Nowe zasady naliczania zasiłków chorobowych i macierzyński dla przedsiębiorców. Zmiany w przepisach od 1 stycznia 2016 r.

Nowy rok przyniósł zmiany również w zasadach naliczania przez ZUS zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmiany wynikają z Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie macierzyństwa (Dz. U. poz.1066).

Po licznych protestach i negocjacjach dotyczących tej ustawy finalnie weszła ona w życie 1 stycznia 2016 r.

Co takiego zatem się zmieniło, że wywołało to taką burzę wokół nowych przepisów?

W skrócie zabrano możliwość kobietom prowadzącym działalność gospodarczą, w przypadku gdy są w ciąży, opłacenia jednej wysokiej składki na ZUS, tak aby później otrzymywać zasiłek macierzyński w maksymalnej wysokości przez 52 tygodnie (po potrąceniu podatku ponad 5.000 zł netto miesięcznie).

Nie będę się zajmować kwestią tego czy zmiana ta jest słuszna, nie słuszna, sprawiedliwa czy nie. Omówię jedynie jak od 1 stycznia 2016 r. wyglądają zasady naliczania zasiłków przez ZUS.

Zmieniła się tylko część zasad wypłacania zasiłków

Zmiany naliczania zasiłków dotyczą przedsiębiorców, u których niezdolność do pracy powstanie przed upływem 12 miesięcy ubezpieczenia, czyli takich, którzy opłacają dobrowolną składkę chorobową krócej niż 12 miesięcy. O tym, jakie składki należy opłacać z tytułu działalności gospodarczej przeczytasz tutaj: Składki ZUS

Jeżeli przedsiębiorca opłaca składkę chorobową przez 12 miesięcy, to wysokość jego zasiłku chorobowego jest obliczana jako średnia z tych 12 miesięcy, liczona od podstaw wymiaru składek (co to jest podstawa wymiaru składki przeczytasz również tutaj: Składki ZUS). W tym przypadku nic się nie zmieniło w nowym roku.

Aby temat omówić całościowo poniżej znajdziesz wszystkie zasady korzystania ze składki chorobowej na działalności gospodarczej oraz zasady na jakich ZUS wypłaca zasiłki chorobowe i macierzyńskie.

Kto jest uprawniony do otrzymywania zasiłku chorobowego?

Uprawnioną do otrzymywania zasiłku chorobowego jest osoba ubezpieczona (opłacająca składkę chorobową), która jest niezdolna do pracy z powodu choroby.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy z ZUS powinniśmy oczywiście posiadać zwolnienie lekarskie.

W momencie w którym zaczynamy chorować musimy być ubezpieczeni, czyli powinniśmy mieć opłaconą w terminie składkę chorobową. Nie otrzymamy zasiłku chorobowego, gdy do tego ubezpieczenia zgłosimy się już po powstaniu naszej niezdolności do pracy.

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy

Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego to czas, przez jaki musimy być ubezpieczeni, aby później móc skorzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest to 90 dni. Oznacza to, że aby otrzymać zasiłek chorobowy musimy opłacać składkę chorobową przez min. 3 miesiące przed chorobą.

Nie nabędzie więc prawa do tego zasiłku osoba prowadząca działalność pozarolniczą lub osoba z nią współpracująca, która wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zgłosiła już po powstaniu niezdolności do pracy.

Jak chorujesz, to nie pracujesz w tym czasie

Najważniejsze jednak w naszym przypadku jest to, że jeżeli jesteśmy chorzy, a co za tym idzie niezdolni do pracy to w czasie choroby nie prowadzimy jednoosobowej działalności gospodarczej.

Oczywiście, jeżeli mamy wspólników, pracowników, współpracowników, którzy wykonują za nas różne czynności podczas naszej choroby, to nie ma problemu z prowadzeniem firmy. Natomiast, jeżeli jesteśmy na polu bitwy sami, to jak chorujemy nie zajmujemy się prowadzeniem firmy.

Dlaczego to takie ważne?

A to dlatego, że możemy stracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres objęty zaświadczeniem lekarskim, jeżeli ZUS stwierdzi, że w czasie tego zwolnienia od pracy wykonywaliśmy pracę zarobkową albo wykorzystywaliśmy zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem. Sprawdzenia prawidłowości wykorzystania przez nas zwolnienia lekarskiego może dokonać ZUS, podczas przeprowadzanej kontroli.

Zasiłek macierzyński – kiedy i dla kogo?

Zasiłek macierzyński różni się głównie tym od zasiłku chorobowego, że nie jest on przyznawany z okazji choroby, a z okazji urodzenia dziecka 🙂

Brak okresu wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim

To, co odróżnia zasiłek macierzyński od zasiłku chorobowego to fakt, że nie obowiązuje tutaj okres wyczekiwania. Nie ma obowiązku opłacania składki chorobowej przez określony czas przed skorzystaniem z zasiłku macierzyńskiego. Oczywiście w momencie narodzin dziecka musimy być zgłoszeni do ubezpieczenia chorobowego, ale możemy zgłosić się nawet w dniu porodu (termin najpóźniejszy).

Tego, kiedy i w jakim wymiarze przysługuje ten zasiłek nie będę opisywać. Większość z tych informacji znajdziecie tutaj: Uprawnienia macierzyńskie w 2016 r.

Przechodzę do sedna.

W jaki sposób ZUS oblicza wysokość zasiłków?

Przypadek pierwszy – opłacamy składkę chorobową przez min. 12 miesięcy.

Prześledźmy to na przykładzie osoby, która opłacała składki preferencyjne, do których prawo jej się skończyło i zaczęła opłacać w trakcie roku składki od pełnej podstawy (o składkach preferencyjnych przeczytasz tutaj: Składki ZUS). Jej podstawy wyglądały tak:

Podstawa opłacania składek

(1)

13,71%

(2)

Podstawa do wyliczenia zasiłku

(3)

(1)-(2)=(3)

sty-15           525,00 zł        71,98 zł                  453,02 zł
lut-15            525,00 zł        71,98 zł                  453,02 zł
mar-15            525,00 zł        71,98 zł                  453,02 zł
kwi-15            525,00 zł        71,98 zł                  453,02 zł
maj-15            525,00 zł        71,98 zł                  453,02 zł
cze-15            525,00 zł        71,98 zł                  453,02 zł
lip-15            525,00 zł        71,98 zł                  453,02 zł
sie-15        2 375,40 zł      325,67 zł              2 049,73 zł
wrz-15        2 375,40 zł      325,67 zł              2 049,73 zł
paź-15        2 375,40 zł      325,67 zł              2 049,73 zł
lis-15        2 375,40 zł      325,67 zł              2 049,73 zł
gru-15        2 375,40 zł      325,67 zł              2 049,73 zł
Suma            13 419,82 zł

W kolumnie nr 1 widać, że składki preferencyjne opłacała do lipca. Następnie od sierpnia zaczęła płacić tzw. pełny ZUS. W kolumnie nr 2 obliczyłam procent składek 13,71%. Jest on nam potrzebny do obliczenia podstawy od jakiej ZUS będzie nam wyliczał zasiłek. Czemu 13,71%? Ponieważ jest to suma procentów składek społecznych jakie opłacamy. Te 13,71% należy odjąć od naszej podstawy składek i mamy wówczas podstawę, od jakiej ZUS policzy nam zasiłek. Dlaczego w taki sposób ZUS to liczy? Ponieważ tak jest zapisane w ustawie (dokładnie w Ustawie z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Także z tym dyskutować za bardzo nie możemy.

To oczywiście nie koniec wyliczeń. Następnie należy zsumować wszystkie podstawy z danego miesiąca i obliczoną kwotę podzielić przez 12 (bo tyle miesięcy opłacaliśmy składkę).

W naszym przykładzie mamy 13.419,82 zł /12 = 1.118,32 zł.

Oczywiście nie jest to jeszcze kwota jaką ZUS wypłaci nam za chorobę, to byłoby za proste 🙂

Otóż z tak obliczonej kwoty, wyliczamy stawkę dzienną, wszak rzadko się zdarza, że chorujemy cały miesiąc, prawda?

Aby policzyć stawkę dzienną dzielimy powyższą kwotę przez 30 (bo tyle wg ZUS-u ma każdy miesiąc, oczywiście wiemy to również z powołanej wcześniej ustawy).

1.118,32 zł /30 = 37,28 zł

To nadal nie jest kwota jaką otrzymamy za jeden dzień choroby, no chyba że jesteśmy w ciąży. Jeżeli tak to te 37,28 zł jest naszą kwotą zasiłku 100% (należy się m.in. w przypadku choroby w ciąży). Jeżeli chorujemy na tzw. chorobę zwykłą np. się przeziębiliśmy to ZUS wypłaci nam jedynie 80% tej kwoty, czyli uwaga, będzie to: 29,82 zł brutto.

Skoro napisałam brutto, to nie zdziwicie się pewnie jak się okaże, że na Wasze konto wpłynie niższa kwota niż ta wyliczona, prawda? 🙂

A czemu? Ponieważ ZUS potrąci jeszcze nam podatek od takiego zasiłku. Także spodziewajmy się czegoś koło 20,73 zł za jeden dzień choroby. Jak chorowaliśmy np. 5 dni to dostaniemy 5×20,73 zł = 103,65 zł.

Czy opłacanie dobrowolnej składki chorobowej z działalności gospodarczej ma sens?

Niektórzy mogą się zastanawiać czy wobec powyższego jest w ogóle sens opłacania dobrowolnej składki chorobowej co miesiąc?

Otóż wydaje mi się, że mimo wszystko jest, bowiem za czas choroby nie musimy płacić składek społecznych do ZUS. Jeżeli chorujemy kilka dni, to pomniejszamy sobie te składki proporcjonalnie (o zasadach pomniejszania będzie innym razem). Natomiast jeżeli zdarzyłoby się nam chorować cały miesiąc, a co za tym idzie bylibyśmy wyłączeni z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, to wówczas będziemy zobowiązani do opłacenia jedynie składki zdrowotnej, a to duża oszczędność, prawda? W szczególności w sytuacji ciężkiej choroby. Wtedy każdy grosz się liczy.

Jeżeli nie opłacamy składki chorobowej wcale, to wtedy jak zachorujemy, nie otrzymamy zasiłku chorobowego, a dodatkowo nie mamy prawa do niepłacenia składek społecznych. Pozostanie nam jedynie zawieszenie działalności gospodarczej, a podczas zawieszenia działalności nie mamy prawa do bezpłatnej opieki lekarskiej (bo nie opłacamy składki zdrowotnej) i kółko się zamyka. Także na pytanie, czy płacenie składki chorobowej się w ogóle opłaca, odpowiadam tak. Na wszelki wypadek.

Przypadek drugi – składka chorobowa opłacana krócej niż 12 miesięcy

Tutaj dochodzimy do sedna zmian w sposobie obliczania zasiłków od 1 stycznia 2016 r. Otóż, jeżeli opłacamy składkę chorobową, krócej niż 12 miesięcy to ZUS nie policzy już nam średniej z mniejszej liczby miesięcy. Do 31 grudnia 2015 r. właśnie tak liczył, czyli będąc np. w ciąży wystarczyło zadeklarować sobie najwyższą możliwą podstawę składek (wówczas było to 9.897,50 zł) opłacić jedną wysoką składkę w kwocie 3.666,34 zł i cieszyć się zasiłkiem macierzyńskim co miesiąc w wysokości ponad 5.000 zł. Oczywiście to w dużym skrócie. Cała procedura była trochę bardziej skomplikowana, ale jak wiadomo udawało się ją wielu osobom sprawnie przeprowadzić 🙂

Od 1 stycznia 2016 r. już tak łatwo nie jest. Oczywiście nadal tak wysoki zasiłek możemy otrzymywać. Warunek jest jednak taki, że takie wysokie składki musielibyśmy odprowadzać przez min. 12 miesięcy. Jak wiemy ciąża trwa 9 miesięcy, więc aby taki zasiłek uzyskać, musielibyśmy zacząć płacić wysokie składki minimum na 3 miesiące przed zajściem w ciąże. A wydaje mi się, że czasem ciężko takie sprawy zaplanować precyzyjnie 😉

Jak zatem ZUS policzy nam zasiłek, gdy składkę chorobową będziemy opłacać krócej niż 12 miesięcy?

Zgodnie z przepisami nowej ustawy zostanie to policzone tak:

 1. Jeżeli niezdolność do pracy powstanie przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego – podstawę wymiaru zasiłku będzie stanowiła kwota odpowiadająca najniższej podstawie wymiaru składki. W 2016 r. będzie to 555 zł (ZUS preferencyjny) lub 2.433 zł (ZUS pełny). Oczywiście po odjęciu od tych kwot 13,71%.

Oznacza to jedynie tyle, że gdy będziemy starać się o zasiłek macierzyński już w pierwszym miesiącu ubezpieczenia to nie ważne jaką składkę zadeklarujemy i tak zasiłek otrzymamy od jednej z tych podstaw minimalnych podstaw.

 1. Jeżeli niezdolność do pracy powstanie w późniejszym okresie – podstawę wymiaru zasiłku będzie stanowiła suma najniższej podstawy wymiaru składki oraz kwota stanowiąca 1/12 kwot nadwyżek ponad najniższą podstawę za każdy kolejny miesiąc ubezpieczenia. Następnie to wszystko zostanie podzielone przez liczbę miesięcy ubezpieczenia.

Punkt drugi postaram się dokładniej wytłumaczyć poniżej. Musimy rozpatrzyć kolejne dwie sytuacje.

 • Jeżeli opłacamy składkę od podstawy minimalnej (preferencyjnej lub zwykłej) to nic się dla nas nie zmieni. Zasiłek otrzymamy policzony od naszej obowiązkowej podstawy. ZUS nie będzie w takim wypadku obliczał żadnych nadwyżek, bowiem nie ma z czego. Po prostu do wyliczeń przyjmie najniższe podstawy nas obowiązujące. Wyobraźmy sobie, że zaczęliśmy prowadzić działalność gospodarczą od 1 stycznia 2016 r. i opłaciliśmy 3 składki od minimalnej podstawy. W kwietniu możemy skorzystać ze zwolnienia lekarskiego (minęło już 90 dni ubezpieczenia), a nasz zasiłek będzie policzony od kwoty 478,91 zł.
Podstawa opłacania składek

(1)

13,71%

(2)

Podstawa do wyliczenia zasiłku

(3)

(1)-(2)=(3)

sty-16    555,00 zł    76,09 zł      478,91 zł
lut-16    555,00 zł    76,09 zł      478,91 zł
mar-16    555,00 zł    76,09 zł      478,91 zł
Suma     1 436,73 zł

ZUS obliczy nam średnią, czyli 1.436,73 zł/3 miesiące = 478,91 zł. Następnie stosujemy wyliczenia analogiczne do tych omówionych na początku artykułu.

 • Jeżeli chcemy uzyskać wyższy zasiłek, bo np. jesteśmy w ciąży i zadeklarowaliśmy i opłaciliśmy składki wyższe niż minimalne, to tutaj właśnie będzie miała zastosowanie ta 1/12 kwoty. Wyobraźmy sobie, że zaczynamy działalność od 1stycznia i od razu opłacamy składkę od najwyższej możliwej podstawy, czyli od 10.137,50 zł (na 2016 rok). Wygląda to tak:
Podstawa opłacania składek

(1)

13,71%

(2)

Podstawa do wyliczenia zasiłku

(3)

(1)-(2)=(3)

sty-16    10 137,50 zł    1 389,85 zł      8 747,65 zł
lut-16    10 137,50 zł    1 389,85 zł      8 747,65 zł
mar-16    10 137,50 zł    1 389,85 zł      8 747,65 zł
Suma     26 242,95 zł

Niestety ZUS nie podzieli tych 26.242,95 zł na 3.

Obliczy najpierw nadwyżkę ponad minimalną podstawę, czyli: 8.747,65 zł – 2.099,44 zł (podstawa policzona z ZUS-u pełnego: 2.433 – 13,71% ) = 6.648,21 zł.

Następnie naszą nadwyżkę podzieli przez 12, bo musimy obliczyć 1/12 tej kwoty: 6.648,21 zł /12 = 554,02 zł.

Dalej pomnoży tę kwotę przez liczbę miesięcy przez jaką opłacaliśmy wyższą składkę, w naszym przypadku przez 3. Czyli mamy: 554,02 zł x 3 = 1.662,05 zł

I taką właśnie kwotę doda do naszej podstawy minimalnej, czyli 2.099,44 zł + 1.662,05 zł = 3.761,49 zł

Kwota 3.761,49 zł jest podstawą naszego zasiłku, niestety jest ona dużo niższa niż wyliczona z deklarowanej przez nas kwoty 8.747,65 zł.

I to jest właśnie ten nowym mechanizm mający zapobiec opłacaniu za wysokich składek.

Mam nadzieję, że jest to dla Was w miarę zrozumiałe. Muszę przyznać, że sama siadałam do tego tematu kilka razy, bo nie do końca trafiały do mnie nowe regulacje.

Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga na temat składki chorobowej – przeczytajcie koniecznie!

Składkę chorobową płacimy zawsze w terminie i we właściwej wysokości

Zasiłek chorobowy lub macierzyński zostanie nam wypłacony pod warunkiem, że będziemy ubezpieczeni. Czyli wtedy, gdy będziemy zgłoszeni do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz wtedy gdy składka chorobowa będzie opłacona w terminie (czyli do 10. lub 15. każdego miesiąca, o terminach zapłaty składek pisałam tutaj: Składki ZUS).

Jest to o tyle ważne, że jeżeli spóźnimy się chociaż jeden dzień z zapłatą to „wypadniemy” z ubezpieczenia chorobowego, a ZUS nas nawet o tym nie poinformuje. Nawet jeżeli w następnym miesiącu zapłacimy składki terminowo to nie będzie to oznaczało dla ZUS ponownego przyjęcia nas w poczet dobrowolnie ubezpieczonych. My nieświadomie nadal będziemy sobie składkę płacić, a ZUS nie będzie nas na wypadek choroby ubezpieczał. O tym fakcie zapewne dowiemy się w momencie gdy z zasiłku będziemy chcieli skorzystać. Dostaniemy wówczas pismo z ZUS-u, że takowy się nam nie należy, bo nie jesteśmy ubezpieczeni. W takim przypadku przysługiwać nam będzie prawo do zwrócenia się z wnioskiem do ZUS o tzw. przywrócenie terminu płatności składek. Jeżeli taki wypadek przy pracy zdarzył się nam po raz pierwszy to wysoce prawdopodobne, że naczelnik ZUS-u przychyli się do naszej prośby, ale nie ma takiego obowiązku.

Podobnie sytuacja się ma z opłaceniem składki w zaniżonej wysokości, jeżeli np. zrobimy czeski błąd i zapłacimy kilka groszy za mało, to również ZUS potraktuje nas jak nieubezpieczonych. Procedura przywracania nas do ubezpieczenia jest taka sama jak w przypadku zapłaty składek po terminie.

Także pamiętajmy: składki regulujemy na konto ZUS terminowo i we właściwej wysokości.

Interesuje Cię ten temat? Pozostańmy w kontakcie.
Zapisz się na newsletter i w prezencie pobierz poradnik "Jak negocjować podwyżkę?"

Print Friendly
 • Marta

  Czy aby na pewno trzeba opłacać skłądkę chorobową, by pomniejszyć sobie składkę społeczną za czas choroby? Logicznym wydawałoby się , że niezdolność do pracy potwierdza zwolnienie lekarskie, niezależnie ods tego czy za okres choroby zostanie wypłącony zasiłek czy nie. Kiedyś wystarczylo przedstawić w zus zwolnienie i na tej podstawie pomniejszyć skladkę społeczną. czy coś się zmieniło?

  • O tej zasadzie mówi nam Art. 18, ust. 10 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121) „10. Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust. 9, stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku.”
   Ostatnia część zdania jest tutaj kluczowa „jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku”, także jeżeli ich nie spełnia to nie ma uprawnienia do skorzystania ze zmniejszenia składek. A warunkiem do uzyskania zasiłku jest opłacanie składki chorobowej.
   Proszę o sprecyzowanie jaki okres miała Pani na myśli pisząc „kiedyś”. Możliwe, że wcześniej było inaczej, aczkolwiek ja nie pamiętam żadnej zmiany w tym zakresie co najmniej od kilku lat.

 • Monika Roma

  Jeśli podstawa w przedstawionym przykładzie zasiłku macierzyńskiego to 2.653,46 zł, to znaczy, że wysokość zasiłku 80% przez 12 miesięcy to (2653 x 80%) – 18% podatku? wychodzi ok. 1700 zł, czy dobrze liczę? To oznacza, że podwyższanie składki nie opłaca się!

  • Pytanie co oznacza, że się „opłaca”? 🙂 Jeżeli liczymy wkład składek do „zysków” to faktycznie się nie opłaca. Natomiast pamiętajmy, że składki ZUS to cały czas składki na UBEZPIECZENIE, a wszystkie ubezpieczenia zazwyczaj działają tak, że płacimy je na jakiś wypadek i jeżeli ten wypadek się przytrafi to mamy wypłatę świadczenia. Często wkład naszych składek w takich przypadkach również przewyższa wypłatę odszkodowania, albo zdarzenie nie występuje nigdy, ale mimo wszystko opłacamy różne polisy, prawda?
   Zmiana ustawy miała chyba właśnie na celu uregulowanie tych kwestii tak, aby ubezpieczać się na „wypadek” urodzenia dziecka, a nie po to aby się nam „opłacało” 🙂 Czy zmiana jest słuszna, nie mnie oceniać.

   • Monika Roma

    Chyba jednak do tych wyliczeń wkradł się błąd (albo dotyczą sytuacji, kiedy ktoś ma krótko działalność?). Ja na podstawie tej strony: http://pl.blastingnews.com/ekonomia/2015/07/zmiany-w-zasilkach-chorobowych-i-macierzynskich-dla-przedsiebiorcow-od-1-11-2015r-00481703.html

    2433 zł + (10 137,50 zł zł – 2433 zł) : 12 m-cy x liczba miesięcy = …
    minus 13,71%
    razy 80%
    minus 18% podatku

    policzyłam, że płacąc 9 miesięcy normalną składkę, a potem przez 3 miesiące najwyższą uzyskam ok. 2450 zł netto miesięcznie zasiłku macierzyńskiego. Natomiast płacąc 4 miesiące będzie to ok. 2800 zł netto miesięcznie. A więc suma poniesionych „nadwyżek” składek będzie mniejsza niż suma zasiłków. Jednak ubezpieczenie w razie urodzenia dziecka to specjalna sytuacja. Kto za 20 lat będzie płacił ZUS, jeśli kobiety nie będą rodzić dzieci?

    • Wszystko się zgadza. Jest dokładnie tak jak Pani pisze, mój przykład dotyczy opłacania składki tylko przez 3 miesiące. Napisałam w treści tak: „Wyobraźmy sobie, że zaczynamy działalność od 1 stycznia i od razu
     opłacamy składkę od najwyższej możliwej podstawy, czyli od 10.137,50 zł
     (na 2016 rok).” i pokazałam 3 miesiące. Tak jak wyszczególniłam to w tabeli.
     Kwestia tego, że nie ma kto dzieci rodzić to zupełnie inny temat. Na oddzielny wpis 🙂
     Pozdrawiam serdecznie!

     • Marianna

      a co jeśli ktoś płacił tylko 3 miesiące w starym roku, zorientował się,
      że jest w ciąży i zamierza płacić maks do maja. Według przykładu nie
      byłoby różnicy między opłacaniem podwyższonej składki przez miesiąc,
      przez 3 i przez Wydaje mi się, że tę nadwyżkę trzeba pomnożyć przez
      liczbę płaconych miesięcy i dopiero z tego wziąć 1/12. W podanym
      przykładzie były 3 nadwyżki a nie jedna więc wydaje się, że suma
      nadwyżek to 3x 554,01 i dopiero z tej sumy powinno się doliczać 1/12 ????

     • Ma Pani rację. Poprawiłam błąd, za który bardzo przepraszam.
      Nadwyżka wynosi: 6.648,21 zł, mnożymy ją przez 3, następnie dzielimy przez 12 i mamy kwotę jaką dodajemy do minimalnej podstawy. W naszym przypadku jest to 2.099,44 zł + 1.662,05 zł = 3.761,49 zł

     • Marianna

      Dzięki, do rzeczy niezmierzonych oprócz ludzkiej głupoty i łaski Boskiej warto dołożyć zawiłość przepisów.
      Teraz mam kłopot ze zrozumieniem co się dzieje jeśli w opłacaniu maksymalnej stawki nastąpi dwa miesiące przerwy.
      Nie wiem ile będzie wynosił zasiłek chorobowy a ile macierzyński w poniższym przykładzie:
      za wrzesień 2015 wzięłam ostatni zasiłek macierzyński i powrót do składki chorobowej nastąpił dopiero od października
      tak więc za październik – grudzień 2015 podstawa wymiaru po obniżce o 13,71% była 2049,03
      za styczeń – maj 2016 moja podstawa wymiaru po tej obniżce wynosi 8747, 65
      a lekarz mówi, że czerwiec – lipiec dwa miesiące L4 – mam jak w banku – już to przerabiałam
      sierpień podstawa wymiaru 8747,65 – poród na 30 sierpnia

      Chodzi mi o zasadę wyliczenia najpierw chorobowego a potem zasadę wyliczenia macierzyńskiego po tej dwumiesięcznej przerwie
      Z góry dziękuję za pomoc…… a jak poprzedniczce mocno mi się zdaje, że ta skórka płacenia maksymalnej stawki wcale nie jest warta wyprawki. Nadpłacę prawie 16 tysięcy w składkach a czy je „odzyskam”???

     • W takim przypadku ZUS policzy Pani średnią z 12 miesięcy przed chorobowym. Czyli, jeżeli zachoruje Pani w czerwcu 2016 to do średniej ZUS powinien wziąć miesiące od czerwca 2015 do maja 2016. Pisze Pani, że do września pobierała Pani zasiłek macierzyński, wówczas miesiące pobierania zasiłku (czerwiec 2015 do wrzesień 2015) zostaną pominięte w wyliczeniach, czyli finalnie będzie to średnia od października 2015 do maja 2016.

     • Marianna

      a ja jak natrętna mucha….
      Pani w odpowiednim okienku ZUS wyliczała tak jakby pomijała październik-grudzień bo zgodnie z nową regulacją muszą
      stosować podstawę 2433. Dość mnie to zdziwiło ale …….
      Spójrzmy na sumę z 8 miesięcy od października do maja (3*2049,73 + 5*2099,44 + 5/12 *6648,21) wychodzi 19416,48 co daje średnią (przez 8) = 2427,06. Jak odejmę podatek to 
      1990, 19 na rękę
      Gdybym nie zwiększała stawki to średnia byłaby 2080,20 i po podatku 1705,76.
      Prosta
      kalkulacja: jeśli 5 razy nadpłacę o 2636,49 to poniosę dodatkowy koszt
      13182,45.
      I do konkluzji : z jednej strony dopłaciłam 13182,45 z drugiej dostaję
      12 x 227,54 więcej czyli 2730,48 przez rok plus na tych 3 miesiącach chorobowego też „zarabiam” po 284,42 czyli 853,29 co razem daje nieco ponad 3500.
      To trzeba być idiotą żeby zwiększać składkę – wkładam wtedy do ZUS prawie 10 tysięcy bez sensu. Niech mi nikt nie mówi nic o dbaniu o rodzinę a w istnienie emerytury to wierzę tak jakoś mało

     • Pokusiłam się o przeliczenie Pani przykładu, bo coś mi nie do końca pasowało. 6.648,21 zł (nadwyżka) x 5 = 33.241,05 zł i to dzielimy przez 12. Czyli mamy: 2.770,09 zł. To dodaje Pani do kwoty minimalnej, czyli 2770,09 + 2099,44 zł = 4869,53 zł (przez 5 miesięcy), więc 2049,73 x 3 + 4869,53 x 5 = 6149,19 + 24347,65 = 30.496,84
      I to dzielimy przez 8, czyli: 3812,10 zł, z tego odejmujemy 18% podatku to mamy na rękę: 3.125,93 zł.
      Chyba nie pomnożyła Pani w swoich wyliczeniach przez 5.

     • Marianna

      zginę ja i pchły moje – kompletnie
      3*2049,73 = 6149,19 za październik – grudzień
      5*2099,44= 10497,20 podstawa za styczeń – maj
      5/12 6648,21 = 2770,09 to jest cała nadwyżka przez 5 miesięcy liczona do średniej
      nie rozumiem dlaczego te 5/12 nadwyżki mnoży Pani jeszcze raz przez 5 ????

     • Marianna

      a teraz naszła mnie myśl, że może powinnam policzyć średnią z podstaw tych 8 miesięcy i dopiero do tego dodać 2770,09????
      To byłoby kompletnie inaczej bo średnia z podstaw to jest 2080,20 i do tego 2770,09 ??? To jeszcze inna suma bo 4850

     • Coraz bardziej mi się temat tych zasiłków podoba 😀
      I doszłam do tego wyniku, który Pani podała.
      Robimy zgodnie z ustawą, która mówi: podstawę wymiaru zasiłku stanowi suma:

      – przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na 
      ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe , za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku
      oraz
      -kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty
      zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

      Pani przeciętna najniższa podstawa składek to: 2.080,80 zł,

      A teraz punkt drugi, czyli iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej w części przewyższającej najniższą podstawę składek, w Pani przypadku jest to kwota: 1/12 * 6.648,21 zł = 554,02 oraz liczby tych miesięcy, czyli 5*554,02 zł = 2.770,09 zł.

      To teraz zgodnie z ustawą robię sumę z tych kwot: 2080,80 zł +2770,09 zł = 4850,89 zł

      I to już chyba jest ten wynik o który nam obydwu chodziło 🙂

     • Marianna

      kalkulowałam to i przekalkulowywałam i to co było ostateczną weryfikacją to fakt, że dla 12 miesięcy musi to dać przecież owe 8 tysięcy coś tam.
      a poza tym suma 4850 jest już całkiem godna dla matki dwójki dzieci nawet jak się od niej odejmie podatek (3997) i policzy miesięcznie 0,8 (3181) !!!

      Zaczął się post, dzisiaj Środa Popielcowa; robię przelew, wypełniam DRA i idę wreszcie spać !!!!

     • cieszę się, że się udało 🙂

     • Marianna

      gdyby legislatorzy ZUS i urzędnicy uważali w szkole i pamiętali o przemienności mnożenia względem dodawania to po stokroć prościej jest liczyć zasiłek macierzyński tak:

      zsumować wszystkie swoje podstawy, policzyć średnią,
      zsumować wszystkie swoje nadpłaty, policzyć średnią; ją pomnożyć przez liczbę nadpłacanych miesięcy i podzielić przez 12
      te dwa kawałki główne zsumować
      skoro
      podatek 0,18, zasiłku macierzyńskiego dostaje się przez cały rok 0,8 , a po potrąceniu składki o
      0,1371 zostaje 0, 8629 to tę sumę kawałków należy pomnożyć przez 0,566 !!!
      Polecam wszystkim to banalnie proste wyliczenie.
      Jak zaczęłam oglądać jakieś koszmarne tabelki i zestawienia to myślę, że jesteśmy bardzo bogatym krajem marnującym straszne pieniądze na ludzi wykonujących bezsensowną pracę.
      Pewnie i ich system – program do liczenia robi wielomiesięczne pętle zamiast prostego rachunku.
      „Ciężarówki” całego świata łączmy się !!!!!

     • Marianna

      a teraz postanowiłam sięgnąć do źródła czyli do samych stron ZUS i co znalazłam
      Zasiłek chorobowy składa się z 
      1. przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71%, za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz 
      2. kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej
      miesięcznej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71%, za
      pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku oraz liczby tych miesięcy, powiększonej o liczbę pełnych kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu.

      1. Przeciętna to 1/8 z sumy (3×2049,73 plus 5×2099,44) i daje to 2080,20
      oraz
      2. 1/12 z 1/8 a tylko przez 5 miesięcy opłacanej nadwyżki czyli 1/8 z 2770,09 = 346,26

      Wychodzi według stron ZUS 2426, 46 oczywiście przed podatkiem a po podatku 1989,70 !!!!
      No i masz babo placek.

      Proszę zwrócić uwagę na słowo przeciętna
      Chyba nie pójdę dzisiaj spać

    • Pani Moniko, miała Pani rację od początku. Poprawiłam błąd, za który bardzo przepraszam.
     Nadwyżka
     wynosi: 6.648,21 zł, mnożymy ją przez 3, następnie dzielimy przez 12 i 
     mamy kwotę jaką dodajemy do minimalnej podstawy. W naszym przypadku jest
     to 2.099,44 zł + 1.662,05 zł = 3.761,49 zł

 • Magda K

  Dzień dobry, pisze Pani: „I taką właśnie kwotę doda do naszej podstawy minimalnej, czyli 2.099,44 zł + 554,02 zł = 2.653,46 zł. Dopiero z tej kwoty zrobi sumę i podzieli przez liczbę miesięcy czyli 3. Nie będę tego liczyć, bo w naszym wypadku będzie to po prostu kwota 2.653,46 zł.” Czy „robienie sumy” oznacza mnożenie przez liczbę miesięcy? Najpierw x3, potem /3 i wychodzi podstawa? Przepraszam, ale nigdy nie naliczałam podstawy na zwolnienie.
  Mam jeszcze kilki kwestii, o które chciałam dopytać w związku z tym tematem:
  – czy czas wyczekiwania na zasiłek dla przedsiębiorcy/osoby współpracującej (jak rozumiem dla zus to jest to samo): na zasiłek chorobowy 3 miesiące po zgłoszeniu do dobrowolnego chorobowego, a na macierzyński – 1 miesiąc czy od razu?
  – jak jest naliczana ta „nadwyżka” przy zasiłku chorobowym? czy raz przed pierwszym zwolnieniem lekarskim? czy co miesiąc jest „aktualizowana”? Mowa jest o tym, że za każdy miesiąc opłaconej wyższej niż podstawowej składki doliczana jest stosowna % zwyżka – a co w momencie pójścia na zwolnienie? wtedy przecież już nie opłacę składek (jeśli zwolnienie będzie trwało miesiąc to opłacę tylko zdrowotną) i jeśli zwolnienie będzie trwać dłużej to czy zus zwyżkę zrobi jakby „teoretyczną”, nie patrząc na zerowe deklaracje? A może ta podstawa do zasiłku zostanie zaktualizowana dopiero jak nastąpi przerwa w zwolnieniu i znów opłaci się wyższą składkę? tylko czy wtedy do wyliczeń zus weźmie także wypłacone zasiłki (np. 3 mc składek jak płacę, 4 miesiące zus wypłaca, 1 miesiąc znów ja płacę i znów idę na zwolnienie – czy zus weźmie średnia z 8 mc, czy z 4 które były opłacone?)
  – i ostatnie pytanie – cofnąć się ze zgłoszeniem współpracownika można 7 dni max?
  Pozdrawiam

  • Tak, dokładnie jest tak jak Pani pisze, 2.653,46 x liczba miesięcy, w naszym przykładzie były to 3 miesiące, a następnie podzielone przez 3, więc mamy 2.653,46 zł.
   Na zasiłek chorobowy czekamy 3 miesiące, a na macierzyński wcale. Mamy prawo do zasiłku macierzyńskiego nawet w pierwszym miesiącu ubezpieczenia (pod warunkiem, że zarejestrowaliśmy się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). W takim przypadku nie będzie miała znaczenia podstawa zadeklarowana. Zasiłek otrzymamy od kwoty minimalnej (preferencyjnej lub zwykłej).
   Jeżeli chodzi o wyliczenie podstawy, to ZUS nowego przeliczenia dokonuje w momencie przerwy min. 3 miesięcznej między jednym a drugim zwolnieniem. Na przykład: w styczniu Pani choruje, ma Pani policzoną średnią podstawę za 12 ostatnich miesięcy czyli od stycznia do grudnia ubiegłego roku i jeżeli np. zachoruje Pani ponownie w lutym to nadal będzie Pani miała policzoną tą samą podstawę nic się nie zmieni. Aby ZUS ponownie obliczył średnią (z nowych miesięcy) między zwolnieniami muszą być 3 miesiące kalendarzowe przerwy.
   Tak, na zgłoszenie współpracownika mamy 7 dni.

  • Pani Magdaleno, do wyliczenia z przykładu wkradł się błąd, za który wszystkich bardzo przepraszam. Poprawka jest już w tekście. Pani pytała dokładnie o to wyliczenie, więc chciałabym sprostować, że poprawna podstawa zasiłku to nie 2.653,46 zł lecz 3.761,49 zł.
   Proszę zapoznać się z poprawnym wyliczeniem, aby miała Pani jasność.

   • Magda K

    Ok. Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie – czy od 2016 nie obowiazuje juz 1 roczny macierzynski? Jesli przestal zobowiazywac, a obil mi sie uszy 8miesieczny to w jakiej wysokosci bedzie zasilek? (Poprzednio przy deklaracji roku z gory bylo 80%). Pozdrawiam

 • Monia

  Witam, jestem na preferencyjnej składce, czy jak opłacę jedną maksymalną to do wyliczenia macierzyńskiego będzie mi się liczyła podstawa z ZUS pełnego czy z preferencyjnego?

  • Jeżeli dobrze zrozumiałam pytanie, to odpowiedź brzmi: z preferencyjnego.
   Na stronie ZUS jest wyjaśnienie tej kwestii:http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=429, w dziale 1.3.2. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonym niebędącym pracownikami:
   „Jeżeli ubezpieczony przez cały okres wykonywania
   pozarolniczej działalności, w którym przepisy ustawy o systemie
   ubezpieczeń społecznych przewidują minimalną podstawę wymiaru składek na
   ubezpieczenia społeczne wynoszącą 30% minimalnego wynagrodzenie za 
   pracę, także w okresie, w którym nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu,
   deklaruje jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
   kwotę nie niższą niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
   miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy
   wymiaru składek, za najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
   chorobowe przyjmuje się kwotę 60% prognozowanego przeciętnego
   wynagrodzenia miesięcznego.”

   A jeżeli nie o to chodziło, tylko o to, że chce Pani zapłacić tylko jedną wyższą składkę i wiedzieć jaki będzie zasiłek to proszę przeanalizować moje przykłady. We wpisie jest opisane w jaki sposób ZUS od 1 stycznia obliczy średnią z podstaw.

 • Marita Kolanko

  Witam,

  Czy w przypadku opłacenia 3 składek od najwyższej podstawy i wyliczonej kwoty 2.653,46 zł, należy jeszcze odjąć od tej kwoty podatek by otrzymać kwotę rzeczywistą netto otrzymywaną przez pierwsze 6 miesięcy na zasiłku macierzyńskim?
  Pozdrawiam.

  • Tak, od wyliczonej kwoty należy odjąć jeszcze podatek. Kwota podstawy wynosi 3.761,49 zł, a nie 2.653,46 zł. Do wyliczeń wkradł się błąd, za który bardzo przepraszam. W tekście jest naniesiona poprawka.

 • Klaudia Wawrzonkowska

  Witam,

  Pani Marto, proszę o pomoc czy moje wyliczenia są dobre, bo chociaż przetrawiłam cały artykuł (najbardziej rzeczowy zresztą jaki znalazłam w sieci) i wszystkie komentarze to i tak mam wątpliwości gdy liczę zasiłek.

  Zacznę od początku:
  Działalność od listopada 2015, ZUS preferencyjny.
  Składka chorobowa będzie opłacona w najwyższym wymiarze przez 3 miesiące przed rozwiązaniem (poród szacowany na początek października 2016). Wcześniej składka chorobowa w ogóle nie będzie opłacana.

  Czy w powyższym przypadku podstawą zasiłku również będzie kwota 3.761,49 zł? Czyli na rękę miesięcznie przez rok, po odjęciu dochodowego, wyjdzie kwota 2437,45 zł (19% linowy podatek dochodowy)?

  Z góry dziękuję za pomoc!

  • Według mojej wiedzy tak powinno być. Natomiast cały czas jest wiele niejasności dotyczących tej ustawy i myślę, że one będą się wyjaśniać z biegiem czasu, kiedy ZUS zacznie wypłacać zasiłki obliczane wg nowych zasad. Także proszę moich odpowiedzi nie traktować jako wyroczni. Staram się odpowiadać najlepiej jak potrafię na podstawie tego co udało mi się przeczytać w ustawie i materiałach przygotowanych przez ZUS.

   Jeżeli chodzi o podatek, to w przypadku zasiłków, ZUS zawsze stosuje stawkę 18% przy ich wypłacie, więc kwota netto będzie o kilka zł wyższa niż sobie Pani wyliczyła.

  • Marianna

   Skąd ta wysokość???
   Zgodnie z ustawą powinnaś policzyć
   – średnią z podstaw płaconych przez cały czas (nie będzie to dużo zważywszy na preferencyjny) czyli sumujesz wszystkie zapłacone podstawy i dzielisz przez 12 bo za październik też musisz zapłacić – żeby dostać zasiłek macierzyński to miesiącu porodu musisz mieć opłaconą składkę
   – maksymalną nadwyżkę między podstawą ZWYKŁĄ (nie preferencyjną) a tym co zapłaciłaś dzielisz przez 4 (dlatego, że wolno wziąć tylko 1/12 z 3 miesięcy.
   Te dwa kawałki zsumować i pomnożyć przez 0,566 !!!
   Tyle przeciętnie miesięcznie na rękę dostaniesz.

   Ten dziwny mnożnik bierze się stąd, że wszystko jest pomniejszane o 13,71%, roczny zasiłek to 0,8 miesięcznie -jeśli 6m 100% i 6m 60% to ta no samo wyjdzie ; no i 18% podatku
   Zauważ, że płacąc 3 miesiące max-u włożysz do ZUS bardzo dużą kwotę bo ponad 10tysięcy. Najpierw sama policz ile po tej wpłacie naprawdę dostałabyś i czy jest najmniejsza szansa na taką wysokość na jaką liczysz.
   Jeśli nie wierzysz moim obliczeniom to odwiedź po prostu oddział ZUS i w okienku „zasiłki” pokaż tabelkę z opłatami od listopada i tym co zamierzasz potem płacić do października i niech Ci wyliczą. Są te urzędniczki naprawdę życzliwe.
   Cały system jest nastawiony teraz na to żeby to co zamierzasz zrobić nie opłacało się.

   • Pani Klaudia napisała, że nie będzie opłacała składki chorobowej wcześniej. niż na 3 miesiące przed rozwiązaniem. Dlatego ZUS nie policzy średniej z wszystkich miesięcy, bo podczas nich nie będzie ubezpieczenia chorobowego.

    • Marianna

     Nie znalazłam nigdzie ani w ustawie ani w ZUS informacji żeby w obliczanie średniej z podstawy ubezpieczenia za ostatnie 12 miesięcy było ograniczone tylko do okresu opłacania składki chorobowej !!!!!

     • Proszę zatem zerknąć np. tutaj: http://zus.pl/default.asp?p=4&id=429#p6062, dokładnie w pkt.1.3.2. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonym niebędącym pracownikami

      Jest tam zdanie:
      „Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego
      ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód,od którego opłacana jest składka na
      ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe”

     • Marianna

      Ale to byłby fajny bubel prawny. Jeśli by tak było to wcale nie płaćcie składki chorobowej a dopiero zacznijcie ją płacić na dwa, trzy miesiące przed porodem. Już widzę sprytne plany: orientuję się, że jestem w ciąży, zakładam działalność na preferencyjnej bez składki chorobowej i na trzy miesiące przed porodem opłacam maksymalną. Czyli powiedzmy dwa miesiące preferencyjnej i trzy maksymalnej – inwestuję wpłacając do systemu góra 15 tysięcy. Za to przez 12 miesięcy odbieram…..ponad 20 tysięcy ponad to co wpłaciłam. Nigdzie nie ma takiej stopy zwrotu.
      UWAGA : Może trzeba zwrócić uwagę na cytat „lub wypadkowe” ???!!!!

     • Klaudia Wawrzonkowska

      Tylko co w tym dziwnego i sprytnego? Ja akurat firmę prowadzę w realu (otworzyłam ją nie planując jeszcze dziecka), jak urodzę dziecko oczywistym jest, że nie będę mogła pracować w takim wymiarze jak w tej chwili, a z czegoś trzeba żyć. Nawet jak opłacę przed rozwiązaniem 3 razy składkę najwyższą to i tak dostanę marne ochłapy. Niby 2500 zł na rękę, ale po odjęciu tego co włożę i odejmując jeszcze 1000 zł minimalnego zasiłku, który i tak by mi się należał, to zostaje marne 600 zł nadwyżki miesięcznej przez 12 miesięcy, na co to ma niby starczyć?
      Dużo więcej stracę nie prowadząc firmy w pełnym wymiarze i na pewno nie będę się mogła cieszyć bezstresowym i spokojnym macierzyństwem. Uważam, że system powinien być tak skonstruowany, żeby wypłacać 80% średnich zysków z ostatnich 12 miesięcy firmy, adekwatnie do umowy o pracę. Ewentualnie pomniejszyć tą kwotę o zyski, które nowo upieczona mama wypracuje podczas urlopu, wtedy było by to sprawiedliwe.

     • Marianna

      Jasne, że to nie jest sprawiedliwe ani zachęcające do posiadania dzieci.
      Firmę prowadzę w realu od 6 lat. Jestem po pierwszym dziecku i dobrze
      wiem, że przez pierwsze pół roku szanse na oderwanie się od dziecka żeby
      cokolwiek w firmie samej robić to ułuda. Teraz jestem niespodziewanie w
      drugiej ciąży i przewróciłam wszystkie przepisy na wszystkie strony.
      Nie napisałam tego przeciw nikomu tylko po to żebyś sobie policzyła prawdziwy zasiłek.
      To prawda, że dostaniesz ochłapy a ja usiłuję Ci otworzyć oczy na to, że nawet po wpłaceniu 3x maksymalnej będą to nadal kompletnie nieopłacalne ochłapy. Sprawdź, czy przez rok chociaż odzyskasz te wpłacone ponad 10 tysięcy. Policz czy Twój zasiłek to będzie naprawdę to optymistyczne 2500 bo według mnie nie będzie.
      Naprawdę policzą Ci średnią z całego roku a nie tylko z tych 3 miesięcy; do tego fakt dołożą 3/12 od maksa. Oczywiście te wszystkie do tego są pomniejszenia.
      Potem zobacz ile dostaniesz w sumie za cały rok i porównaj czy opłaci się skórka za wyprawkę.
      Może wziąć ten 1000, wziąć 500 na dziecko a mieć do tego jeszcze te pieniądze, które chcesz wpompować w zus ???
      Najlepiej jak sama to sobie przeliczysz !!!!
      Nie mam żadnego interesu w tym jak to ostatecznie zrobisz ale lubię kiedy ludzie rozumieją co robią.
      Pozdrawiam – mój termin to końcówka sierpnia

     • Drogie Panie,
      Cieszę się, że wymieniacie się informacjami między sobą. Wtrącę jednak swoje trzy grosze. Według mojej wiedzy w opisanym przez Panią Klaudię przypadku ZUS policzy średnią z 3 miesięcy (mogę się mylić). Myślę, że jeżeli jest tak ogromna wątpliwość to warto zasięgnąć opinii w ZUS. Nie trzeba nawet do okienka iść. Polecam gorąco formularz kontaktowy jaki znajduje się na stronach ZUS – można tam zadać pytanie, opisując dokładnie sprawę, a odpowiedź otrzymamy wprost na maila. Formularz dostępny jest tutaj: http://pue.zus.pl/generalquery ZUS zazwyczaj odpowiada na drugi dzień roboczy.

     • Marianna

      Pani Marto, proszę zastanowić się co oznacza „lub wypadkowe” ; toż to jak w aferze Rywina gdzie to drobne słówko całkowicie zmieniało sens ustawy.
      Moje informacje pochodzą z ZUS gdzie powiedziano mi i słusznie, że ustawę trzeba czytać ze zrozumieniem.
      Niech więc Pani Klaudia sprawdzi czy był jakiś miesiąc, że nie płaciła składki wypadkowej?
      Nie mogłabym spać spokojnie doradzając komuś żeby sobie strzelił w stopę.
      Wyłączam się – nie jestem rzecznikiem ZUS-u ani nie doradzam profesjonalnie.

  • Marianna

   Ale to byłby fajny bubel prawny. Jeśli by tak było to wcale nie płaćcie
   składki chorobowej a dopiero zacznijcie ją płacić na dwa, trzy miesiące
   przed porodem. Już widzę sprytne plany: orientuję się, że jestem w 
   ciąży, zakładam działalność na preferencyjnej bez składki chorobowej i 
   na trzy miesiące przed porodem opłacam maksymalną. Czyli powiedzmy dwa
   miesiące preferencyjnej i trzy maksymalnej – inwestuję wpłacając do 
   systemu góra 12 tysięcy. Za to przez 12 miesięcy odbieram 12 x 2400. Nigdzie nie ma takiej stopy zwrotu.
   UWAGA : Może trzeba zwrócić uwagę na cytat „lub wypadkowe” ???!!!!

 • Beata

  Mam pytanie. Prowadze dzialalnosc gospodarcza. Jestem na wysokim zasilku macierzynskim a wczesniej na l4. Zaszlam właśnie w kolejną ciążę. Czy wie ktoś czy dalej będę otrzymywać takie same świadczenia na l4 i macierzyńskim jak do tej pory czy już na nowych zasadach ?

  • Dopóki nie powstanie przerwa między wypłatą kolejnych świadczeń wynosząca co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe średnia wyliczona do Pani podstawy się nie zmieni. Natomiast warunkiem jest zachowanie ciągłości ubezpieczenia chorobowego.

 • Magda

  A jak jest z osoba która prowadzi własna działalność gospodarcza od 10 lat i opłaca składki łącznie z dobrowolna składka chorobowa? Ile otrzyma macierzyńskiego, oraz przez ile czasu? Przed ciąża była opłacana składka normalna i np przez 7 miesięcy zostanie podwyższona do max, to jak wyliczyć wysokość macierzyńskiego? I czy będąc na macierzyńskim można pracować? Pomóżcie bo wszędzie czytam o osobach które pracują krócej niż 12 miesięcy? Jak to jest?

  • Marianna

   Zgodnie z ustawą powinnaś policzyć
   – średnią ze zwykłych podstaw (ostatnie 12 miesięcy) czyli
   sumujesz wszystkie zapłacone podstawy i dzielisz przez 12 bo żeby dostać zasiłek macierzyński to 
   za miesiąc porodu musisz mieć też opłaconą składkę – nie podaję wyniku bo nie wiem w jakiej części do porodu wejdzie podstawa za 2015 rok,
   – maksymalną nadwyżkę
   między podstawą ZWYKŁĄ a tym co miesięcznie zapłacisz przez ostatnie 7 miesięcy mnożysz przez 7/12 bo tylko to dokłada się do średniej podstawy; widać, że to będzie 0,583 tej nadwyżki,
   Te dwa kawałki sumujesz i dopiero tę całą sumę mnożysz przez 0,566 !!!
   Taką kwotę na rękę będziesz brała przez 12 miesięcy.
   Na macierzyńskim możesz pracować nawet od dnia porodu ale uwaga wtedy musisz płacić składkę zdrowotną bo przecież będziesz miała zasiłek ponad 1000 złotych.
   Opłaca się zawieszać działalność na czas kiedy nie będziesz pracowała bo to zawsze oszczędność prawie 300zł miesięcznie.
   Pzdr i Martę i Magdę – ja niestety czuję się okropnie

 • Madzia

  Witam,
  ZUS preferencyjny miałam do końca lutego (nie opłacałam składki chorobowej). Za marzec muszę zapłacić pełną składkę. Zgłosiłam się od marca do ubezpieczenia chorobowego. Jestem w ciąży. Chcę teraz zapłacić 3 składki maksymalne (za marzec, kwiecień i maj). Jaką kwotę ZUS przyjmie jako „przeciętną najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe”. Czy będzie to 555zł (stawka preferencyjna) czy 2433zł (pełna składka minimalna)?

  Pozdrawiam.

  • Będzie to składka preferencyjna. Wyjaśnienie tej kwestii znajdzie Pani na stronie ZUS-u. http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5987 Jest tam informacja o poniższej treści:
   „Jeżeli ubezpieczony przez cały okres wykonywania pozarolniczej
   działalności, w którym przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń
   społecznych przewidują minimalną podstawę wymiaru składek na 
   ubezpieczenia społeczne wynoszącą 30% minimalnego wynagrodzenie za 
   pracę, deklaruje jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
   społeczne kwotę wynoszącą co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego
   wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia
   rocznej podstawy wymiaru składek, przy obliczaniu kwot przeciętnej
   miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
   chorobowe za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia oraz kwot
   przewyższających najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
   chorobowe za te miesiące (nadwyżek), za najniższą podstawę wymiaru
   składek na ubezpieczenie chorobowe przyjmuje się kwotę 60%
   prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego”

   • Madzia

    Ale to wyjaśnienie moim zdaniem nie wyjaśnia mojej sytuacji. Mowa jest o tym, że gdy komuś przysługuje ZUS preferencyjny (30% minimalnego wynagrodzenia – 555zł) a płaci stawkę ZUS minimalny (60% średniego wynagrodzenia – 2433zł) to ZUS oczywiście przy obliczaniu przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy bierze kwotę 2433zł.
    Ja do tej pory nie płaciłam chorobowego, czyli ZUS nie morze uwzględniać miesięcy w których nie byłam ubezpieczona do podstawy.
    Art. 48a. 1 podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi suma:
    1) przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe u b e z p i e c z e n i a, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku

    Dopiero od marca zgłosiłam się do ubezpieczenia chorobowego na kodzie 05 10 00. W tym kodzie minimalna stawka wynosi 2433.
    Rozmawiałam również z Panią z ZUSu i potwierdza moje myślenie.

    Proszę Was o komentarz.

    • Mi się jednak wydaje, że będzie to podstawa minimalna z uwagi na zdanie „Jeżeli ubezpieczony przez cały okres wykonywania pozarolniczej działalności (..)” Jest tu mowa o całym okresie wykonywania działalności. Nie ma tutaj rozróżnienia czy składka chorobowa była opłacana czy nie. Sugeruję zadać pytanie w ZUS przez ich formularz kontaktowy dostępny na stronie ZUS. Wówczas będzie miała Pani potwierdzenie stanowiska ZUS na piśmie.

 • Lusi

  Dzień dobry Panu Marto. Do lipca jestem na macierzyńskim zatrudniona na umowie o prace. Jakby to była gdybym otworzyła działalność opłaciło 2-3 wysokie zusy i zaszła w ciążę. Jak średnia jest liczona 12 miesięcy?

  • Jeżeli otworzyłaby Pani działalność podczas pracy na podstawie umowy o pracę to niestety z tytułu działalności nie będzie Pani miała prawa do opłacania dobrowolnej składki chorobowej, a to oznacza, że nie będzie Pani mogła skorzystać z zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego.

   Ponadto proszę mieć na uwadze fakt, że działalność gospodarczą zakłada się po to aby ją prowadzić i uzyskiwać z tego tytułu przychody. Jeżeli planuje ją Pani założyć tylko po to, aby otrzymać zasiłek to w świetle prawa będzie to próba wyłudzenia nienależnego świadczenia z ZUS.

 • S.wilk

  Witam, proszę o poradę, temat zasiłków jest dla mnie nie do ogarnięcia 🙂 Od marca 2015 jestem na preferencyjnym ZUS-ie, cały czas opłacam chorobowe, teraz okazało sie ze jestem w ciąży, czy mogę prze pozostałe 7 miesięcy płacić wyższą składkę chorobową? Jeśli tak to o ile moze wzrosnąć mi zasiłek macierzyński? Dziękuje za odpowiedz.

  • Tak, może Pani podwyższyć podstawę opłacania składek przez najbliższe 7 miesięcy. To w jakiej wysokości ZUS wypłaci zasiłek zależne będzie od kwoty do jakiej Pani podwyższy podstawę. Proszę zapoznać się z „przypadkiem pierwszym” opisanym w powyższym artykule. Jest tam tabela z podstawami składek. Proszę podstawić sobie do tego przykładu wysokości podstaw składek od jakich opłaciła Pani lub zamierza opłacić składki i dalej postępować zgodnie z opisanymi wyliczeniami.

 • Anna Nowak

  Witam serdecznie,
  moje pytanie jest takie: zasiłek macierzyński miałam wypłacony od podstawy 4.000 zł. Od 2 miesięcy prowadzę DG i odprowadzam składki od podstawy 2433 zł, dostałam własnie od lekarza opiekę na dziecko? z jakie podstawy ZUS policzy mój zasiłek?

  • To wszystko zależy 🙂 Z jakiego tytułu ubezpieczeniowego otrzymywała Pani zasiłek macierzyński? Oraz jeżeli było to z innego tytułu niż DG to czy przerwa między tymi ubezpieczeniami wynosiła mniej niż 30 dni.

   W sytuacji, gdy okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po 
   przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego
   z innego tytułu, w liczbie miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia branych do wyliczania podstawy
   uwzględnia się również miesiące kalendarzowe ubezpieczenia
   z poprzedniego tytułu.

   Także to czy ZUS uwzględni poprzednią podstawę zależy od tego jak długa była przerwa między jednym a drugim ubezpieczeniem.

 • Kajetan Duszyński

  Dzień dobry.
  Panie Marto po pierwsze świetny artykuł. Jedyny w sieci jaki znalazłem, który tłumaczy tak dobrze kwestie zasiłku macierzyńskiego.
  Pomimo tego chciałbym Panią prosić o potwierdzenie tego czy dobrze wszystko rozumiem i liczę.
  Moja żona planowany temin porodu ma na listopad. W chwili obecnej planuje założyć działalność gospodarczą. Próbujemy od kilku dni wyliczyć na jaki zasiłek macierzyński może liczyć, ale nie jest to sprawa taka prosta.
  Jeśli dobrze rozumiem Pani przykłady to można to policzyć w taki sposób:
  Zakładając, że nie będzie korzystała z preferencyjnych stawek ZUS, a od razu będzie opłacać standardowe w wysokości 1.121,52 zł to podstawa z której liczymy będzie wynosiła 2.433,00zł. W związku z tym od czerwca do listopada podstawą obniżoną o odpowiedni procent będzie około 2100zł. Czy to oznacza, że właśnie w takiej wysokości otrzyma zasiłek i w okresie otrzymywania zasiłku będzie musiała jedynie jeszcze opłacać składkę zdrowotną (w wysokości blisko 300zł) czy jeszcze coś trzeba wziąć pod uwagę?
  Czy od tego należy policzyć 80% jak w przypadku choroby i czy należy od tego zapłacić podatek dochodowy?

  • Tak. W takim przypadku podstawa miesięczna to:2099,44 zł. Od tego należy policzyć 80%, czyli 1679,55 zł, a następnie jeszcze odjąć podatek – 18%. Czyli mamy na rękę około: 1.377 zł.

   • Kajetan Duszyński

    A proszę mi jeszcze powiedzieć dlaczego liczymy 80%? Napisałem również to samo pytanie co na początku do zusu i odpisali że w zależności od sytuacji liczymy 80 albo 100%. Wie Pani kiedy jest tak, a kiedy inaczej?

    • Tak. Podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego nie płacimy składek społecznych, ale składka zdrowotna jest obowiązkowa.

 • Basia

  Witam,
  mam pytanie…od 2015 roku prowadzę działalność gospodarczą, opłaciłam jedną wysoką składkę i później przebywałam na zwolnieniu lekarskim(ciąża) a później macierzyńskim – wysoki zasiłek. Macierzyński mam do grudnia 2016. chciałabym się dowiedzieć jak będzie mi liczone zwolnienie lekarskie po zakończeniu macierzyńskiego ( druga ciąża) i późniejsze macierzyński? wg nowych czy starych zasad? moja księgowa twierdzi ze juz wg nowych zasad bo zmienia mi sie zasiłek z macierzyńskiego na chorobowy…Proszę o odpowiedź.

  Pozdrawiam,
  Basia

  • Według mnie wg „starych” zasad.Póki nie powstanie przerwa między
   świadczeniami wynosząca co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe. Więc musi Pani pamiętać, żeby nie mieć za długiej przerwy między końcem zasiłku macierzyńskiego a chorobowego.

   Proszę również pamiętać o ciągłości ubezpieczenia. Jak skończy się Pani zasiłek macierzyński i wróci Pani do prowadzenia działalności to należy od razu znowu zarejestrować się do ubezpieczenia chorobowego. Jeśli bowiem prawo do kolejnego świadczenia chorobowego powstanie po przerwie w tym ubezpieczeniu, ZUS, jako płatnik zasiłków, od nowa ustali podstawę wymiaru
   świadczenia już
   według nowych reguł.

   • Basia

    Dziękuję! Dzwoniłam też do ZUS na infolinie i potwierdzili to samo co Pani więc nie wiem dlaczego moja księgowa sieje zamieszanie i skąd ma takie wiadomości. Czyli nowe zasady nie dotyczą osób które już były na chorobowym lub macierzyńskim w momencie wejścia ustawy w życie i po zakończeniu macierzyńskiego mogą kontynuować dalej chorobowe?!

    • Pod warunkami jakie wymieniłam powyżej. Dopóki nie będzie przerwy między świadczeniami powyżej 3 miesięcy oraz pod warunkiem „bycia” nadal w ubezpieczeniu chorobowym.

 • Gosia

  Witam
  Czy fakt że założyłam firmę w grudniu 2015 r. nie zmienia nic w sposobie wyliczenia świadczenia ?
  Pozdrawiam
  Gosia

  • Jeżeli nie chorowała Pani w grudniu 2015 to niestety nie.

   • Gosia

    Dziękuję za szybką odpowiedź.

 • Paulina

  Witam, jak na wysokość zasiłku wpływa zwolnienie lekarskie – ostatnie dwa miesiące przed porodem byłam na zwolnieniu i nie odprowadzałam składek (otrzymywałam zasiłek chorobowy) – czy jest to wliczane jako 0zł podstawy do wyliczenia macierzyńskiego czy w jakiś inny sposób? Wcześniej płaciłam wyższe składki przez 7 miesięcy.

  • jeżeli między jednym a drugim świadczeniem nie ma min. 3 miesięcy przerwy to nie wpłynie ona na wysokość świadczenia. Średnia, którą ZUS przyjął do wyliczenia zasiłku chorobowego jest już ustalona i będzie ona taka sama w przypadku zasiłku macierzyńskiego.

   • Ania

    Czy to jest w 100% pewna informacja? Jeżeli jestem w w 6 miesiącu ciąży i mam opłacone 12 składek i w tej chwili pójdę na zwolnienie na następne 3 miesiące to zasiłek macierzyński będzie naliczony biorąc pod uwagę 12 miesięcy opłaconych składek sprzed L4 czy proporcjonalnie 9 opłaconych i 3 bezskładkowe? Czyli nie ma sensu opłacać składek w ciągu tych 3 miesięcy na zwolnieniu bo nie będzie miało to wpływu na zasiłek macierzyński ?

    • Staram się, aby treści na blogu były rzetelne. Zasiłek będzie policzony z 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie lekarskie. O zasadzie nieprzeliczania podstawy od nowa mówi art. 43 tzw. ustawy zasiłkowej (Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
     ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

     Art. 43. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli
     między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

     Za okres pobierania zasiłku chorobowego nie opłaca Pani składek społecznych, więc jeżeli zwolnienie będzie trwało cały miesiąc to nie będzie Pani miała nawet możliwości opłacenia dobrowolnej składki chorobowej.

     • Ania

      Ok, Bardzo dziękuję za rozwianie wątpliwości

 • Kasia

  Witam. Założyłam jedno sobową działalność gospodarczą w trzecim miesiącu ciąży, opłacam składki od najniższej podstawy (nie zakładałam działalności w celu pobierania wysokiego zasiłku macierzyńskiego). Nie wybieram się na zasiłek chorobowy, ewentualnie jeśli zdrowie nie pozwoli miesiąc przed porodem. Termin porodu to 08.11.16. Moje pytania to: Odchodząc na zasiłek macierzyński (ewentualnie na miesiąc zasiłku chorobowego) będę chciała zawiesić działalność , czy mogę to zrobić od razu czy jednak będę musiała opłacać jakieś składki do ZUSu podczas urlopu macierzyńskiego/chorobowego?. Drugie pytanie to czy będę miała prawo do urlopu wychowawczego ?

  • Ad. 1. Suma wszystkich składek minimalnych jakie Pani opłaci do dnia porodu. Za ostatni miesiąc będzie Pani zobowiązana do opłacenia składek społecznych proporcjonalnie do dnia porodu. Czyli minimalną podstawę należy podzielić przez liczbę dni miesiąca i potem wynik pomnożyć przez liczbę dni pozostawania w ubezpieczeniu. Np. jak poród nastąpi 08/11 to 555zł/30=18,50zl, 18,50 zł x 7 dni = 129,50 zł i to jest podstawa od jakiej będzie trzeba odprowadzić składki (policzyć odpowiednie procenty)

   Ad. 2 W Pani przypadku nie widzę potrzeby zawieszania DG, z uwagi na nowy art. 82 ust. 9a ustawy zdrowotnej. W myśl tych regulacji składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie to wynosi 1.000 zł. Czyli nie zawieszając DG i tak będzie Pani zwolniona z opłacania składki zdrowotnej (i społecznych też), więc może lepiej rozważyć prowadzenie DG podczas urlopu macierzyńskiego i dzięki temu zarobić coś ekstra do zasiłku 1000 zł. Polecam wpis: http://prawowpracy.com/1000-zl-na-dziecko-od-1-stycznia-2016-r-przez-12-miesiecy-dla-kogo/

   Ad. 3 Podczas prowadzenia DG przysługuje coś na kształt urlopu wychowawczego.Polecam wpis z innego bloga na ten temat, bo to dość obszerna kwestia: http://e-prawopracy.pl/urlop-wychowawczy-dla-przedsiebiorcy-zleceniobiorcy-osoby-wspolpracujacej/

   • Kasia

    Dziękuje za szybką i rzeczową odpowiedź.

 • Aneta

  Witam,
  Jeżeli zapłaci tak jak w przykładzie trzy największe składki to ile otrzyma netto?
  (3761,49/30*80%*30)-18%=2.467,54 zł netto?

  • Tak. ZUS powinien wypłacić powyższą kwotę. Oczywiście kwota może być nieznacznie różna co miesiąc w zależności od liczby dni w danym miesiącu.

   • Aneta

    Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź oraz za super artykuł:))

 • Asia

  Witam. Prowadzę działalność od 3 msc. Jestem na zusie preferencyjnym ale po przeczytaniu artykułu zastanawiam co dalej robic. Nie planujemy jeszcze dziecka ale z tego co widzę to trzeba o tym pomyśleć dużo szybciej żeby dostać porządne pieniądze. Płacę składkę chorobowa i zastanawiam się co teraz robić jeśli planowaliśmy dziecko to już powinnam przejść na najwyższy ZUS? Czy to oznacza opłacanie składek 3700 zł czy tylko podwyższenie składki chorobowej ?

  • Jeżeli chcemy podwyższyć składki to podwyższamy podstawę ich opłacania, a to oznacza podwyższenie wszystkich składek. Nie ma możliwości podwyższenia tylko jednej z nich.

 • Marta

  Witam Pani Marto, mam pytanie – prowadzę działalność gospodarczą od której odprowadzam mały zus, ale tylko składki obowiązkowe. Nie jestem zgłoszona pod ubezpieczenie chorobowe i tu pojawia się moje pytanie – czy muszę zgłosić się pod ubezpieczenie chorobowe by dostać zasiłek macierzyński + wyrówanie z tyt. świadczenia rodzicielskiego, czy wystarczy że pozostanę przy składkach obowiązkowych i po urodzeniu zgłoszę się po świadczenie rodzicielskie w pełnej wysokośći 1000 zł? Z góry bardzo dziękuje za odpowiedź!

  • W takim przypadku nie musi się Pani zgłaszać do ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli nie będzie Pani pod nie podlegać w dniu urodzenia dziecka to otrzyma Pani świadczenie w pełnej wysokości.

   • Marta

    Dziękuje. Ale jeżeli dobrze myślę, jeżeli nie zgłoszę się do ubezp. chorobowego to nie będę otrzymywać zasiłku macierzyńskiego co oznacza, że przez okres 52 tyg po urodzeniu (i pobieraniu w tym czasie świadczenia rodzicielskiego) zmuszona będę do opłacania składek na ubezpieczenie społecznie i ubezpieczenie zdrowotne z prowadzonej działalności gospodarczej? Jeżeli natomiast zgłoszę się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego choćby dzień przed porodem, to w trakcie macierzyńskiego nie dość że otrzymam zasiłek macierzyński + wyrównanie do 1000 zł to dodatkowo zwolniona będę z opłacania składek na ubezp. społecznie oraz ubezpieczenie zdrowotne z działalności (gdyż mój zasiłek macierzyński naliczony będzie od stawki preferencyjnej). Proszę mnie poprawić jeżeli coś źle rozumuje. I bardzo dziękuje za wcześniejszą szybką odpowiedź. Pozdrawiam 🙂

    • Jeżeli nie zamierza Pani prowadzić DG podczas pobierania świadczenia to może ją Pani spokojnie zawiesić i nie opłacać w tym czasie składek.
     Jeżeli natomiast planuje Pani ją prowadzić zaraz po urodzeniu dziecka to faktycznie lepiej zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego, wtedy nie będzie Pani zobowiązana do opłacania składek.

 • Monika

  Witam Pani Moniko, przede wszystkim gratuluje łatwości i lekkości w przekazywaniu tak trudnej materii:) jednakże zrodziło się we mnie wątpliwość :planuje otworzyć własną dział. gosp. i byc na tzw. małym zusie ale również nie wykluczam potomka, co w sytuacji gdy bede oplacała początkowo np przez 3 ms. prefrencyjne skaładki i po zajsciu w ciąze wyskokie najwyższe, jak to zostanie wyliczone prze zus do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego?czy to sie w ogóle opłaca?

  • Cieszę się, że moja działalność w sieci spotyka się z uznaniem 🙂
   Odpowiedź na Pani pytanie znajdzie Pani właśnie w powyższym artykule. Proszę przeanalizować przykłady (w szczególności przypadek pierwszy), podstawić sobie kwoty od jakich ma Pani zamiar odprowadzać składki i policzyć swój konkretny przypadek.

 • Karina

  Witam,

  Temat szeroki jak rzeka. Nie doszukałam się odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
  Firmę założyłam 06.04 na preferencyjnym ZUSie. Tydzień później dowiedziałam się o ciąży.
  I teraz pytanie – czy faktycznie jest tak, że będzie to kwota liczona z 12 miesięcy mojej pracy?
  Do stycznia 2016 byłam na macierzyńskim (najniższa krajowa), później do kwietnia zarejestrowałam się jako bezrobotna (aby otrzymać dotację) i od kwietnia płacę preferencyjny ZUS. Czy w związku z tym będą brane pod uwagę wszystkie te kwoty, czy tylko te, które opłacam sama jako przedsiębiorca? Jeżeli cały rok – jak wyliczyć kwotę na chorobowym?
  Jeżeli nie – rozumiem, że będę dostawać ok. 480 PLN na miesiąc?

  Pozdrawiam,
  Karina

  • Wszystko zależy od tego czy między kolejnymi tytułami do ubezpieczenia chorobowego były przerwy wynoszące powyżej 30 dni. Z tego co Pani pisze to w ostatnim czasie była Pani ubezpieczona jako bezrobotna, więc nie podlegała Pani pod ubezpieczenie chorobowe, więc do Pani średniej będą wzięte pod uwagę podstawy odprowadzania składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli zasiłek w ten sposób wyliczony będzie niższy niż 1000 zł otrzyma Pani wyrównanie do gwarantowanego 1000 zł. Więcej na ten temat tutaj: http://prawowpracy.com/1000-zl-na-dziecko-od-1-stycznia-2016-r-przez-12-miesiecy-dla-kogo/

 • Kasia

  Witam serdecznie. Wlasną działalność gospodarczą prowadzę już ponad 2lata bo on 16 kwietnia 2014 roku. Jednak przez dwa lata płaciłam ulgowy zus 430zł miesięcznie, teraz w czerwcu płaciłam pierwszy nie całe 1200zł pełnego zusu podstawowego. Nie płaciłam nigdy dobrowolnej składki na chorobowe. Jestem teraz w ciąży i moje pytanie brzmi. Jeżeli pojadę teraz do zus wyrejestruję się i zarejestruję od nowa by zacząć opłacać składkę na chorobowe, będę przez trzy miesiące płacić ponad 10tyś zł miesięcznie do zus i po trzech miesiącach pójdę na chorobowe czyli po tych 90dniach karencji to ile miesiecznie chrobowego otrzymam? Dzwoniąc do zus otrzymałam informację że jeśli odprowadzę najwyższą składkę pełengo zusu czyli ponad 10tyś zł co miesiąc przez 3 miesiące to od tej podstawy będę mieć liczone chorobowe czyli 10tyś zł – 13,71% = 8629zł : 30dni = 287,63zł tj. dzienna stawka brutto chorobowego – 18% podatku =235,85zł netto dziennej stawki chorobowego * 30dni chorobowego = 7075zł chorobowego netto miesięcznie. Czy ja to dobrze zrozumiałam i obliczyłam że tyle będę otrzymywać płacąć najwyższą składkę Zus? i że jak już będę na chorobowym odprowadzaćdo zus bede jedynie 288zł zdrowotnego co miesiąc? pilnie proszę o odpowiedź.

  • Pani Katarzyno,

   Wyliczenia jakie Pani prezentuje pasują niestety do sytuacji jaka miała miejsce przed zmianą przepisów. Proszę dokładnie przeczytać mój artykuł gdzie znajdzie Pani wszystkie odpowiedzi na zadane pytania. Dokładnie przykład opłacenia 3 wysokich składek opisałam w akapicie:

   „Jak zatem ZUS policzy nam zasiłek, gdy składkę chorobową będziemy opłacać krócej niż 12 miesięcy?”

   Jest tam tabelka właśnie z 3 opłaconymi najwyższymi składkami i wyliczenia do takiego przypadku. Zasiłek niestety nie wynosi 7 tys. zł.

   Proszę również zwrócić uwagę na to, że te 10 tys. to nie jest kwota składek, a podstawa do ich obliczenia, składki przy podstawie 10 tys. to około 3.750 zł miesięcznie. Wszystko na temat podstaw składek i ich opłacania znajdzie Pani tutaj: http://prawowpracy.com/skladki-zus-2016-r-z-tytulu-dzialalnosci-gospodarczej/

   Odpowiadając na Pani pytanie dot. już czasu pobierania zasiłku macierzyńskiego, to tak, podczas jego pobierania obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna, aktualnie w wysokości: 288,95 zł

 • Marcin

  Pani Marto, Moja żona założyła działalność w kwietniu zeszłego roku i od razu przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego opłacając je od podwyższonej podstawy (nie maksymalnej). W sierpniu urodziła syna i przeszła na zasiłek macierzyński dalej prowadząc jednak działalność. W kwietniu tego roku postanowiła jednak zawiesić działalność ze względu na brak czasu i przychodów pozwalających na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Moje pytanie brzmi: jak wyglądać będzie prawo do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego w przypadku odwieszenia działalności?
  Z góry dziękuję za pomoc.
  Pozdrawiam.
  Marcin

  • Jeżeli zawieszenie trwało dłużej jak 30 dni to aby otrzymać zasiłek chorobowy trzeba będzie pozostawać w ubezpieczeniu min. 90 dni (okres wyczekiwania). Zasiłek macierzyński przysługuje bez tego okresu karencji. Jeżeli zaś chodzi o wysokość zasiłku to ZUS policzy podstawę na podstawie kwot z miesięcy po odwieszeniu DG.

   • Marcin

    Pani Marto, dziękuję bardzo za odpowiedź.
    Czyli, jeżeli żona przez 3 kolejne miesiące po zakończeniu urlopu macierzyńskiego będzie opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe od podstawy 2433zł, to po tych 3 miesiącach będzie jej przysługiwał ew. zasiłek chorobowy w wysokości 1377,23zł (lub 1721,54zł w przypadku ciąży). Czy dobrze rozumiem?

 • Magda

  Czy to wszystko tyczy sie także żony, będacej osoba współpracującą w firmie męża?

 • Joanna Sokołowska

  Witam, prowadzę działalność gospodarczą od 2010 r przez cały czas byłam objęta dobrowolnym chorobowym nigdy nie bylam na L4, na poczatku 2015 zrezygnowałam z chorobowego do którego wpisałam się w lutym 2016 (najniższa podstawa). Jestem w ciąży. Od 05.05 jestem na l4 do końca czerwca. czy jeśli za lipiec sierpień wrzesień zapłacę ZUS od najwyższej stawki i w październiku pójdę na L4 to do średniej październik się liczy od jakiej stawki (niskiej czy wysokiej) czy chodząc na L4 w ciązy obniżam sobie zasiłek macierzyński? termin porodu to koniec stycznia. z góry dziękuję za odpowiedź

  • Polecam przeczytanie tego wpisu: http://prawowpracy.com/srednia-zasilek-zus-3-miesiace-przerwy/
   Wyjaśniam tam kiedy ZUS przelicza nam ponownie średnią do zasiłku (w skrócie: musiałaby Pani teraz nie chorować przez pełne 3 miesiące, aby ZUS ustalił od nowa średnią).
   Nie, nie obniża sobie Pani zasiłku będąc na zwolnieniu. Średnia jest policzona i dopóki nie przepracuje Pani 3 pełnych miesięcy bez zwolnienia to średnia się nie zmieni.
   Jeżeli zaś chodzi o to jak ZUS policzy średnią to proszę zapoznać się z przykładami powyżej, wyjaśniam tam jak to funkcjonuje od 01/01/2016. Niestety nie jest już to takie proste, że mamy albo zasiłek od maksymalnej podstawy albo od niskiej.

   • Joanna Sokołowska

    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czy jeśli w lipcu się zgłoszę do wysokiego ZUS, a do 5.07 będę na l4 to czy po 05.10 jak pójdę na kolejne to będzie policzona nowa średnia? czy dopiero w listopadzie będę mogła iść na kolejne l4? czy jeśli lipiec, sierpień, wrzesień, październik będę opłacać wysoki zus i pójdę na l4 do końca ciąży to listopad grudzień itd będzie do średniej liczył się wysoki mimo l4, bo tak będę miała zadekalrowane?

    • Nowa średnia jest obliczana po 3 pełnych miesiącach „nie chorowania”. Czyli należy przepracować cały sierpień, wrzesień i październik i można „iść” na zwolnienie w listopadzie. W opisanym przez Panią przypadku, jeżeli zaczęłaby Pani korzystać ze zwolnienia w listopadzie to składki za kolejne miesiące nie będą już brane pod uwagę do wyliczenia średniej.

     • Joanna Sokołowska

      Dziękuję. Wszystko Pani dokładnie wytłumaczyła – infolinia z ZUS poinformowała mnie, że każdy przypadek jest inny i nie ma wzoru na obliczenie świadczenia.

     • Tak to niestety z ZUS-em bywa. Wzoru nie ma, ale mamy Ustawę do której ZUS powinien się stosować i informować jakie będzie jej zastosowanie do konkretnych przypadków.

 • Anna

  Ania

 • Anna

  Witam, Mam pytanie, jestem w ciąży i w miesiącu czerwcu zamierzam zrezygnować z ZUSu preferencyjnego – prowadzę działalność. Urodzę w styczniu. Natomiast już od października, listopada mogę być na zwolnieniu lekarskim. Jak wyglądałaby moja sytuacja, gdybym od razu będąc na zwolnieniu zawiesiła działalność? Czy mąż mógłby mnie dopisać do ubezpieczenia zdrowotnego? Czy będę wóczas otrzymywać zasiłek chorobowy – a później macierzyński? Proszę o pomoc

  • Jeżeli zawiesi Pani działalność podczas pobierania zasiłku chorobowego to ZUS będzie go Pani nadal wypłacał pod warunkiem, że będzie on ciągły (nie będzie przerw między kolejnymi zwolnieniami). Mąż może Panią zgłosić do ubezp. zdrowotnego w czasie zawieszenia DG. W opisanym przypadku nie otrzyma Pani natomiast zasiłku macierzyńskiego, bo w dniu porodu nie będzie Pani podległa pod ubezpieczenie chorobowe (bo DG będzie zawieszona), a to oznacza, że nie spełni Pani wymogu do otrzymywania tego świadczenia. W takiej sytuacji będzie Pani mogła starać się o gwarantowany 1000 zł świadczenia rodzicielskiego.

 • Magda

  Witam. A ja mam ciekawy przypadek, może Pani zechce się nad nim pochylić, a odpowiedź zostanie też dla „potomnosci”. Chodzi o sytuacje kiedy do ubezpieczenia chorobowego przystepuje sie juz w trakcie trwania zwolnienian (skladajac KOA). Na zwolnieniu l4 , ktore nastapilo bezpośrednio po macierzyńskim przebywalam od 29.03-10.06. I ponownie przebywam nadal od 20.06. W związku z końcem urlopu macierzyńskiego nie zarejestrowałem się do chorobowego, a co za tym idzie rozpoczynając zwolnienie od razu po macierzynskim nie byłam zarejestrowana do niego. Do ubezpieczenia chorobowego jestem zarejestrowana ponownie od 18.04 i za kwiecien opłaciłam składkę od najniższej podstawy. Za maj złożyłam DRA od podstawy najwyższej i tak opłacilam składki.
  Przerwa w ubezp.chorobowym nie przekroczyła 30 dni ( byla od 29.03 do 18.04).
  Od kiedy zatem zus naliczy mi zasilek chorobowy? Czy od 18.04 mimo że ubezp.chorobowe powstalo w trakcie trwającego l4? Czy dopiero za nowe l4 czyli to od 20.06?
  I jaka bedzie wys. zasiłku chorobowego? Czy będzie to wysokość z przed zasiłku macierzyńskiego, czy jednak liczona od nowa (przerwa od pobierania zasiłku macierzyńskiego nie przekroczy 3 mc więc teoretycznie nie powinno byc podstawy liczenia wys. świadczenia od nowa)?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i informacje
  MAGDA

  • Faktycznie sprawa dość trudna, dlatego proszę nie traktować mojej wypowiedzi jako prawdy ostatecznej. Sugeruję potwierdzić to w ZUS-ie. Natomiast moim zdaniem będzie to wyglądało następująco. Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego nie jest
   traktowany jako przerwa w ubezpieczeniu chorobowym, o ile zgłoszenie do tego ubezpieczenia nastąpi bezpośrednio po zakończeniu wypłaty zasiłku.Oznacza to, że jeżeli zgłosiłaby się Pani do ubezpieczenia chorobowego od razu po zakończonym zasiłku macierzyńskim to byłaby ciągłość i ZUS nie zmieniałby Pani podstawy do wypłaty świadczeń. Skoro jednak nastąpiła ta przerwa to ZUS cały okres pobierania przez Panią zasiłku macierzyńskiego potraktuje jako przerwę w ubezpieczeniu chorobowym i Pani podstawę do obliczania świadczeń zacznie liczyć od nowa. Od dnia ponownego zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Co nadto wydaje mi się, że w takiej sytuacji będzie Pani musiała pozostawać w ubezpieczeniu min. 90 dni, aby uzyskać prawo do świadczeń.
   Będę wdzięczna za informację jak ZUS tą sprawę rozstrzygnie. Pozdrawiam serdecznie.

   • Magda

    Witam. ZUS wypłacił mi zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania tj,
    wypłacił od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego, do którego
    przystąpiłam po 18 dniowej przerwie. Natomiast niestety ZUS podstawę
    naliczył od nowa i wypłacił zasiłek od najniższej podstawy.
    Planuje
    odwołanie od wysokości podstawy ze względu na fakt, ze przerwa w 
    ubezpieczeniu chorobowym nie przekroczyła 30 dni, a nie mogę znaleźć
    podstaw prawnych, dlaczego ZUS miałby traktować okres zasiłku
    macierzyńskiego jako przerwę w chorobowym. Czy ma Pani na to jakiś
    artykuł lub dowód?

 • Marta

  Witam,
  Mam pytanie oddnosnie zasiłków. W grudniu będę rodzić. Pracuję na umowę o dzieło i umowę zlecenie (od której nie chiałam by opłacano mi dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ponieważ kwoty na umowie zlecenie są bardzo niskie i nie występują co miesiąc.) Mam również zawieszoną działalność gospodarczą od lutego 2015 roku. Chciałabym wiedzieć jesli przed porodem odwieszę działalność i opłacę składki z ubezpieczeniem chorobowym od pełnej podstawy to kiedy będę mogła zawiesić tą działalność tak by nie starcić macierzyńskiego, i aby nie opłacać zbędnie składki zdrowotnego, co wyliczyłam że mija mi się z celem. Poznieważ dostane na 80% 1377zł macierzyńskiego i będe musiała odprowadzić prawie 300zł zdrowotnego co da mi 1077zł, a jesli nie odwiesze działalności dostane 1000zł jako osoba, która nie odprowadza skaładek na ubezpieczenie chorobowe. Czy mam w tym przypadku rację? Czy jestem w błedzie? Ubezpieczeniem zdrowotnym obejmuje mnie mąż. Proszę o radę, ponieważ Pani w zusie zasugerowała, że próbuje ów zus okradać, a ja nawte nie pytałam o możliwości płacenia wyzszego zusu 🙂

  • Myślę, że w takiej sytuacji nie ma większego sensu odwieszani tej DG, bo tak jak Pani słusznie zauważyła otrzyma Pani świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł.
   Mąż może Panią zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem, że nie będzie Pani miała już żadnego innego tytułu do tego ubezpieczenia (tzn. nie będzie już Pani świadczyła pracy na podstawie tych umów zleceń). ZUS uznaje, że dg można skutecznie ponownie zawiesić po upływie min. 30 dni ubezpieczenia.

   • Marta

    Tu mnie Pani zaskoczyła, że mąż może mnie obejmować ubezpieczeniem zdrowotnym jelsi nie mam tych umów o zlecenie. Mąż obejmuje mnie ubezpieczeniem zdrowotnym od marca 2015 roku. I w tym czasie miała 5 umów o zlecenie od których również została odprowadzona skłądka zdrowotna. Były na kwoty od 200 do 300zł te umowy. Czy ja w związku z tym powinnam wyjaśnić to w Zusie? Czy z tego powodu grożą mi jakieś konsekwencje? Bardzo proszę o odpowiedź, żebym była przygotowana na to co usłyszę w Zusie jeśli w tej sprawie do nich wystąpie. Pozdrawiam i dziękuję 🙂
    Marta

    • Jeżeli posiada Pani tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (czyli właśnie umowę zlecenia) to mąż nie powinien Pani wówczas zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego. Za niepoinformowanie o tyn pracodawcy można narazić się na karę grzywny, aczkolwiek w praktyce nigdy nie spotkałam się aby ZUS taką nałożył, więc myślę, że można spać spokojnie. A na przyszłość proszę pamiętać, żeby się wyrejestrowywać.

 • ola

  Witam,
  od listopada 2015 prowadzę działalność gospodarczą i płacę preferencyjne składki (również dobrowolne). Czy jeśli dowiem się o ciąży i zacznę płacić wyższe składki – załóżmy że przez 7 miesięcy do dnia porodu – jak wtedy będzie wyglądał zasiłek macierzyński? Czy podczas macierzyńskiego opłaca się ZUS a jak tak to w jakiej wysokości? I czy podczas macierzyńskiego można wykonywać jakieś obowiązki dotyczące prowadzonej działalności?

  • W jaki sposób ZUS wyliczy zasiłek opisałam właśnie w tym artykule, więc proszę o zapoznanie się z nim. Podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego opłaca Pani jedynie składkę zdrowotną. Można również podczas tego zasiłku normalnie prowadzić DG. Nie można tego robić jedynie w trakcie zwolnienia chorobowego.

   • ola

    Z artykułem się zapoznałam, tylko nie byłam pewna czy go dobrze rozumiem. Zatem zakładając, że 12 miesięcy wstecz od porodu miałabym płacone 5 miesięcy stawkę preferencyjną i 7 miesięcy podwyższoną to ZUS by wyliczył z tego średnią i przez 12 miesięcy macierzyńskiego (macierzyński + rodzicielski) wypłacał stałą kwotę (80%)?
    A jeśli chodzi o prowadzenie działalności w trakcie macierzyńskiego, to jeśli bym podejmowała jakieś czynności to co wtedy ze składkami na ZUS?

    • Tak. Jeżeli będzie to 12 miesięcy opłacania składek to ZUS wyliczy Pani z nich średnią i za całość urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego zapłaci 80%.
     W przypadku prowadzenia DG podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego zobowiązana będzie Pani do opłacania jedynie składki zdrowotnej.

 • Ewelina

  Witam. A jak to wygląda, gdy jestem obecnie na macierzyńskim wysokim, prowadzę działalność już długo i znowu zaszłam w ciąże, od jakiej podstawy teraz zostanie wyliczone moje ewentualne chorobowe i urlop macierzyński? na takich samych zasadach? Dziękuję za odpowiedź

  • Z tym pytaniem odeślę Panią do artykułu: http://prawowpracy.com/srednia-zasilek-zus-3-miesiace-przerwy/

   W skrócie: jeżeli zaraz po zakończeniu urlopu macierzyńskiego zgłosi się Pani do ubezpieczenia chorobowego i „zachoruje” przed upływem 3 pełnych miesięcy tego „nowego” ubezpieczenia to ZUS nie policzy Pani nowej średniej. Będzie stosował tą poprzednią. Warunkiem jest jednak terminowe zgłoszenie się do ubezpieczenia chorobowego.

   • kasia

    witam serdecznie, ja w takiej samej sytuacji co Pani Ewelina, chciałabym tylko dopytać,czy tzn ze w ciagu tych 3 mc (po skonczonym starym,wysokim macierzynskim -ZUS policzy dawną składkę i nie trzeba w ciagu tych 3 mc podwyzszac skladki spol? takze ZUS nie policzy „nowej ” sredniej jeśli chodzi o zaiłek chorobowy-ale tak samo sie ma to do zasiłku macierzynskego? czy po skonczonym chorobowym , tzn po urodzeniu dziecka bedzie nowe naliczanie ..według nowej średniej? czy idzie to tzw „ciągiem”
    pozdrawiam

    • „idzie to ciągiem” pod warunkiem, że w dniu po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego zgłosicie się Panie do ubezpieczenia chorobowego. Nie trzeba podwyższać składki. Trzeba natomiast opłacać je w terminie.

 • Mała Migotka

  Witam, dnia 1 czerwca br założyłam działalność gospodarczą, po uzyskaniu dotacji Urzedu Pracy. W piątek dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Czy opłacając składki podwyższone w wysokości 2342,15zł (6tyś) przez okres ok 4 miesięcy, wówczas wg ww schematu 6000-822,60= 5177,40zł x 4mc = 20709,60zł 5177,40-2.099,44= 3077,96zł /12 = 256,50zł x4mc=1026zł i wówczas 1206zł+2099,44zł= 3125zł czy tyle dostane przechodząc na chorobowe, a później na macierzyńskie? Czy w trakie l4/macierzyńskiego , nadal jestem zobowiązana do opłacania ubezpieczenia zdrowotnego dobrowolnego w wysokości 822,60zł
  Bardzo proszę o informację

  • Tak. Też mi mniej więcej tyle wyszło 🙂 Proszę jeszcze pamiętać o obliczeniu 80% z tej kwoty oraz potrąceniu podatku.
   Jeżeli nie zawiesi Pani DG na czas pobierania zasiłku macierzyńskiego to jest Pani zobowiązana do opłacania obowiązkowej składki zdrowotnej w wysokości: 288,95 zł co miesiąc.

   • Kameleon

    I tutaj właśnie będzie inaczej! W ostatnim działaniu (1206+2099,44) nie
    będzie kwoty 2099,44 (podstawa zasiłku liczona od minimalnej podstawy
    składek) tylko wyliczona od PREFERENCYJNEJ. W praktyce grosze.

    • Nie napisała Pani wcześniej, że ma Pani prawo do ZUS-u preferencyjnego. Wyliczenia przy składkach pełnych są prawidłowe.

     • Kameleon

      Pani napisała, że rozpoczęła działalność od 1 czerwca. Skoro nie napisała roku, to domyślnie przyjmuję ten. A tym samym składki preferencyjne przysługują jej do maja 2018r.
      Przy okazji, fajny blog. Postaram się zaglądać częściej 🙂

     • Cieszę się, że blog się podoba 🙂

      Przeanalizowałam jeszcze raz te wyliczenia i jednak cały czas stoję na stanowisku, że są poprawne. Na stronie ZUS (i w art. 48a ust. 5 ustawy zasiłkowej) czytamy:
      „Jeżeli ubezpieczony przez cały okres wykonywania
      pozarolniczej działalności, w którym przepisy ustawy o systemie
      ubezpieczeń społecznych przewidują minimalną podstawę wymiaru składek na
      ubezpieczenia społeczne wynoszącą 30% minimalnego wynagrodzenie za 
      pracę, także w okresie, w którym nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu,
      deklaruje jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
      kwotę nie niższą niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
      miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy
      wymiaru składek, za najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
      chorobowe przyjmuje się kwotę 60% prognozowanego przeciętnego
      wynagrodzenia miesięcznego.”

      Czyli według mnie ZUS powinien przyjąć podstawę 2099,44 zł.
      Oczywiście mogę się mylić. Jeżeli macie Państwo informację, że mimo wszystko jest inaczej to prośba o wyjaśnienia. Będę to dalej badać w ramach wpisów na blogu.

      Jeżeli zaś chodzi o składki preferencyjne to założenie dg w tym roku nie zawsze oznacza, że będziemy mieć do nich prawo. Pisałam o tym tutaj: http://prawowpracy.com/skladki-zus-2016-r-z-tytulu-dzialalnosci-gospodarczej/

 • Eveline

  Witam, prowadzę działalność od dnia 1-10-2014 i od tamtej pory jestem na zusie preferencyjnym. Właśnie się dowiedziałam, że jestem w 12 tygodniu ciąży. I moje pytanie brzmi czy opłacając ostatnia składke preferencyjna w lipcu a póżniej sie wyrejestrowując w sierpniu na ponad 30 dni z ubezpieczenia i ponownie zarejestrowując na ubezpieczenie zus we wrzesniu o podstawie 2433zł przez okres 3 miesięcy i wg schematu
  2433zł x 3ms = 7299zł
  7299zł – 866.85zł (3×288,95) = 6432,15zł
  6432,15zł – 2144,05zł (2433-288,95) = 4288,10zł
  4288z10zł /12 = 357,34zł x 3ms =1072,02zł
  1078,02zł + 2144,05zł = 3216,04zł – ( z podatku jestem zwolniona)
  czy mam szanse otrzymac pieniążki po przejściu na chorobowe a później po urodzeniu na macierzyńskie? Prosze i informacje, pozdrawiam

  • Jeżeli ma Pani prawo do składek preferencyjnych to Pani „podstawą” podstawą jest 555 zł, to co Pani zapłaci ponad te 555 zł będzie dla ZUS-u traktowane jako nadwyżka. Czy najpierw liczy Pani nadwyżkę 2.099,44 zł – 478,91 zł=1620,53 zł.

   1/12 tej kwoty: 1620,53/12 = 135,04 zł

   135,04 zł x3 =405,13 zł
   Czyli 478,91 +405,13 zł = 884,04 zł

   W przypadku zasiłku macierzyńskiego ZUS wyrówna go Pani do wypłaty do 1000 zł.

 • Paulina

  Witam, prowadzę działalność gospodarczą od 05.2015r jestem na małym ZUSIE. Jestem w ciężkiej sytuacji, ponieważ nie stać mnie na pracownika a sama mam problem z prowadzeniem firmy. Powinnam już być na zwolnieniu lekarskim. Ale niestety mnie na to nie stać. W grudniu mam wyznaczony termin porodu. Może Pani podsunęła by mi jakiś pomysł żeby dostać większą kwote na zwolnieniu lub na macierzyńskim ? Czy wystarczy przez następne miesiące płacić duże składki czy lepiej się wyrejestrować i na nowo wznowić działalność ? Podkreślam ze moja firma funkcjonuje i cały czas mamy dochody. Z góry proszę o pomoc. Pozdrawiam Paulina

  • Jeżeli Pani firma funkcjonuje i nadal chce Pani osiągać przychody to niestety nie może Pani chorować. Gdy się Pani rozchoruje to musi Pani zaprzestać prowadzenia firmy.
   To co „lepiej” zrobić musi Pani ocenić sama. Proszę wziąć pod uwagę to, że podczas zwolnienia nie będzie Pani mogła osiągać przychodów z DG. Zawieszenie jej również powoduje brak przychodów.

   Jeżeli chodzi o kwoty to proszę po prostu zgodnie z moimi przykładami policzyć sobie kilka wariantów i zobaczyć co jest dla Pani korzystniejsze, mając również na uwadze fakt, że ZUS wyrównuje niższe zasiłki macierzyńskie do gwarantowanego 1000 zł.

 • Marysia

  Witam, proszę o pomoc w wyliczenia. Prowadzę działalność od 01.11.2015r. Cały czas opłacając preferencyjny ZUS. Obecnie jestem w 10 tygodniu ciąży z terminem porodu na koniec stycznia 2017. Jeżeli od lipca będę płacić podwyższone składki do ZUS przez 4 miesiące, czyli do osiągnięcia 12 miesięcy prowadzenia działalności. To na jakie kwoty mogę liczyć w przypadku zwolnienia chorobowego do czasu urodzenia i następnie wysokość zasiłku macierzyńskiego.
  Proszę o pomoc.

 • Kasia

  Witam, przebywając na L4 nie opłacam składek społecznych, tylko zdrowotną, a co ze składką na fundusz pracy? z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Podczas zwolnienia nie opłaca Pani również składki na fundusz pracy.
   Aby otrzymać płatne zwolnienie po zakończonym zasiłku macierzyńskim powinna się Pani od razu zgłosić do składek społecznych w tym do dobrowolnego chorobowego. Powinna zrobić to Pani już pierwszego dnia po zakończonym macierzyńskim. Wówczas ZUS powinien zaliczyć Pani okres tego macierzyńskiego za okres podlegania pod chorobowe.

 • Basia

  Witam, ile wynosi obecnie kwota l4 w ciąży, jeśli zadeklarowało się podstawę 10137.50 zl i opłacało się 12 składek w takiej wysokości?

  • Kasia

   W ramach ćwiczeń pozwoliłam sobie policzyć:

   ZUS obliczy najpierw nadwyżkę ponad minimalną podstawę, czyli: 8.747,65 zł – 2.099,44 zł (podstawa policzona z ZUS-u pełnego: 2.433 – 13,71% ) = 6.648,21 zł.

   Następnie naszą nadwyżkę podzieli przez 12, bo musimy obliczyć 1/12 tej kwoty: 6.648,21 zł /12 = 554,02 zł.

   Dalej pomnoży tę kwotę przez liczbę miesięcy przez jaką opłacaliśmy
   wyższą składkę, w naszym przypadku przez 12. Czyli mamy: 554,02 zł x 12 =
   6648,24 zł

   I taką właśnie kwotę doda do naszej podstawy minimalnej, czyli 2.099,44 zł + 6648,24 zł = 8747,68 zł i tę kwotę powinna Pani otrzymać.

   Pani Marto proszę o potwierdzenie:)

   • Tak 🙂 Wszystko się zgadza 🙂
    Pamiętajmy jeszcze o podatku od tej kwoty. Oraz o tym, że jest to kwota 100%, przy pobieraniu zasiłku przez rok ZUS wypłaci nam 80%.

    • Anna

     A ile tego podatku trzeba odliczyć? 18% tak jak od dochodu czy jakoś inaczej?

 • Kasia

  Dzień dobry!

  Bardzo proszę o potwierdzenie: czy jeśli przez ostatnie trzy miesiące ciąży podniosę podstawę do najwyższej i w ten sposób moja średnia podstawa do obliczenia zasiłku macierzyńskiego będzie wynosić jak wyżej, czyli 3.761,49 zł, to czy od tej kwoty:

  1) przez pierwsze 26 tygodni (20 macierzyński + 6 rodzicielski) będę otrzymywać 100% tej podstawy, a potem
  2) przez kolejne ok. pół roku urlopu rodzicielskiego będę otrzymywać 60% tej podstawy?

  Pozdrawiam!

 • Katia

  Witam,
  Prowadzę własną działalność gospodarczą i opłacam w zusie składki preferencyjne. Jestem w ciąży i planuje trzy ostatnie składki opłacić w najwyższym wymiarze tj. 9 składek po 555 zł + 3 składki po 10 137,50 zł). Jakiej wysokości otrzymam zasiłek macierzyński? Proszę o pomoc w wyliczeniu.
  Pozdrawiam i dziękuje za pomoc

  • Z moich szybkich wyliczeń wynika, że 80% takiego zasiłku to kwota 1670 zł (bez odjęcia podatku).

 • [PRZECZYTAJ ZANIM DODASZ KOMENTARZ]

  Kochani,
  Bardzo się cieszę, że post na ten temat budzi tak duże zainteresowanie. Natomiast nie jestem w stanie odpowiadać na wszystkie komentarze dotyczące próśb o wyliczenia konkretnych przypadków. Postaram się rozwinąć temat w kolejnych wpisach, bo mimo tego, że przepisy obowiązują już ponad pół roku to nadal jest dużo niewiadomych.

  Także od dzisiaj nie odpowiadam na indywidualne prośby o wyliczenia, a w zamian za to popracuję nad większą liczbą przykładów w kolejnych wpisach.

  Pozdrawiam serdecznie

 • julia

  Witam,
  założyłam działalność w tym miesiącu tj. lipiec 2016r ( dotacja z PUP na otwarcie działalności). W międzyczasie dowiedziałam się, że jestem w pierwszej ciąży. Zamierzam ubezpieczyć się od kwoty 4000 zł podstawa.
  Opłacić za m-c : VII, VIII, IX, X i od listopada do stycznia 2017 r chorować. Wyliczyłam sobie podstawę do zasiłku ale mam małą wątpliwość przy wyliczeniach.

  4000 zł – 548,40 zł = 3451,60 zł ( podstawa wyliczenia zasiłku)

  Nadwyżka ponad minimalną podstawę : 3451,60 zł – 2099,44 zł czy 478,91 (tu mam wątpilwość czy podstawę biorę z ZUSu pełnego czy preferencyjnego skoro ZUS preferencyjny mnie dotyczy? )

  Bardzo proszę o odpowiedź .

  • Ze strony ZUS:

   Jeżeli ubezpieczony przez cały okres wykonywania
   pozarolniczej działalności, w którym przepisy ustawy o systemie
   ubezpieczeń społecznych przewidują minimalną podstawę wymiaru składek na
   ubezpieczenia społeczne wynoszącą 30% minimalnego wynagrodzenie za 
   pracę, także w okresie, w którym nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu,
   deklaruje jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
   kwotę nie niższą niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
   miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy
   wymiaru składek, za najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
   chorobowe przyjmuje się kwotę 60% prognozowanego przeciętnego
   wynagrodzenia miesięcznego.

   Czyli jeżeli od razu zacznie Pani opłacać składki od kwoty 4000 zł to ZUS jako minimalną podstawę przyjmie z ZUS-u pełnego.

 • Magda

  Witam serdecznie
  Prowadzę działalność od 2010roku, w 2013 roku działalność została zawieszona i po krótkim czasie wznowiona. Składki opłacam w minimalnej wysokości. Planuję ciąże i chciałabym otrzymać wyższy zasiłek. Proszę o informację w jakiej wysokości i przez jaki czas muszę opłacać składki aby uzyskać wyższy zasiłek i w jakiej on będzie wysokości.

  • Odsyłam do przeczytania artykułu. Wszystko tam jest opisane. To w jakiej wysokości i przez jaki czas chcemy opłacać składki zależy tylko od naszej własnej decyzji. Proszę prześledzić przykłady z artykułu. Na ich podstawie można sobie wyliczyć swój przypadek,

 • joanna

  Prowadzę działalność gospodarczą od 4 lat. Składni płacę regularnie. Od marca dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Na zwolnienie lekarskie poszłam od 8 czerwca. 13 czerwca dostałam z zusu list, że zasiłek będzie wypłacany na moje konto po 13 czerwca. Do dzisiaj nie otrzymałam z zus-u pieniędzy. Licząc od 13.06 (przypuszczalnej daty złożenia kompletu dokumentów) zus ma obowiązek wypłacić pieniądze po 30 dniach. W moim przypadku dzisiaj mija 50 dni, i dalej pieniędzy nie ma. Dzwonie co tydzień do zusu, i pytam co w mojej sprawie, to otrzymuje odp. od Pani odpowiedzialnej za wypłatę zasiłków, że „…czekam za decyzją z centali, proszę dzwonić za tydzień”. ;/ Co ciekawe nie dostałam żadnego pisma o wstrzymaniu wypłaty.

  • W takim przypadku będą się Pani należały odsetki za nieterminową wypłatę zasiłku. Jeżeli ZUS mimo kompletu dokumentów nie wypłacił Pani pieniędzy przez 30 dni.

 • Karolina Kolińska

  Witam serdecznie, mam pytanko odnośnie Pani artykułu. Czy dla mnie jest to opłacalne 🙂
  Do końca kwietnia opłacałam składkę ubezpieczenia chorobowego od najniższej podstawy ZUS (a więc w 2015 roku od 525,00 zł, a w 2016 roku od 555,00 zł). W maju i czerwcu już opłacałam składkę zdrowotną od podstawy 2.433,00 zł. Dowiedziałam się, ze jestem w ciąży i w związku z tym moje pytanie, co jest dla mnie bardziej opłacalne i czy dobrze interpretuję ten artykuł.
  1 PRZYPADEK: Nie wyrejestrowuję się z ubezpieczenia chorobowego a ZUS wylicza mi średnią z 12 m-cy do podstawy chorobowego i macierzyńskiego czyli wychodzi mi średnia 873,25 zł.
  2 PRZYPADEK: Wyrejestrowuję się na m-c z ubezpieczeń chorobowych. Następnie zgłaszam od nowa i przez 3 m-ce z opłacam skąłdkę od maksymalnej dopuszczalnej podstawy i tym samy otrzymuję podstawę chorobowego i macierzyńskiego 3.761,49 zł.
  Czy ja dobrze myślę. Bardzo proszę o odpowiedź.

  • Tak, dobrze Pani myśli. Wydaje się, że przypadek nr 2 jest korzystniejszy ;]
   Proszę jedynie tylko pamiętać, żeby wyrejestrować się na min. 31 dni, aby przerwać bieg ubezpieczenia.

 • Anna

  Witam,
  z działalności odprowadzam skąłdkę zdrowotną. Posiadma także umowę o pracę,gdzie odprowadzane są skłądki zus, kwota na umowie 1850,00zł brutto. Aktualnie jestem w 3 miesiacu ciąży. Chciałabym zwolnić się z umowy z dniem 31-08-2016 i opłacać z działalności składki społeczne z chorobowym od najwższej podstawy. Moje pytanie brzmi. Jak będzie liczony zasiłek chorobowy, jesli zapłącę 3 skąłdki z działaności gosp. oraz zasiłek macierzyński?

  • Taki przykład jest opisany w artykule. Dokładnie w akapicie:

   Jak zatem ZUS policzy nam zasiłek, gdy składkę chorobową będziemy opłacać krócej niż 12 miesięcy?
   Zachęcam do przeczytania.

 • Anna

  Dzień dobry, chciałabym w dużym skrócie opisać swoją sytuację. Od 2014r. prowadzę własną działalność gospodarczą. Do dnia 14 czerwca br. przebywałam na zasiłku macierzyńskim. W marcu br. okazało się że jestem ponownie w ciąży. Ciążę od pierwszych tygodni znoszę bardzo ciężko, dlatego mój ginekolog podjął decyzję że nie mogę po ustaniu zasiłku macierzyńskiego powrócić do prowadzenia działalności, w związku z tym wystawił mi L4 od dnia 15 czerwca br. Zwolnienie lekarskie dostarczyłam do zusu dnia nastepnego. Moje sprawy załatwia mój księgowy, na bieżąco informowany o wszystkim. Jak się później okazało zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dotarło do ZUSu trzy dni po terminie czyli 24 czerwca br. Dodam że składki opłacane są w terminie a na druku ZUA jako data przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zaznaczony był dzień 15 czerwca br. Mój księgowy nie był świadom swojego błędu, o spóźnieniu dowiedziałam się dopiero gdy nadeszła decyzja z ZUS o odmowie przyznania prawa do zasiłku i wyplaty zasiłku chorobowego. Księgowy natychmiast udał się do ZUSu z pytaniami co dalej? Każdy w ZUSie doradzał co innego, na infolinii również, byłam również osobiscie radzić sie co robić, jedyne co każdy powtarza to to że każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Doardzono pisać pismo z prośbą o przywrócenie terminu ubezpieczenia chorobowego – co uczyniłam plus wniosek US10. Obecne L4 mam do 18 sierpnia. Niektóre osoby w ZUSie doradzaja aby zrobić przerwę w L4 na kilka dni i ze to spowoduje że będzie się wszystko liczyc na nowo, tylko czy taka przerwa ma rzeczywiście sens? Jeśli miałaby Pani jakis pomysł na moją sytuację, byłabym wdzięczna za odpowiedź.

  • Wg mnie należy czekać na decyzję w sprawie przywrócenia terminu płatności składek. Dopiero po otrzymaniu odmowy zastanawiałbym się co dalej. Przerwanie L4 według mnie nic nie da.

  • Ania

   Jak sie rozwinela sytuacja dalej? Udalo sie utrzymac swiadczenia na wysokim poziomie?

 • Weronika S

  witam, moja sytuacja różni się trochę od innych podanych w komentarzach, gdyż ja jeszcze nie prowadzę działalności (ale bardzo bym chciała i przymierzam się juz do tego bardzo długo ). W tej chwili jestem na macierzyńskim (z racji pracy w biurze, gdzie ciągle jestem zatrudniona bezterminowo) do listopada, a na styczeń mam datę następnego porodu. Waham się z założeniem działalności jedynie ze względu na drugą ciążę, bo nie wiem jaka opcja będzie dla mnie korzystniejsza… nie wiem czy wstrzymać się z założeniem działalności , aż zostanie mi przyznany zasiłek, czy starać się o to właśnie teraz, żeby zasiłek otrzymać już z racji prowadzenia działalności. Do tego wszyscy bliscy (poza mężem) podcinają mi skrzydła mówiąc, żebym zajęła się dziećmi bo to teraz powinno być dla mnie najważniejsze a nie własny interes, mimo moich zapewnień, że dam radę to połączyć, nie zmieniają zdania tym samym robiąc mi coraz większy mętlik w głowie… prosiłabym o obiektywne opinie na temat mojej sytuacji. Pozdrawiam 🙂

  • Jeżeli założy Pani działalność jednocześnie będą na etacie to nie będzie Pani opłacała składek społecznych z tytułu DG a jedynie składkę zdrowotną. W związku z tym nie będzie Pani miała prawa do zasiłku macierzyńskiego z tytułu DG, także jeżeli mam coś podpowiedzieć to chyba lepiej skorzystać ze świadczeń przysługujących na etacie – płatne zwolnienie chorobowe, macierzyński, zległy urlop etc. a dopiero później zakładać firmę. Podczas macierzyńskiego może się Pani przecież przygotowywać do założenia DG. A zaraz po nim ruszyć pełną parą. Powodzenia!

   • Weronika S

    A jak to teraz wygląda? Jak zostanie mi przyznany zasiłek macierzyński to mogę wtedy się zwolnić, czy stracę do niego prawo? Nie wiem w takim razie czy przygotowywać się na rok 2017, czy 2018. 🙂

    • Nie ma sensu się zwalniać Za czas przebywania na zasiłku macierzyńskim nabiera Pani prawa do urlopu wypoczynkowego, więc lepiej rozwiązać umowę po jego zakończeniu. Wtedy dostanie Pani dodatkowe pieniądze w postaci ekwiwalentu.

 • Witam serdecznie,

  Super artykuł – pozwala rozwiać wiele wątpliwości 🙂

  Jeśli można mam praktyczne pytanie.

  Otóż od marca 2015 roku prowadzę działalność gospodarczą i do tej pory nie opłacałam w ogóle składki chorobowej. Termin porodu jest wyznaczony na połowę grudnia tego roku.

  Dziś byłam w ZUSie zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, aby opłacać 3 wysokie składki i w związku z tym otrzymać wyższy zasiłek macierzyński. Zgodnie z moimi wyliczeniami wysokość jednej składki będzie wynosiła 3758,01 zł, a wysokość zasiłku za jeden miesiąc 2473,48 zł (mam nadzieję, że dobrze to obliczyłam?).

  Przy czym księgowa zaleciła zmianę kodu ubezpieczenia z 05 70 00 na 05 10 00, zaś urzędnik stwierdził, że jako mam prawo być na preferencyjnym ZUSie do marca przyszłego roku to kodu zmieniać nie należy.

  Stąd pytanie czy należy zmienić w tej sytuacji kod ubezpieczenia czy nie ma to w praktyce znaczenia? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam serdecznie,
  Paulina

 • Marta Ewa

  Witam, od 1 lipca 2016 wznowiłam działalność gospodarczą. Płace składki ZUS z tytułu działalności gospodarczej około 1095 zł miesięcznie. w listopadzie 2016 ide na L4 z powodu ciąży. Jak wysoki zasiłek otrzymam? z góry dziękuje za odpowiedz.

 • Aleksandra

  Witam serdecznie.
  Poniżej moja sytuacja, a na końcu pytanie, może będzie potrafiła mi Pani pomóc?

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą.
  W czerwcu 2016 skończył mi się urlop macierzyński, byłam na najwyższym zusie.
  Lipiec – cały na zwolnieniu, dostałam już wypłatę taką jak przy macierzyńskim.
  Od 1 sierpnia prowadzę z powrotem działalność. .

  W tym miesiącu otrzymam długie zwolnienie, na które naciska mój lekarz ze względu na zagrożoną ciąże. Na razie odmówiłam przyjęcia zwolnienia, bo boje się jakiej wysokości będę miała wypłaty. Dowiedziałam się, że jest przepis, który gwarantuje poprzednią wysokość wypłat, jeżeli przerwa pomiędzy zwolnieniami nie przekroczyła 90 dni (w moim przypadku tak by było).

  Czy powinnam za sierpień i wrzesień zapłacić najwyższe składki,jak przed urlopem macierzyńskim, żeby nie dać możliwości „czepnięcia się”, czy też mogę bezpiecznie zapłacić najniższy ZUS, ponieważ wg przepisów i tak należy mi się wysoki zasiłek?

 • Grażka

  Witam.
  jestem zatrudniona jako osoba współpracująca przy dz.g. – opłaciłam na starych zasadach jeszcze 3 wysokie składki do lipca 2016 r. (aby nabrać prawo do zasiłku chorobowego)od 1 lipca poszłam na chorobowe od wysokiej podstawy, a nastepnie od pażdziernika na macierzyński na rok. Księgowa wyrejestrowała mnie ze wszystkich składek podczas macierzyńskiego. Jestem w kolejnej ciąży i mam kilka pytań: czy jest ciągłość ubezpieczenia chorobowego w tej sytuacji? Od jakiej podstawy zostanie naliczony ewentualny zasiłek chorobowy? Czy wcześniej wpłacone składki będą się ewetualnie wliczać? czy zaczynam wszystko od nowa?;( Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Przedsiębiorca

  Witam
  niestety, o czym przekonałam się na własnej skórze, w artykule jest zasadniczy błąd.

  Jeśli zakładamy działalność gospodarczą i odprowadzamy składki od wyższej podstawy, to w momencie wypłacania zasiłku podstawa nie jest liczona z ZUS-u pełnego, tylko tzw. małego, czyli zamiast 2.099,44zł wynosi ona 474,59zł. A to sprawia, że nawet dodając różnicę nadpłaty z, powiedzmy, trzech miesięcy, kwota zasiłku, który otrzymamy jest nieporównywalnie niższa.

  Wszystko za sprawą kodu tytułu ubezpieczenia 05.70, który jest przypisywany każdemu nowemu przedsiębiorcy i przysługuje mu przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności. Jest to kod, który z jednej strony uprawnia do odprowadzania tzw. małego ZUS-u, czyli tych pomniejszonych składek przez okres dwóch lat, ale z drugiej właśnie powoduje, że nawet jeśli odprowadzamy składki od wyższej podstawy, to i tak podstawą do zasiłku jest ta liczona od 550zł, a nie 2433zł jak przy pełnym ZUSie, który będzie obowiązywał dopiero po tych 2 latach prowadzenia działalności wraz z kodem tytułu ubezpieczenia 05.10.00….

  Tak oto, w moim chociażby przypadku, zamiast miesięcznie dostawać ok 1900zł zasiłku, otrzymuję jedynie 900zł (odprowadzałam składki od podstawy 3500zł).

  • Przedsiębiorca

   Dopiero odnalazłam komentarz w którym cytuje Pani:
   „Jeżeli ubezpieczony przez cały okres wykonywania
   pozarolniczej działalności, w którym przepisy ustawy o systemie
   ubezpieczeń społecznych przewidują minimalną podstawę wymiaru składek na
   ubezpieczenia społeczne wynoszącą 30% minimalnego wynagrodzenie za 
   pracę, także w okresie, w którym nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu,
   deklaruje jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
   kwotę nie niższą niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
   miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy
   wymiaru składek, za najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
   chorobowe przyjmuje się kwotę 60% prognozowanego przeciętnego
   wynagrodzenia miesięcznego.

   Czyli jeżeli od razu zacznie Pani opłacać składki od kwoty 4000 zł to ZUS jako minimalną podstawę przyjmie z ZUS-u pełnego.”

   W takim razie, skoro od samego początku opłacałam składki od kwoty 3500zł, to ZUS według własnych przepisów jako minimalną podstawę MUSI przyjąć tą z ZUS-u pełnego, tak?? Czyli ktoś w moim oddziale ZUS nie zna przepisów i niesłusznie zaniża mi zasiłek? (dopytywałam się telefonicznie o tą sytuację kobiety, która rozpatrywała mój przypadek – upierała się że musi liczyć od podstawy 550zł mimo wyższej podstawy opłacanych składek)

   • Tak jak napisałam powyżej, moim zdaniem (niewykluczone, że się mylę) ZUS powinien przyjąć wyższą podstawę. Proszę powołać się w odwołaniu na wskazany wyżej artykuł z ustawy.

  • Cały czas stoję na stanowisku, że ZUS powinien przyjąć podstawę wyższą w takim przypadku. Mówi o tym art. 48a ust. 5 tzw. ustawy zasiłkowej (Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

   5. Jeżeli ubezpieczony przez cały okres wykonywania pozarolniczej
   działalności deklaruje podstawę wymiaru składek w kwocie nie niższej niż
   określona w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
   za najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe,
   o której mowa w ust. 1, uważa się kwotę określoną w art. 18 ust. 8
   ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

   • Jowita Brocka

    Powołany przez Panią Mecenas przepis odnosi się do sytuacji przedsiębiorcy, który od początku prowadzenia działalności deklaruje „pełen ZUS”. Są też jednak inne przypadki, tj. korzystanie z preferencyjnego ZUSU, a następnie podwyższenie składki do maksymalnej na kilka miesięcy. Czy w Pani ocenie do sytuacji przedsiębiorcy, który na początku opłacał „preferencyjny ZUS”, a po kilku miesiącach zadeklarował maksymalną podstawę wymiaru również należy odnieść ten przepis, tylko a contrario? A zatem, skoro wcześniej opłacałam preferencyjne składki, a dopiero potem zadeklarowałam maksymalne, to ZUS wyliczy mi jako podstawę tylko preferencyjną składkę, czyli niecałe 500 zł? Czy Pani zdaniem w ustawie jest przepis odnoszący się konkretnie do takich przypadków, czy też urzędnicy wydając decyzję o przyznaniu niższego świadczenia w takich sytuacjach opierają się wyłącznie na art. 48a ust. 5 tzw. ustawy zasiłkowej?

    • Niestety nie jestem Panią Mecenas 🙂 Jestem tylko praktykiem prawa pracy. Dlatego proszę nie traktować moich opinii jako wyroczni. Mogę się mylić.
     Jeżeli zaś chodzi o Pani pytanie, to niestety ten przepis dotyczy, jak słusznie Pani zauważyła, tylko przypadków opłacania składki wyższej od początku trwania DG. O taki przypadek pytała autorka komentarza. Nie widzę w ustawie przepisu, który pozwalałbym na stosowanie tej zasady w innych przypadkach.

     • JaKobieta

      Warto zauważyć, że zmiana kodu ubezpieczenia z 0570 na 0510 przed upływem 24 miesięcy nie musi wynikać wyłącznie z dobrowolności ubezpieczonego, lecz są sytuacje kiedy wymagają tego przepisy, np. gdy zaczniemy świadczyć usługi dla naszego byłego pracodawcy. W sytuacji, gdy zmiana kodu ubezpieczenia nie jest kwestią dobrowolności, a jest wymuszona przez przepisy, sprawiedliwie byłoby, aby do zasiłku była ujmowana pełna podstawa dla kodu 0510 od momentu zmiany. Czy jednak przepisy są tak sprawiedliwe?

  • Anna

   Przeczytałam Pani wpis i ciarki przeszły mi po plecach. Ruszyłam dziś niebo i ziemię, żeby to wyjaśnić. Też jestem w takiej sytuacji, że od otwarcia działalności jeszcze nie minęły 24 m-ce, ale od początku opłacałam normalne stawki od 2433zł, bo inaczej nie mogłam, chorobowej nie płacę od 9 miesięcy. Po półgodzinnej rozmowie na infolinii ZUSu i wizycie w biurze rachunkowym piszę co ustaliłam: Jeśli podwyższę sobie składki do maksimum w czasie ciąży to zasiłek będzie wyliczany od średniej nadwyżek powyżej 2433zł, a okres nieskładkowy jak dla 2433zł. Mam nadany kod tytułu ubepieczenia 50.10 od początku działalności. Wydaje się, że u Pani błąd wyniknął z tego, że ktoś (Pani lub biuro rachunkowe) oznaczył Pani niewłaściwy kod tytułu ubezpieczenia.

   • Jeżeli ZUS życzy sobie zmiany kodu to zawsze można złożyć korektę deklaracji w tym zakresie.

 • Maria

  Ile dni mają pracownicy ZUS na potwierdzenie do innego oddziału ZUS, że opłaciłam składkę? (działalność gospodarcza)Chodzi o zasiłek chorobowy, dopóki panie z jednego oddziału nie potwierdzą że składka została opłacona trzeba czekać na zasiłek, a nie chcą powiedzieć ile mają dni na zgłoszenie tego..

 • Justyna

  Witam! Od 01 kwietnia prowadzę działalność gospodarczą. Jestem na minimalnym zusie. Wcześniej byłam na umowie o pracę. Jestem obecnie w 8 tygodniu ciąży. Czy opłaca mi się podwyższać składki ZUS do porodu, jeżeli tak, jaka mogę płacić maksymalna stawkę i jaki wówczas otrzymam zasiłek macierzyński?z góry dziękuję za odpowiedź. Justyn

  • Pani Justyno, artykuł jest właśnie na temat ewentualnego podwyższania składek. Proszę spróbować przeanalizować przykłady i policzyć. Każdemu co innego „się opłaca”.

 • Judyta

  Witam, dziękuję za bardzo dobry artykuł.

  Jestem dość „świeża” w kwestiach ZUS, urlopu czy zasiłku macierzyńskiego i bardzo proszę o radę. Do tej pory, od 15 lat pracowałam na umowy o pracę lub zlecenie, stąd obce są mi podawane w artykule sytuacje i przykłady.
  Obecnie jestem zatrudniona na umowę zlecenie z opłacanymi wszystkimi składkami. Pracodawca z naciskiem sugeruje założenie działalności gospodarczej… czyli mój wybór to założyć ją lub szukać nowej pracy – co spowoduje lukę w ciągłości opłacania składek. Starałam się z artykułu jaki i przykładów zaadaptować sobie pomysły na rozwiązanie mojej ewentualnej przyszłości, jednak nie doszłam do jednoznacznych wniosków i dlatego kieruję do Pani, Pani Marto moje wątpliwości. Dodam jeszcze, że zbliżam się do dość poważnego wieku, więc przyszła pora na decyzję dotyczącą dziecka, i jestem przerażona faktem roli mamy, a do tego dochodzą jeszcze zawiłości prawne i ryzyko pozostania z niewielkimi środkami do życia, i dodatkowo jestem obciążenia kredytem mieszkaniowym.

  Nie chce chcę żeby moje pytanie zabrzmiało jak kombinatorstwo, chcę podjąć świadomą decyzję, póki jestem jeszcze na etapie planowania i mogę zdecydować o przyszłości mojej i dziecka (mój partner ma pracę stałą, ale nie wystarczy dla nas trojga).

  W związku z powyższym mam pytania:
  1) co jeśli zrezygnuję z pracy, zarejestruje się w PUP i będę szukać nowej pracy. Co przypadku zajścia w ciążę przed znalezieniem nowej pracy i otrzymania L4 np. po 4-mcach bez pracy okaże się, że jestem w ciąży to jak mam obliczyć kwotę otrzymywaną na L4 i później podczas urlopu macierzyńskiego?
  2) zdecyduje się na założenie działalności gospodarczej (DG) to czy ma znaczenie ciągłość, np. umowa zlecenie do 30.09, działalność gospodarcza od 1.10? (czy jest możliwość przerwy na 30 dni, która nie wpływa na ciągłość opłacanych składek?
  3) przy założeniu planu, że staramy się o dziecko jeszcze w tym roku, to lepiej opłacać preferencyjny ZUS, czy z wyższej podstawy? I czy wówczas średnia liczy się za 12 m-cy, to jest umowa zlecenie i potem z DG? (czy ma znaczenie ewentualna przerwa?)
  4) przy planowaniu dziecka w 2017 roku opłacać preferencyjny ZUS, a przy dowiedzeniu się, że jest się w ciąży, płacić wyższy ZUS, a może zwiesić działalność i ją wznowić? A może znów spróbować zatrudnić się na etat?
  Wiem, że podobne przykłady były opisane, ale mam problem w wyłuskaniu subtelnych różnic, jak np. w przypadku historii Pań:
  Karolina Kolińska • 2 months ago: Witam serdecznie, mam pytanko odnośnie Pani artykułu. (…)
  Eveline • 3 months ago: Witam, prowadzę działalność od dnia 1-10-2014 i od tamtej pory jestem na zusie preferencyjnym. (…)

  5) pytanie trochę z „inne beczki”, jak obliczyć L4 (zwykłe) w przypadku założenia działalności gospodarczej i opłacaniu preferencyjnego ZUSu?

  Na „usprawiedliwienie” swojej niewiedzy dodam, że ów radosna nowina, że mam założyć własną firmę dotarła do mnie w ostatnich dniach i zaraz po urlopie, a decyzje mam podjąć na „już” :(. W związku z tym właściwie panicznie poszukuje pomocy.

  Przy okazji kieruję do Pani, Pani Marto i do wszystkich kobiet, które trafiły i trafią na ten artykuł, prośbę o solidarność, być może założenie grupy nieformalnej lub bardziej zalegalizowanej – może stowarzyszenia?… Sytuacja kobiet chcących założyć rodzinę jest przerażająca, tzn. ja jestem nią przerażona, rząd nas nie wspiera, nie rozumie sytuacji kobiet mających własną działalność gospodarczą, z jednej strony daje nam możliwość płacenia preferencyjnych składek, z drugiej można uznać, że za taki wybór „nas” kara, przy preferencyjnym ZUSie możemy dostać wyrównanie do 1000 zł, czyli tak samo jak osoby, które nie podejmą ryzyka własnej działalności. Może zmiany dla kobiet z działalnością gospodarczą są jeszcze możliwe, grupie „Matki na własnej działalności” wiele udało się wywalczyć. Ja bardzo chętnie przyłącze się do działania.

  Pozdrawiam Was wszystkie serdecznie :).

  • Postaram się odpowiedzieć chociaż na kilka Pani pytań.
   ad. 1 – jeżeli nie będzie Pani odprowadzała żadnej składki chorobowej, to nie będzie Pani miała prawa do żadnego zasiłku chorobowego. Świadczenia z tytułu choroby przysługują podczas pozostawania w ubezpieczeniu chorobowym. Na „bezrobociu” można się starać o gwarantowany 1000 zł. Pisałam o tym tutaj: http://prawowpracy.com/1000-zl-na-dziecko-od-1-stycznia-2016-r-przez-12-miesiecy-dla-kogo/

   ad. 2-4 – to wszystko jest dość skomplikowane. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od indywidualnych przypadków. Generalnie różne tytuły ubezpieczenia nie wpływają na wysokość zasiłku, ale są od tego wyjątki… Temat rzeka, nie da się odpowiedzieć w komentarzu. Zachęcam do przeczytania jeszcze raz powyższego wpisu.

   ad. 5 – proszę przeczytać: http://prawowpracy.com/zasilki-zus-przy-oplacaniu-minimalnych-skladek/

   Dodatkowo polecam przeczytanie tego wpisu: http://prawowpracy.com/skladki-zus-2016-r-z-tytulu-dzialalnosci-gospodarczej/

   • Judyta

    Dziękuję za odpowiedź.
    Proszę o rozwinięcie odpowiedzi dot. wspomnianych dwóch wpisów, mam wrażenie, że panie pytają o podobną sytuację, a odp. im udzielona jest inna. Karolina Kolińska • 2 months ago: Witam serdecznie, mam pytanko odnośnie Pani artykułu. (…)
    Eveline • 3 months ago: Witam, prowadzę działalność od dnia 1-10-2014 i od tamtej pory jestem na zusie preferencyjnym. (…)

    Proszę również o informację, czy zachowanie ciągłości jest istotne, nie widziałam poruszanego wątku w tym temacie. Serdecznie dziękuję.

 • Kasia

  czytam czytam i sie pogubiłam … Prowadzę działalność od maja tego roku, ponieważ od stycznia trwało załatwianie wszelkich formalności dotyczących dofinansowania i ewentualnego rozpoczęcia działalności . W czerwcu dowiedziałam się , że jestem w ciąży , po konsultacji z biurem rachunkowym dowiedziałam się , że nie opłaca się teraz płacić podwyższonych skadek ZUS.
  Niedawno otrzymałam pierwszy zasiłek w kwocie 500zł z czego muszę opłącić składkę zdrowotną Zus w kwocie 288,95zł , czyli zostaje mi aż 211,05zł na cały miesiąc.
  Co sie okazuje będę miała bliźniaki , a na życie od naszego kochanego Państwa otrzymałam 211,05zł , teraz w ciągu miesiąca wydaje chyba więcej na leki, a je się pytam gdzie cała reszta….
  Pytanie do Was może ktoś był, bądź jest w podobnej sytauacji ?
  Czy jest sens się odwoływać? Czy wogóle można coś ugrać ?

 • Ola Lalala

  Witam serdecznie,

  bardzo fajny artykuł! Mam jednak pytanie- od prawie 3 lat prowadziłam jednoosobową działalność gospodarczą, którą zawiesiłam z dniem 14 lipca 2016. Teraz okazuje się, że jestem w 6 tygodniu ciąży, ubezpieczenie na szczęście mam od męża- co najlepiej byłoby zrobić w tej sytuacji? Odwiesić działalność i zacząć opłacać wysokie składki na ZUS przez kolejne 8 miesięcy czy zamiast płacić na ZUS po prostu zaoszczędzić te pieniądze na później? Będę wdzięczna za podpowiedź. Pozdrawiam, Ola

  • Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Proszę spróbować policzyć Pani przypadek na podstawie podanych w artykule przykładów. Trudno stwierdzić co dla kogo „się opłaca”.

 • dora

  Witam,
  gubię się w tych wszystkich obliczeniach, a mam pytanie:
  od grudnia ubiegłego roku prowadze działalność gospodarczą na najniższym zusie, obecnie jestem w ciąży a mój lekarz wysyła mnie na zwolnienie ze względów zdrowotnych.
  Jak duża kwote zasiłku chorobowego mogę otrzymać? I czy mogę coś zrobić żeby tą kwote powiekszyc? np. opłacić wieksza stawkę ubezpieczenia przez miesiąc? Proszę o odpowiedz

 • Małgorzata Sz.

  Witam!
  oprócz działalności mam jeszcze małą część etatu, który na chwilę obecną zwalnia mnie z opłacania ZUS (jest to wynagrodzenie min a więc na dzień dzisiejszy 1850zł). Po nowym roku ma wzrosnąć płaca minimalna, czyli wrócić muszę do opłacania pełnego ZUS. Czy jeśli chorobowe będzie wówczas płacone z dwóch miejsc – z działalności i z etatu – jest do zasiłku liczone z dwóch miejsc? I jeśli ew przejdę na działąnośc okres ubezpieczenia chorobowego również liczy sie po 3 miesiącach czy jest ciągłość?
  z góry dziękuję za odpowiedź

 • Kasia

  Witam prowadzę działalność od września 2015. Jestem na zusie preferencyjnym. od września br. wyrejestrowałam się z ubezpieczenia na 32 dni. i od listopada mam zamiar płacić składki od najwyższej podstawy. Czy będę liczona za te 3 miesiące od minimalnej podstawy??czy od preferencyjnej?? z Pani przykładu powinnam dostać kwotę około 3700?? Dobrze to interpretuję?

  • Paulina

   Dołączam się do powyższego pytania, mam podobną sytuację tylko jeszcze nie wyrejestrowałam ubezpieczenia, podobno tak samo działa pominięcie opłaty w składkach (automatyczne wyrejestrowanie). Słyszałam jednak, iż później można liczyć na kontrolę z zusu (traktują to jako próbę wyłudzenia) – ale nie mam pewności.
   Również ciekawi mnie od jakiej podstawy będą obliczać zasiłek macierzyński?
   Pozdrawiam serdecznie
   Ps: dużo się nauczyłam dzięki Pani artykułom – naprawdę są niezwykle pomocne!

   • Joanna

    Ja też dołączam do pytania. Zaczynam planować ciążę i obawiam się, że jeśli np. zdarzyłoby mi się pójść do szpitala z ciążą zagrożoną po zaledwie 8 opłaconych składkach np. od podstawy 3500, to te 4 miesiące od podstawy 555 (preferencyjny) zabiją mój zasiłek. Już w takim razie lepiej by było w ogóle sobie nie opłacać chorobowego na preferencyjnym, bo te 4 miesiące liczyłyby się od podstawy 2433, dobrze to rozumiem? Jeśli tak, to: O my głupie nadgorliwe chcące wszystko płacić…

 • Anna

  Pani Marto, prowadzę działalność od 2008r. Do lutego 2016r płaciłam składkę preferencyjną. Od marca płacę składkę od najwyższej możliwej podstawy ( 10137,50 zł) w dniach: 1-4.03.2016r. oraz 1-30.09.2016r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim ( nie ciąża). Między jedną a drugą datą jest przerwa 107 dni, a ZUS wypłacił mi za ostatnie zwolnienie chorobowe od podstawy 2433 zł czy miał słuszność? Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam Anna

  • Ania

   Czy mogę zapytać ile wynosi Panią składka chorobowa od najwyższej podstawy?

 • Kasia

  Dzień dobry

  Mam pytanie. Nigdzie nie mogę otrzymać odpowiedzi. Proszę o pomoc. Założyłam działalność gospodarczą z PUP . Otrzymałam dostaje. I opłacam składki nieprzerwanie 6 miesięcy małego ZUS. 3 Miesiące temu zaszłam w ciążę. Czy mogę przejść za na chorobowe? Ile będę musiała płacić na zus a ile kiedy urodze dziecko? Będąc ciągle na niskim zusie. Bardzo proszę o odpowiedź.

 • Goskaka

  Witam. Przepraszam jesli pytanie jest banalne ale nie znazlam odpoeiedzi. Ile bedzie wynosil zasilek chorobowy dls osoby samozatrudnionej oplacajacej skladki przez 4 miesiace? Dodam ze jest to zus preferencyjny najnizszy. Bardzo dziekuje i pozdrawiam

 • Paulina

  Witam, mam do Pani pytanie, od stycznia 2016 r opłacam podstawowy ZUS ten ponad 1 tys miesięcznie, od października do stycznia chce opłacić podwyższony ZUS 3700 zł, kiedy pójdę na chorobowe w ciąży jak zostanie wyłączony zasiłek chorobowy i macierzyński? będzie to średnia z 12 miesięcy? proszę o odpowiedź, dziękuję z góry i pozdrawiam

 • Karolina

  Witam, od połowy czerwca prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą . Pieniądze na jej otwarcie dostałam z Urzędu Pracy , a co za tym idzie muszę firmę prowadzić przez minimum rok żeby nie musieć zwracać pieniędzy do UP. Opłacam niższe składki ZUS dokładnie jest to 288,95 ub. zdrowotne i 176,33 ub. społeczne . Do tej pory płaciłam za polowe czerwca i calosc za lipiec, sierpien, wrzesien, pazdziernik , wplacilam rowniez za listopad .
  Jestem teraz w 7 tygodniu ciązy nie za dobrze sie czuje i nie moge pracowac, chciałabym sie dowiedziec czy jest sens iść na zwolnienie lekarskie ? Jaki wysoki zasiłek mogę dostac? Oraz czy w sytuacji kiedy firma musi dzialac przez rok nie bede miala przez to zwolnienie problemu w Urzedzie Pracy w związku z dotacją ?
  Również interesuje mnie sytuacja po porodzie , poród prawdopodobnie przypadnie koncem czerwca, takze akurat rok od zalozenia dzialaności. Jak wysoki wtedy zasiłek bedzie mi przysługiwać? Czy lepiej mieć wtedy dalej działalność, czy korzystniej będzie ją zawiesić lub zamknąć i zwyczajnie zarejestrować się w Urzędzie Pracy.

  Bardzo proszę o pomoc.
  Pozdrawiam
  Karolina

 • Ania

  Witam,
  Gdzie można znaleźć informacje na temat wysokości składki chorobowej od najwyższej podstawy za 2016 rok? I drugie pytanie, co się dzieję jeżeli podwyższy się składkę chorobową do maksimum na zasadach preferencyjnych?
  Będę wdzięczna za odpowiedź.

 • Aga

  Dzień dobry,
  Dziękuję za artykuł. Dużo porządkuje.
  Brakuje mi jeszcze informacji, co w przypadkach, gdy są „dziury” w opłacaniu składek spowodowane chorobą albo urlopem macierzyńskim. Dla przykładu:

  1. Kobieta założyła działalność i opłacała przez 8 miesięcy składki w maksymalnej wysokości. Potem przez 2 miesiące była chora, pobierała zasiłek chorobowy i nie płaciła składek społecznych. Następnie przez kolejne 4 miesiące płaciła składki w maksymalnej wysokości. Jeśli w kolejnym miesiącu miałaby otrzymać zasiłek, to czy będzie on w maksymalnej wysokości? Czy jednak te 2 miesiące coś zmieniają?

  2. Załóżmy, że kobieta prowadziła działalność i opłacała przez 6 miesięcy składki ZUS w maksymalnej wysokości. Potem otrzymywała zasiłek chorobowy przez 2 miesiące a następnie zasiłek macierzyński przez rok. Po tym czasie – przez ile miesięcy musi opłacać składki w maksymalnej wysokości, aby następne zasiłki z ZUSu były z kolei w maksymalnej wysokości – 6 czy 12?

 • Marta Katastrofa

  Skąd się wzięło 13,71% w obliczeniach? Wszystkie składki Społeczne wynoszą 31,77%, czy to o tę liczbę chodziło? Pozdrawiam

 • Karolina

  Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc. Działalność gospodarczą mam założoną od 2.01.2015, do 07.2016 opłacałam składki preferencyjne, jednak od sierpnia 2016 płaciłam wyższy ZUS. Od 30.09 jestem na zwolnieniu z powodu ciąży. Moje pytanie brzmi czy opłacona składka wrześniowa wlicza się do wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku (przepracowałam cały miesiąc bez ostatniego dnia)?

 • Wioletta Zbigniew Młynarscy

  Witam. Mam pytanie moja siostra cioteczna ma działalność gospodarczą i dostała dofinansowanie z urzędu pracy opłacała najniższy ZUS czyli 487,90 przez 8msc i dalej zamierza do pełnych 12msc opłacać ale jest w 5msc ciąży ile jej się będzie należało zasiłku jak pójdzie na zwolnienie??