Jak napisać wypowiedzenie?

Wpis na temat składania wypowiedzeń był w 2015 r. najczęściej czytamy artykułem na blogu (znajdziesz go tutaj). Dlatego też należy Wam się jego aktualizacja, bo od 22 lutego 2016 r. mamy istną rewolucję w umowach terminowych, z którą związane są również zmiany w obowiązujących okresach wypowiedzenia (artykuł na temat zmian w umowach terminowych jest tutaj).

Poniżej omówię wypowiedzenia składane ze strony pracownika. Wypowiedzenia ze strony pracodawcy to trochę inna sprawa, więc zajmę się nimi w oddzielnym wpisie.

Zapraszam zatem do sprawdzenia co powinniśmy zrobić, zanim krzykniemy w firmie „Odchodzę!”.

Sprawdź swoją umowę

Po pierwsze – sprawdzamy naszą umowę. Tą którą chcemy rozwiązać. Wyjmujemy ją i sprawdzamy dokładnie jaka to umowa, na jaki okres zawarta oraz czy nie ma w niej przypadkiem jakiś szczególnych regulacji dotyczących okresu wypowiedzenia. Jeżeli chodzi o umowy o pracę to okres wypowiedzenia zależy od tego, jaką umowę podpisaliśmy oraz od naszego stażu pracy u danego pracodawcy.

Jeżeli pracujemy na podstawie umowy cywilnoprawnej – zlecenie, dzieło to okres wypowiedzenia powinien zostać określony w treści umowy. Jeżeli nie znajdziemy w niej punktu dotyczącego okresu wypowiedzenia, to wówczas mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i taką umowę możemy rozwiązać z dnia na dzień (więcej na ten temat znajdziesz tutaj: Umowa zlecenia – czyli czy umowa „śmieciowa” zawsze jest do śmieci?).

Jeżeli zaś chodzi o umowy o pracę, to typy tych umów znajdziemy oczywiście w Kodeksie pracy, a dokładnie w Art. 25. W nowym brzmieniu wygląda on tak:

Art. 25.

§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

§ 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy

§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Czyli na podstawie nowego przepisu mamy do wyboru tylko 3 rodzaje umów:

 1. Na okres próbny
 2. Na czas określony
 3. Na czas nieokreślony

Pewnie zastanawiacie się, co się stało z umową na zastępstwo. Spokojnie, nie zniknęła. Została zakwalifikowana jako typ umowy na czas określony. A to oznacza, że będziemy do niej stosować okresy wypowiedzenia, takie jak do umów na czas określony.

Długość okresu wypowiedzenia zależny od rodzaju umowy

W zależności od tego, jaką umowę mamy podpisaną będziemy mieć stosowny do niej okres wypowiedzenia. I tak:

 1. Umowa na okres próbny

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
 1. Umowa na czas określony (w tym na zastępstwo)

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
 1. Umowa na czas nieokreślony

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Czy wypowiedzenie może być dłuższe niż 3 miesiące?

Pracodawca i pracownik mogą dodatkowo określić inne niż wyżej wymienione okresy wypowiedzenia i zawrzeć je w umowie pod warunkiem, że będą one korzystniejsze dla pracownika.

Co oznacza „korzystniejsze dla pracownika”?

Wszystko zależy od sytuacji, w której się znajdujemy. Jeżeli w umowie na czas nieokreślony pracodawca zagwarantuje nam np. 6 miesięczny okres wypowiedzenia zamiast 3 miesięcznego, to w sytuacji, gdy to pracodawca będzie chciał nas zwolnić, te 6 miesięcy jest jak najbardziej dla nas korzystne. Jeżeli jednak to my będziemy chcieli opuścić firmę, to może się okazać, że niewielu innych pracodawców będzie chciało na nas czekać pół roku. W takim przypadku 6 miesięczny okres wypowiedzenia niestety nie jest dla nas korzystniejszy niż ustawowy. Oznacza to, że mamy prawo do zastosowania krótszego okresu wypowiedzenia, tego przewidzianego w Kodeksie pracy.

Jak liczymy okresy wypowiedzenia?

Gdy już wiemy, jaką mamy umowę i jaki okres wypowiedzenia będzie do niej zastosowany, to pamiętajmy o jeszcze dwóch ważnych sprawach określonych w Art. 30 Kodeksu pracy:

Art. 30 Kodeksu pracy:

§ 2(1). Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

§ 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

Okres wypowiedzenia kończy się w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca

Jeżeli na przykład rozwiązujemy umowę o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem, to pamiętajmy, że okres tych dwóch tygodni zakończy się w sobotę.

Przykład

Składając wypowiedzenie w dniu 24 marca 2016 r. (czwartek), rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 9 kwietnia 2016 r. (sobota), czyli po upływie 16 dni, a nie 14. Stanie się tak dlatego, że okres wypowiedzenia dwutygodniowego musi, zgodnie z przepisem powołanym powyżej, zakończyć się w sobotę.

Z uwagi na te terminy, ważne jest, abyśmy planując odejście z firmy brali pod uwagę to, że czasem rozwiązanie umowy z dnia na dzień nie będzie możliwe.

Na przykład, złożenie wypowiedzenia w poniedziałek sprawi, że na rozwiązanie umowy będziemy czekać prawie 3 tygodnie, mimo że umowa rozwiązywana jest za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Podobnie sprawa się ma w przypadku umów z miesięcznymi okresami wypowiedzenia. Tutaj ryzyko pozostania w firmie dłużej jest większe. Zgodnie z przepisami umowa rozwiązuje się w ostatnim dniu miesiąca, co oznacza, że od złożenia wypowiedzenia do rozwiązania umowy musi minąć minimum jeden pełny miesiąc, tak aby mogło ono zakończyć się w ostatnim dniu miesiąca.

Zatem jeżeli obowiązuje nas miesięczny okres wypowiedzenia i złożymy je np. 18 marca 2016 r., to bieg naszego wypowiedzenia zakończy się dopiero w dniu 30 kwietnia 2016 r. Wniosek z tego taki, że jeżeli chcemy szybko rozstać się z pracodawcą, to w takim przypadku najlepiej złożyć stosowne pismo najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca.

Wypowiedzenie na piśmie

Każde wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie. Oczywiście nie ma zakazu składania wypowiedzenia w formie ustnej, ale jeżeli tak zrobimy, to w razie sporu z pracodawcą na nas będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że dokonaliśmy wypowiedzenia. Także dla własnego spokoju lepiej złożyć stosowne pisemko.

Wzór wypowiedzenia znajdziecie tutaj: Wypowiedzenie_wzór.

Ważne jest, abyście prawidłowo wpisali datę zawarcia umowy, którą wypowiadacie (sprawdzamy datę na obowiązującej umowie, ponieważ wypowiadacie tą, na podstawie której jesteście aktualnie zatrudnieni, a nie np. umowę na okres próbny, która już dawno się zakończyła) oraz poprawnie określili datę rozwiązania umowy. Mam nadzieję, że mój wzór Wam w tym pomoże.

Porozumienie stron sposobem na odejście z dnia na dzień

Istnieje również możliwość rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron (Art. 30. § 1., pkt. 1). Jak sama nazwa wskazuje, kluczem do sukcesu w tym przypadku jest to, aby obie strony (pracodawca i pracownik) się porozumiały. Oznacza to, że obydwie strony muszą wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy w takiej formie i podpisać stosowny dokument. W przypadku porozumienia stron datę zakończenia współpracy możemy ustalić dowolnie. Jeżeli nasz pracodawca się zgodzi, to możemy odejść już następnego dnia. Także, jeżeli bardzo nam zależy na nowej pracy i szybkim odejściu to czasem warto spytać o możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy niż wynika to z przepisów dotyczących wypowiedzeń.

Jak mawiają „z niewolnika nie ma pracownika”, więc jeżeli już podjęliśmy decyzję o rozstaniu z pracodawcą, to nasze zaangażowanie w wykonywane obowiązki raczej spada. Czasem zatem lepiej dla obydwu stron, aby rozstały się w zgodzie wcześniej, niż ustawa przewiduje. Dla własnego dobra oczywiście  🙂

„Wypowiedzenie za porozumieniem stron”?

Ważna uwaga: nie ma czegoś takiego jak „wypowiedzenie za porozumieniem stron”. Zgodnie z przepisami mamy albo wypowiedzenie, albo porozumienie stron. Nie łączymy tych dwóch form rozwiązania umowy w jedną.

Jeżeli nosimy się z zamiarem rozwiązania umowy, to najlepiej na rozmowę z szefem przygotować sobie dwa pisma: wypowiedzenie oraz prośbę o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Jeżeli dojdziemy do porozumienia, to wówczas korzystamy z porozumienia, a wypowiedzenia nie składamy wcale. Jeśli jednak szef nie dopuszcza myśli o wcześniejszym rozwiązaniu z nami umowy, to wówczas składamy wypowiedzenie.

Pamiętajcie również, aby wszystkie dokumenty zawsze przygotowywać w dwóch egzemplarzach – jeden dla pracodawcy, a drugi dla Was, tak abyście mieli potwierdzenie złożenia stosownych pism.

Wzór porozumienia stron do pobrania tutaj: Podanie_porozumienie_stron.

Jakie macie doświadczenia w rozwiązywaniu umów? Wszystko szło gładko czy napotykaliście problemy? Napiszcie w komentarzu.

Interesuje Cię ten temat? Pozostańmy w kontakcie.
Zapisz się na newsletter i w prezencie pobierz poradnik "Jak negocjować podwyżkę?"

 

Print Friendly
 • mila

  a co w przypadku gdy w umowie na czas określony która jest zawarta na rok czasu nie ma klauzuli o możliwości wypowiedzenia umowy a pracodawca nie godzi się na porozumienie stron ?

 • Świetny post. Ja mam nadzieję, że nie będę musiała składać wypowiedzenia ale na pewno wielu osobom się przyda.

 • nie skorzystam z twoich porad osobiście, ale dobrze jest mieć wiedzę w szerokim zakresie 🙂

 • kaligula

  Mam pytanie, którym chciałbym rozwiać moje wątpliwości. Jeżeli złożę wypowiedzenie 1 czerwca(środa), z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, to faktycznym dniem zakończenia pracy będzie nie 1 a 30 września? Czy może 2 września wypadający w piątek.

  • Jeżeli wypowiedzenie dotyczy umowy o pracę, do której będzie miał zastosowanie 3 miesięczny okres wypowiedzenia to jego bieg zakończy się 30/09 (3 pełne miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień). Jeżeli wypowiedzenie zostanie złożone 31/05, to wówczas okres wypowiedzenia zakończy się w dniu 31/08.

 • Zbigniew

  Co w przypadku gdy pracownik, ma podpisaną umowę na czas nieokreślony, w której jest wpisany okres wypowiedzenia 2 tygodnie, mimo, że ustawa mówi o tym, że powinny być to trzy miesiące.
  Czy w takim wypadku również można zastosować prawo do tego, żeby wybrać okres korzystniejszy dla pracownika, gdy to on składa wypowiedzenie, czyli 2 tygodnie?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Z.