty ZUS

Oczywiście aktualnie prawie we wszystkich systemach bankowych znajdziemy typ przelewu „ZUS” przy pomocy którego bez problemu wykonanym odpowiednio oznakowany przelew. Ważne jest abyśmy prawidłowo określali miesiące za które dokonujemy wpłaty oraz nasz identyfikator, którym jest np. nasz PESEL.

To tyle na dzisiaj. Temat składek ZUS oczywiście nie został wyczerpany. To jest temat na wiele wpisów, albo w ogóle na oddzielnego bloga 🙂 Jedno jest pewne, póki istnieje ZUS wszystkim działom kadrowo – płacowym i biurom rachunkowym bezrobocie nie grozi.

 

Interesuje Cię ten temat? Pozostańmy w kontakcie.
Zapisz się na newsletter i w prezencie pobierz poradnik "Jak negocjować podwyżkę?"


 

Print Friendly
 • Trafiłam tu Po nitce Ariadny:))
  Ja co prawda nie mieszkam w Polsce i nie rozliczam się w kraju, ale artykuł naprawdę ciekawy i wyczerpujący dla wszystkich, którzy maja swój mały biznes:))).

 • Zapiszę sobie ten post i chyba poszperam jeszcze u Ciebie, bo dla mnie to wszystko jest czarną magią, a muszę zacząć ogarniać…

 • wolnaprzestrzen

  Świetny post i pomysł na bloga. Będę zaglądać regularnie!

 • Bardzo przydatny i pomocny post. Będę zaglądać. Dziękuję!

 • Bardzo przejrzyste zestawienie i w ogóle to szkoda, że nie wiedziałam o Pani stronie kiedy startowałam z firmą. Do ZUSu podchodzę zawsze jak do przysłowiowego jeża 🙂

  • To dobrze, że się teraz spotkałyśmy. Może się przydam podczas prowadzenia biznesu 🙂

 • Magda K

  Czy przy wyliczaniu skladek pelnych zus 2016 nie zsumowala Pani podwojnie chorobowej do „sumy spolecznych”? Nie zgadza mi sie podsuma spolecznych. Choc suma ogolna jest zgodna. Pozdrawiam

 • Dawid Mól

  witam . czy jeśli ktoś zakłada sobie firmę, np kobieta w ciąży i opłaci trzy najwyższe składki to zus może podać ją do sądu o próbę wyłudzenia? Słyszałem że w mojej okolicy prawdopodobnie jest już kilka takich przypadków.

  • Działalność gospodarczą zakłada się, aby ją prowadzić i zarabiać pieniądze. Oczywiście nie ma zakazu zakładania jej przez kobiety w ciąży, aczkolwiek jeżeli założymy ją i za chwilę będziemy chcieli skorzystać ze świadczeń z ZUS, to ZUS ma prawo kwestionować zasadność zakładania takiej firmy. Na osobie prowadzącej DG będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że działalność nie jest pozorna i że jej założenie służy celom zarobkowym, a nie tylko celom ubezpieczeniowym.

 • Magda

  Witam mam pytanie: prowadzę działalność gospodarczą od 2009 roku, na początku w formie spółki cywilnej, następnie przekształconej w spółkę jawną. Jestem w 2 miesiącu ciąży, co teraz powinnam zrobić? czytam różne artykuły, jednak nie są one napisane językiem zrozumiałym dla laika…czy można opłacić najwyższe składki (przez jaki okres??) i dostawać zasiłek? co dzieje się później na urlopie macierzyńskim? bardzo proszę o wyjaśnienie. Dziękuję i pozdrawiam 😉

  • Proszę najpierw zapoznać się z tym wpisem: http://prawowpracy.com/nowe-zasady-naliczania-zasilkow-chorobowych-i-macierzynski-dla-przedsiebiorcow-od-1-stycznia-2016-r/
   Jak coś będzie nadal niejasne to proszę o komentarz pod tamtym artykułem.
   Niestety zasiłki macierzyńskie dla osób prowadzących działalność to temat rzeka. W skrócie odpowiadając na Pani pytanie: tak, może Pani opłacić teraz wyższe składki. Okres ich opłacania zależy od Pani. Od ich ilości będzie zależała wysokość zasiłku. Więcej na ten temat znajdzie Pani w podanym pod linkiem wpisie. Podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego może Pani prowadzić działalność. Opłaca Pani wtedy jedynie składkę zdrowotną.

 • Maria

  Pani Marto będę bardzo wdzięczna za pomoc.
  Prowadzę działalność od 4.11.2015 r. – od początku opłacałam dobrowolne
  ubezpieczenie chorobowe będąc na zusie preferencyjnym. 10 maja nie opłaciłam
  dobrowolnej składki za kwiecień tj. 30 dni bez ubezpieczenia chorobowego.
  Następnie w czerwcu zostałam ponownie zgłoszona do ub. chorobowego z datą
  01.05.2016 i zapłaciłam składki. Moje pytanie brzmi czy jeżeli chce się ubiegać
  o zasiłek chorobowy to ZUS policzy mi składki od listopada 2015 do teraz czy
  może przekroczyłam 30 dni przerwy w dobrowolnym ub. chorobowym i muszę opłacać
  je jeszcze przez dwa miesiące aby uzbierać tzw. okres wyczekiwania 90 dni? Z
  góry dziękuję za odpowiedź!

  • Pytanie kiedy złożyła Pani druk ZUA aby ponownie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego? Data złożenia tego druku w ZUS będzie datą ponownego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. I do w tym kontekście należy rozpatrywać przerwę 30 dniową. Samo opłacenie składki w terminie nie wystarczy. Proszę sprawdzić z jaką datą złożyła Pani dokument i wówczas będzie miała Pani odpowiedź.

 • Barbara

  Dzień dobry, niedawno założyłam DG i czytam Pani bloga, bo znajduję tu dużo przydatnych informacji. Poszukuję info na temat terminowości wpłat składek do ZUS. W innym Pani artykule przeczytałam, że w kwestii składki chorobowej będzie konieczny wniosek o przywrócenie terminu. A jak się sprawa ma w przypadku pozostałych składek?
  Niestety z pewnych przyczyn spóźniłam się z opłaceniem składek. Swoją drogą ciekawa sprawa, ponieważ 10.07 (czyli termin opłacenia z czerwiec) wypadał w niedzielę, a ja opłaciłam ZUS w piątek 8.07. Oczywiście wiem, że najlepiej opłacać składki dużo wcześniej, żeby uniknąć takich sytuacji na styku weekendu, kiedy banki nie księgują, ale jak wygląda to od strony ZUS? Dziękuję i pozdrawiam 🙂

  • W przypadku gdy ostatni dzień terminu opłacania składek przypada na sobotę lub święto (np. niedziela), za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, czyli w tym przypadku terminem opłacenia składek był 11/07, wiec nie spóźniła się Pani.

   Jeżeli chodzi o składki społeczne to ich opłacanie po terminie nie powoduje od razu wyłączenia z ubezpieczeń, natomiast ZUS za nieterminową płatność może naliczyć odsetki.

   • Barbara

    Bardzo Pani dziękuję za pomoc i cenne informacje. Na początku DG czuje się jak dziecko we mgle 😀 dlatego dobrze że są takie miejsca blogi, jak u Pani 🙂 Pozdrawiam

 • Dorota S

  Dobry wieczór.
  Na wstępie chciałam pochwalić przejrzystość strony i precyzyjne, przydatne informacje – oby więcej takich „produktów”!
  Moje pytanie dotyczy opłacania wyższych składek w przypadku ciąży. Załóżmy, że już po zajściu w ciążę, a będąc w okresie składek preferencyjnych, decyduję się na podwyższenie podstawy do maksymalnej wysokości i takie podwyższone składki będę opłacać przez 6 miesięcy, po czym pójdę na miesiąc zwolnienia, a później na urlop macierzyński i rodzicielski w maksymalnej wysokości, czyli 80% przez 52 tygodnie. Czy dobrze rozumiem, że do obliczenia podstawy do zasiłku muszę zsumować podstawę najniższą (2433 zł) oraz 1/12 różnicy między podstawą najwyższą a najniższą (10137,5 – 2433) przemnożone przez liczbę miesięcy opłacania składek (6), obie kwoty muszę obniżyć o 13,71%, a ich sumę jeszcze o 18% podatku dochodowego? To powinno mi dać miesięczną kwotę zasiłku, czy też 100% zwolnienia chorobowego (tak myślę).
  Drugie pytanie – jak się traktuje te miesiące, kiedy jestem na zwolnieniu/zasiłku macierzyńskim? To są okresy składkowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości przyjmuje się moje składki? Jakie składki opłacam w tym czasie i czy fakt rezygnacji ze składek preferencyjnych ma wpływ na ich wysokość?
  I trzecie pytanie – czy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego mogę znów obniżyć sobie podstawę?

  Z góry dziękuję za odpowiedzi.

  Z poważaniem,
  Dorota Strońska

 • Mam

  Witam,
  Mam bardzo nietypową sytuację, nigdzie nie mogę znaleźć podobnej sytuacji do mojej.
  A mianowicie prowadzę działalność od 2013 roku w tym czasie też byłam zatrudniona na cały etat w innej firmie. We wrześniu tego roku skończyłam pracę na etacie (za porozumieniem stron), ale nadal prowadzę działalność, przez to że nie jestem już na etacie, sama opłacam ZUS -pierwsza moją składkę zapłaciłam za październik 2016 (najniższą) ale parę dni temu dowiedziałam się że jestem ciąży.
  Chciałbym podwyższyć składki, aby na macierzyńskim brać jak najwyższy zasiłek.
  Proszę o informację, ile miesięcy muszę opłacać najwyższe składki? Czy mnie nowa ustawa dotyczy-o obowiązku opłacania składek min.12 miesięcy?
  Z góry dziękuję za pomoc

 • Zico

  które składki opłaca osoba będąca zatrudniona na pełnym etacie, otwierająca dodatkowo DG (bez rezygnacji z etatu)?