dokumenty, komputer, myszka

Co zrobić gdy pracodawca nie wystawił na czas PIT-u?

To, że deklarację PIT – 11 powinniśmy otrzymać od firmy, wie chyba każdy, ale co zrobić, gdy nasz pracodawca opóźnia się z wypełnieniem tego obowiązku?

Termin przekazania PIT-11 pracownikom

– 29 lutego 2016 r.

W tym roku pracodawcy (płatnicy podatku) są zobowiązaniu do dostarczenia nam deklaracji podatkowych do 29 lutego 2016 r. PIT – 11 powinni otrzymać nie tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale również wszyscy ci, którzy świadczyli usługi na podstawie umów zleceń czy umów o dzieło.

W deklaracji znajdziemy informacje o naszych rocznych dochodach, pobranych zaliczkach na podatek oraz składkach społecznych i zdrowotnych. Słowem będzie to komplet informacji niezbędny do skutecznego rozliczenia się z fiskusem.

Termin rozliczenia – 2 maja 2016 r.

Na rozliczenie się z podatków za 2015 r. mamy czas do 2 maja 2016 r. Jeżeli nie otrzymamy od pracodawcy PIT-u w obowiązującym go terminie, to mamy zawsze dwa miesiące, aby wymóc na nim realizację tego obowiązku.

Pracodawca nie przekazał PIT-u, co zrobić?

Musimy pracodawcę ponaglić. Wysyłamy uprzejme prośby o PIT, w formie pisemnej, mailowej itp.

Zanim jednak zaczniemy oficjalną procedurę, spróbujmy wykonać telefon do działu kadr – może PIT został wysłany na nieaktualny adres, albo nie odebraliśmy listu poleconego z poczty na czas. Deklaracje PIT wysyłane są listami poleconymi, aby było potwierdzenie ich odebrania przez adresata.

Jeżeli jednak nasza deklaracja nie została wystawiona, to zwracamy się z prośbą do pracodawcy o sporządzanie jej. Gdy to nie poskutkuje, możemy zawiadomić właściwy Urząd Skarbowy, że taka deklaracja nie została dla nas sporządzona. Urząd Skarbowy rozpocznie postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, które zapewne przyniesie skutek w postaci otrzymania przez nas PIT-u.

Brak deklaracji nie zwalnia z obowiązku rozliczenia

Gdy mimo naszych usilnych starań deklaracji nie otrzymamy, to niestety nie jesteśmy zwolnieni z obowiązku rozliczenia się z fiskusem. W takiej sytuacji powinniśmy wypełnić zeznanie podatkowe na podstawie innych dowodów o uzyskanych przychodach. Mogą to być druki RMUA, paski płacowe, rachunki do umów zleceń/dzieło czy potwierdzenia przelewów na konto. Wszystko to, co pomoże nam ustalić właściwe dane do wypełnienia zeznania będzie przez Urząd Skarbowy akceptowane. Jeżeli nie jesteśmy pewni danych, które na podstawie powyższych dokumentów wpisujemy do zeznania, to składając je dobrze jest załączyć informację, że deklaracja została wypełniona na podstawie naszych własnych obliczeń, z uwagi na fakt nieotrzymania od pracodawcy deklaracji PIT – 11.

Rozliczenie on-line

W tym roku warto również pamiętać, że Ministerstwo Finansów udostępnia nam możliwość rozliczenia on-line, przy pomocy PFR – wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego.

Jest to PIT – 37, który będzie w dużej części wypełniony naszymi danymi osobowymi oraz informacjami o dochodach. Dane te będą pobrane do systemu na podstawie deklaracji PIT-11, jakie prześlą do Urzędów Skarbowych pracodawcy. Takiego sprytnego rozliczenia będziemy mogli dokonać w marcu na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://pfr.mf.gov.pl/_/

Interesuje Cię ten temat? Pozostańmy w kontakcie.
Zapisz się na newsletter i w prezencie pobierz poradnik "Jak negocjować podwyżkę?"

Print Friendly